ПРО КАФЕДРУ

Орієнтація на сучасні тенденції розвитку архітектурної освіти та її багатофункціональний характер визначив найважливіші складові підготовки за спеціальністю “Дизайн архітектурного середовища”. Ця підготовка складається з трьох частин. Перша з них містить аналіз досягнень середовищного дизайну, висвітлює необхідність звернення до прообразів архітектурно-дизайнерської діяльності, а також передумови виникнення дизайну архітектурного середовища та сучасні тенденції розвитку галузі. У другій частині  викладають основи теорії та методології дизайну архітектурного середовища, а також специфічні засоби професійної діяльності. У третій частині значна увага  приділяється окремим сферам діяльності в галузі дизайну архітектурного середовища, що пов’язані з проектуванням будівель і споруд, їх інтер’єрів і предметного наповнення, а також обладнання і благоустрою урбанізованих і ландшафтних територій.  За останні роки викладачі кафедри загалом підготували більше ніж 100 методичних видань, які користуються попитом не тільки на архітектурному факультеті КНУБА, але в інших університетах України.

Сьогодні найважливішою складовою розвитку архітектурної освіти вважається наукова робота студентів, аспірантів і викладачів. Кафедра її проводить у двох головних напрямках, зв’язаних з проблемами формування міського й інтер’єрного середовища. Аспіранти і студенти у своїх дисертаціях і магістерських роботах працюють більше над прикладними аспектами кафедральних досліджень. У сферу наукових інтересів викладачів кафедри включаються також проблеми розробки державних стандартів освіти, її нормативної і вибіркової ланок, а також питання організації навчального процесу.

Враховуючи це і те, що в багатьох українських університетах існує конгломерат окремих фрагментів цих організаційних “мегаформ”, кафедра дизайну архітектурного середовища КНУБА проводить політику врівноваженого балансування між ними і відповідного балансу між штатними викладачами-теоретиками і позаштатними викладачами-практиками.Організаційна частина концепції розвитку спеціальності також спирається на кафедральні дослідження, які виявили чотири провідні форми архітектурно-дизайнерського навчання за ознакою взаємодії “учень (студент) – майстер (викладач). Аналіз засвідчив, що у навчальному процесі раціонально використовувати ремісничу, виробничу, технологічну та інфраструктурну форми.

Вищезазначені форми і типології, стратегії і методи в сукупності з впровадженням системно-середовищної методології, концептуальним і контекстуальним підходами утворюють змістовне ядро природного розвитку спеціальності і кафедри. Цьому виду творчої діяльності кафедра приділяє значну увагу, приймаючи участь і перемагаючи в багатьох міжнародних і республіканських конкурсах.

Презентація до 30-річного ювілею кафедри ДАС

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ РІВНІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

  • диплом з присвоєнням кваліфікації «Бакалавр архітектури», термін навчання – 4 роки (8 семестрів);
  • диплом присвоєнням кваліфікації «Магістр архітектури», термін навчання – 2 роки (4 семестри).

Кваліфікація:

  • комплексне середовищне проектування архітектурних і містобудівних об’єктів;
  • архітектурне і художнє проектування благоустрою і обладнання міських і ландшафтних територій;
  • проектування інтер’єрів та їх обладнання;
  • архітектурне проектування і художнє конструювання малих архітектурних форм, елементів благоустрою та інформаційно-візуального оформлення архітектурного та міського середовища.

По закінченню архітектурної освіти студенти, що закінчили магістерську програму,отримують право проектування містобудівних і архітектурних середовищних об’єктів, можуть займатися викладанням у середніх і вищих навчальних закладах, а також науковими дослідженнями в галузі архітектури, містобудування й дизайну.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

У незалежній Україні, починаючи з 1990р., архітектурним факультетом Київського національного університету будівництва і архітектури були прикладені значні зусилля для включення в державний перелік архітектурних спеціальностей, затверджених Міністерством освіти і науки України, нової спеціальності “Дизайн архітектурного середовища”. Ці зусилля увінчалися успіхом і, в результаті, першу українську ліцензію отримав КНУБА, що дало право на заснування нової кафедри і початок підготовки фахівців за цією спеціальністю.

Кафедра ДАС розпочала свою роботу з 1990р., поступово перетворившись на науково-методичний центр, який сприяв і забезпечив відкриття підготовки архітекторів за новою спеціальністю ще на 8 архітектурних факультетах українських університетів.Таким чином, вже сьогодні дев’ять з вісімнадцяти архітектурних факультетів України, тобто половина, здійснює підготовку архітекторів за спеціальністю “Дизайн архітектурного середовища”.

Науково-методична допомога, яку надавала кафедра дизайну архітектурного середовища КНУБА іншим університетам у становлені нової спеціальності була би неможливою без власної оригінальної концепції її розбудови. XX Всесвітній конгрес Міжнародної спілки архітекторів у Пекіні в 1999 році окреслив пріоритети майбутнього архітектурної освіти, серед яких названо поступовий перехід від традиційного об’єктного способу професійного навчання до більш прогресивного суб’єктного аспекту підготовки майбутнього фахівця. Тим самим акцент поступово переноситься з типологічного підходу до архітектурної освіти на методичний. Тобто головним критерієм ус­пішності навчання стає не стільки результат діяльності – якість проекту, – скільки процес досягнення цього результату – рівень во­лодіння студентами технологією і методологією архітектурної творчості.

У 1993 р. на архітектурному факультеті КНУБА на кафедрі дизайну архітектурного середовища було започатковано міжнародний студентський конкурс «АРТЕКА», головним завданням якого є опрацювання ідей збереження, від­род­ження та оновлення архітектурних образів київського середовища.

Кафедра більш ніж 20 років здійснює підготовку бакалаврів і магістрів архітектури, а також аспірантів. За цей строк більш випустились більш ніж 1300 фахівців, які успішно працюють за спеціальністю в архітектурних, містобудівних і дизайнерських організаціях і установах в Україні та в інших країнах. Багато з них успішно закінчили аспірантуру й працюють викладачами і науковими працівниками в університетах України.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram