Система менеджменту якості в КНУБА

Система менеджменту якістю (СМЯ) – це сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для загального керівництва якістю освітньої діяльності СМЯ університету відповідає нормативним вимогам у сфері освітньої діяльності та вимогам стандарту ISO 9001:2015.

МІСІЯ

Надання сучасних, конкурентоспроможних освітніх, наукових, дослідно-конструкторських та інших  послуг в сфері будівництва та архітектури.

БАЧЕННЯ

Лідер з надання освітніх послуг  на Україні.

Провідний науковий центр в сфері будівництва та архітектури, який здійснює у відповідності  з сучасними підходами підготовку висококваліфікованих фахівців з активною життєвою позицією, сучасними знаннями, практичними навичками та необхідною компетентністю, яка задовольняє потреби суспільства, український і зарубіжний ринки.

Бути першим серед рівних.

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ

Наша політика спрямована на підтримку сталого розвитку Університету за рахунок:

  • Задоволеності  потреб та очікувань зацікавлених сторін Університету,
  • Виконання законодавчих вимог, які установа  взяла на себе зобов’язання виконувати,
  • Забезпечення  якості надання послуг,
  • Системний підхід при наданні послуг,
  • Адаптованість Університету до змін в зовнішньому середовищі,
  • Впровадження інновацій,
  • Зниження ризиків різного напрямку,
  • Постійне поліпшення системи управління Університету з залученням персоналу, студентів та інших зацікавлених сторін,
  • Підвищення компетентності персоналу та його вмотивованість,
  • Створення сприятливих умов для реалізації планів та завдань Університету,  професійних , особистих.

Керівництво бере на себе відповідальність за результативне функціонування системи управління якістю Університету та зобов’язується створити сприятливі умови для розуміння реалізації Політики  всіма зацікавленими сторонами.

ВИСНОВКИ ЗОВНІШНІХ АУДИТОРІВ

Органом сертифікації DQS GmbH після проведення наглядового аудиту в грудні 2022 року прийнято позитивне рішення щодо підтвердження дії сертифікату відповідності системи менеджменту Київського національного університету будівництва і архітектури на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 за номером 31400267 QM15.

Звіт за результатом наглядового аудиту містить докладний аналіз діяльності КНУБА за такими напрямками як наукова діяльність, стратегічне управління, міжнародна діяльність, освітня діяльність, проектування, маркетинг, лідерство, планування, підтримка системи менеджменту якості, оцінка діяльності тощо. За висновком міжнародних експертів: «Система менеджменту якості КНУБА результативна та задовольняє вимоги застосовного стандарту. Невідповідності не було виявлено».

РЕСЕРТИФІКАЦІЙНИЙ АУДИТ

У грудні 2021 року, відбувся зовнішній ресертифікаційний аудит КНУБА за вимогами стандарту ISO 9001: 2015 представниками німецького органу сертифікації. За результатами аудиту:

Загальна оцінка
Система менеджменту повністю результативна та задовольняє вимоги застосованого стандарту. Невідповідності не було виявлено. Аудиторська група підтверджує, що аудитованою організацією була впроваджена та підтримується система менеджменту у відповідності із застосованим стандартом.
Стосовно відповідного стандарту аудиторська група рекомендує:
Підтвердити дію поточного сертифікату

НАГЛЯДОВИЙ АУДИТ

У кінці грудня 2023 року КНУБА проходив наглядовий аудит щодо підтвердження дії сертифікату відповідності системи менеджменту на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015. За результатами проведеного аудиту, Орган сертифікації DQS GmbH прийняв позитивне рішення щодо підтвердження дії сертифікату відповідності системи менеджменту Київського національного університету будівництва і архітектури на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 за номером 31400267 QM15.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram