Про кафедру

Історія кафедри почалася з моменту об’єднання факультету комунального господарства КПІ та архітектурного факультету художнього інституту під егідою Київського Інженерно-Будівельного Інституту у 1930 р. Від самого початку кафедра є не тільки провідною ланкою підготовки висококваліфікованих кадрів, а і ядром, що поклало початок іншим профіліюючим архітектурним кафедрам, що існують зараз у Київському Національному Університеті Будівництва і Архітектури.

За час існування кафедри  її викладачі, досвідчені  архітектори і науковці, передали свої знання та вміння більш ніж двом тисячам молодих архітекторів, які у подальшому своїми роботами внесли значний вклад у розвиток української архітектури і заслужено були відзначені Державними преміями України та СРСР, високими званнями заслужених та народних архітекторів, досягли значних успіхів у розвитку науки, практичній та адміністративній роботі.

На кафедрі навчаються студенти КНР, Ірану, Туреччини, Лівану, Туркменії, Марокко, Конго та з інших країн світу.

Теоретичні знання студентів закріплюються в період проходження практик: учбових, творчих, виробничих. Виробничу практику, як правило,  студенти проходять згідно з індивідуальними договорами, які вони укладають з підприємствами та організаціями, поряд з плановими місцями за договорами інституту.

       Курсове проектування проводиться викладачами кафедри згідно розроблених та затверджених кафедрою програм, які постійно оновлюються та корегуються відносно тенденцій у сфері сучасного архітектурного проектування та будівництва.
       Виходячи з тематики курсового проектування, розроблені методичні вказівки з урахуванням впроваджених на Україні ДБН та інших нормативних документів.
       Для дипломного проектування пропонуються реальні теми на конкретних майданчиках м. Києва та інших міст України. Тематика проектів корегується щороку згідно з планами  забудови міст України, необхідності реконструкції об‘єктів, оголошення конкурсів. Дипломне проектування виконується з урахуванням Державних будівельних норм та правил, що затверджені в Україні, новітніх будівельних технологій та конструкцій. Всі дипломні проекти, виконані під керівництвом викладачів кафедри, створені з використанням ПЕОМ.
       Наукова і науково-методична діяльність кафедри спрямована на дослідження в галузі новітніх методик архітектурного проектування, розробки перспективних типів житлових і громадських будівель і споруд, подальшого вдосконалення і розробки нових методів оптимізації архітектурно-містобудівельних рішень взагалі і у навчальному процесі – зокрема.
       Наукові розробки кафедри провадяться за двома напрямками: «Соціальні та архітектурні проблеми формування перспективних систем і типів житлових і громадських споруд” та “Вдосконалення форм організації навчального процесу”.
       Студентами,що навчаються на кафедрі (групи АБС 12-62 А та 12-62 Б) , та молодими вченими, – співробітниками кафедри  систематично проводиться науково-дослідна робота: готуються та передаються до друку наукові статті, навчальні посібники, методичні рекомендації, виконуються конкурсні проекти  та розробки. Студенти та молоді вчені кафедри постійно беруть участь у міжнародних та вітчизняних конференціях, симпозіумах і семінарах.
       Серед студентів-випускників кафедри високий відсоток магістрів архітектури.  При кафедрі  навчається  зараз 7 аспірантів, 2 докторанта, 1викладач закінчив докторантуру і готують дисертації до захисту. У минулому році на кафедрі захищено 3 докторські дисертації.
       На національних і міжнародних оглядах, конкурсах дипломних проектів, що проводяться серед архітектурних ВУЗів України, дипломні проекти випускників кафедри постійно займають високі призові місця. Окремими дипломоми нагороджені співробітники кафедри за видання навчальних посібників – проф. Куцевич В.В., доцент Брідня Л.Ю.

КАФЕДРА АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

М.Київ, вул. Преображенська, 2.

Архітектурний факультет, кімната 209

тел. (044)241-55-86

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram