ЗЕЛЬЦЕР РОБЕРТ ЯКОВИЧ

Зельцер Роберт Якович –професор, кафедри організації та управління будівництвом, кандидат економічних наук, Лауреат премії АБУ ім. академіка М.С. Буднікова за цикл наукових робіт з організації управління будівництвом та розрахунків будівельних конструкцій (у складі авторського колективу).Переможець конкурсу Академії будівництва України на здобуття великої срібної медалі «За кращу опубліковану роботу в галузі будівельної науки: навчальний посібник «Організація будівельної діяльності», 2014 р.

https://orcid.org/0000-0003-4433-6625

zeltser.ria@knuba.edu.ua

robert.mail1934@gmail.com

тел.: (044) 245-48-50, кімната 312

Освіта

У 1957 році закінчив Українську академію сільськогосподарських наук, за спеціальністю «Лісова промисловість та будівельно-дорожні машини», здобув кваліфікацію  інженер-механік.

Кандидат економічних наук, 08.06.01. Старший науковий співробітник 08.06.01.

У 2018 році пройшов стажування. Наказ №285 від 11.07.2018р. КНУБА про стажування в ТОВ «Регіон-Агробуд».

Досягнення у професійній діяльності

Загальна інформація

Досвід практичної роботи за спеціальністю більш е 63 років.

Наукова і науково-педагогічна робота виконувалася в Науково-дослідному інституті будівельного виробництва (НДІБВ) Держбуду України – 31 рік, Державне науково-виробниче підприємство (ДНВП) «Будінвест», директор з питань науки і будівництва (за сумісництвом) – 22 роки,  КНУБА – 31 років.

Захистив кандидатську дисертацію у 1967 році. Кандидат економічних наук, 08.06.01 «Організація, економіка і управління будівництвом». Тема: «Методы определения экономической эффективности вариантов монтажа строительных конструкций».

У 1973 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

З 1990 року доцент кафедри організації та управління будівництвом, професор кафедриорганізації та управління будівництвом. Під його керівництвом захистились 5 кандидатів наук.

Перелік навчальних дисциплін.

 • Спецкурс кафедри ОУБ;
 • Організація інвестиційного процесу і будівельної діяльності ;
 • Дисципліна цільової підготовки кафедри ОУБ;
 • Керівництво дипломним проектуванням.

Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науково-методична робота

Автором опубліковано понад 230 наукових, методичних праць, в тому числі 2 наукові статті в журналі «Наука та інновації»(2019 р.), що входить до науково-метричних баз даних SCOPUSта Web of Science, індекс цитування ESCI, ISSN 2409-9066.

 1. Organization of supervision over construction works using UAVs and special software | [ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ З ВИКОРИСТАННЯМ ДРОНІВ І СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ]Tugay, A., Zeltser, R., Kolot, M., Panasiuk, I. 2019 Science and Innovation Science and Innovation 15 (4) , pp. 21
 2. Digital transformation of resource logistics and organizational and structural support ofconstruction | [ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССОВ РЕСУРСНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО И ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА]Zeltser, R., Bielienkova, O., Novak, E., Dubinin, D. 2019 Science andInnovation Science and Innovation 15 (5) , pp. 34.

А також:

 1. Організація будівельної діяльності: підручник: Р.Я. Зельцер та ін. – К.: «МП Леся», 2019. – 315 с. Затверджено МОН України як підручник для вищих навчальних закладів (лист 1/11 – 5028 від 14.04.16). Видання 3-е, перероблене і доповнене.
 2. Будівельні крани та підйомники. Підручник, – К.: «МП Леся», 2017.- 455с. Затверджено рішенням Вченої Ради Глухівського ДПУ ім. О. Довженка (протокол №8 від «11» вересня 2016р.)
 3. Р.Я. Зельцер та ін. Основи формування технологічних комплектів машин для оснащення бригад покрівельників та організації їх експлуатації. Монографія. –К.: «МП Леся», 2014. – 199с.
 4. Р.Я. Зельцер та ін. Технологія суміщеного монтажу будівельних конструкцій і технологічного обладнання. Монографія. –К.: «МП Леся», 2014. – 307с.
 5. Інноваційні моделі і методи організації, управління і економічної оцінки технологічних процесів будівельного виробництва: Монографія / Р.Я. Зельцер та ін. – К.: «МП Леся», 2018.- 209 с. Затверджено на засіданні Вченої Ради КНУБА (протокол №4 від 30.06.2017р.)
 6. 6. Організація будівельної діяльності: навчальний посібник / Р.Я. Зельцер та ін. – К.: КНУБА, 2014. – 232с.
 7. Організація будівництва за участі іноземних суб’єктів господарювання: конспект лекцій. / Р.Я. Зельцер, Д.В. Дубінін. – К.: КНУБА, 2017. – 136 с.
 8. Основи зовнішньоекономічної діяльності: методичні рекомендації / Р.Я. Зельцер та ін.– К.: КНУБА, 2017 – 48 с. Електроний документ.
 9. Організація будівництва за участі іноземних суб’єктів господарювання: методичні вказівки для студентів спеціальностей 192 «Будівництво і цивільна інженерія», 073 «Менеджмент» та 101 «Екологія та охорона навколишнього середовища». О-11 / уклад.: Р.Я. Зельцер, В.М. Погорельцев, Є.Р. Зельцер. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 48 с.,

тощо.

Напрями наукової діяльності

Інноваційні системи трансформації процесів організації будівництва.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram