Стажування професорсько-викладацького складу кафедри менеджменту в будівництві КНУБА в Університеті IT–технологій міста Нур-Султан

З 16 по 20 вересня тривав заключний етап наукового стажування професорсько-викладацького складу кафедри менеджменту в будівництві КНУБА в Університеті IT–технологій міста Нур-Султан (Казахстан). Команда стажування викладачів КНУБА в «Astana IT University» включала: завідувача кафедри менеджменту в будівництві, д.е.н. проф. Рижакову Г.М.; професорів кафедри: д.т.н. Поколенка В.О., д.е.н. Чуприну Ю.А., д.е.н. Чуприну Х.М.; доцентів кафедри: к.т.н. Приходька Д.О. та к.т.н. Горбача М.В.

Стажування охоплювало наукову програму в складі 6 кредитів ECTS (180 годин) за наступними чотирма модулями:

  1. Цифрове адміністрування підприємством як передумова забезпечення його конкурентних переваг: організаційно-управлінські трансформації, прискорення технологічних і адміністративних інновацій, диверсифікація діяльності
  2. Цифрові технології як засіб оновлення менеджменту підприємств та раціоналізації бізнес-процесів
  3. Компоненти методології цифрового адміністрування діяльністю підприємств: «хмарні» технології, BIM-технології, прикладні втілення стратегічного та операційного менеджменту підприємств, сучасні програми функціонально-вартісного аналізу та реінжинірингу підприємств.
  4. Розробка програмних модулів цифрового адміністрування підприємством: адаптація внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства, його бізнес-процесів, структури управління та організаційної культури – до сучасних викликів цифровізації.

Окрім того, в процесі стажування викладачі КНУБА плідно ознайомились із передовими здобутками «Astana IT University» щодо сутності організації освітньої, наукової, методичної діяльності в зазначеному ВНЗ. Фахівці, що проходили стажування впевнились, що «Astana IT University» – це університет, покликаний бути флагманом в цифровому розвитку Казахстану. Він був відкритий в 2019 році, щоб реалізовувати сучасні освітні програми. Всього лише за півтора року університету привернув увагу прогресивної молоді зі всієї країни і допоміг їм почати професійний шлях в Astana IT University є інтегрованим в інноваційну ІТ-екосистему країни, це МФЦА (Fintech Hub), холдинг «Зерде» з міжнародним технопарком IT-стартапів Astana Hub (акселерація ІТ-проектів), АТ «НІТ» (Govtech: e-gov) і QazInnovations (акселерація, гранти), АТ «Qaztech Ventures» (венчурне фінансування), НВП «Атамекен» (Atameken space – акселерація ІТ-проектів) та десятки ІТ-компаній, розміщених на території EXPO. Студенти і викладачі Astana IT University мають унікальну можливість скористатися цим шансом створювати свої ІТ-компанії і залучатися до інноваційних проектів.

За можливість опрацювання досвіду «Astana IT University» у застосуванні цифрових технологій в освітній та науковій діяльності викладачі КНУБА щиро дякують керівництву університету – ректору університету професору Ахмед-Закі Д.Ж., першому проректору Омірбаєву С.М. та проректору з науки та інновацій Білощицькому А.О.

 

Результати науково-освітнього стажування викладачів КНУБА було позитивно оцінено керівництвом «Astana IT University». Зазначене стажування розглядалось як первинна ланка освітньої, наукової, інформаційно-технологічної та управлінської взаємодії між «Astana IT University» та КНУБА, що відображено в «Меморандумі про співробітництво» зазначених університетів, що підписаний їх очільниками – професорами Ахмед-Закі Д.Ж. та Куліковим П.М.

 

Колектив кафедри менеджменту в будівництві

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram