ШАНОВНІ БАКАЛАВРИ!

Кафедра Дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури запрошує випускників архітектурних факультетів України та інших країн, які успішно закінчили навчання за програмою “бакалавр архітектури”, для продовження навчання за програмою “магістр архітектури”.
Кафедра Дизайну архітектурного середовища була заснована у 1990 р. і за цей час випустила понад 1 000 випускників. Серед випускників кафедри ДАС за останні п’ять років 75 дипломантів всеукраїнських конкурсів і 7 лауреатів міжнародних конкурсів. Міжнародний конкурс “АРТЕКА”, який був заснований кафедрою Дизайну архітектурного середовища і вперше проведений у 1993 р., став невід’ємною частиною навчальної програми кращих студентів IV  VI курсів провідних архітектурних факультетів України та інших держав.
Сьогодні на кафедрі працює досвідчений і, разом з тим, молодий викладацький колектив, який включає 4 доктори архітектури, 4 професори; 12 кандидатів архітектури, 12 доцентів; 3 старших викладачі та 6 асистентів. Більшість викладацького складу  професійні практикуючі архітектори, які майстерно поєднують теоретичну та практичну діяльність.
Підготовка студентів за програмою “магістр архітектури” відбувається у відповідності з кафедральною науковою темою “Теорія і практика формування та розвитку архітектурно-дизайнерського і міського середовища” (державний реєстраційний номер 0717U006515) і базується на засвоєнні студентами-магістрами наступних спецкурсів:
• Наукові дослідження в дизайні архітектурного середовища
• Методологія дизайну архітектурного середовища
• Художнє проектування архітектурного середовища та його обладнання
• Естетика та колористика архітектурного середовища
• Проблеми самоорганізації та реновації архітектурного середовища
• Художнє проектування мобільних будівель
• Ландшафтний дизайн
Успішне засвоєння студентами навчальної програми дає змогу випускникам кафедри спеціалізуватися в провідних фахових напрямах: архітектурне проектування будівель і споруд та їх інтер’єрне середовище; архітектурно-містобудівне, ландшафтне проектування і благоустрій територій; дослідження засобів і методів дизайну архітектурного середовища, історії та теорії його розвитку.
Серед тем магістерських дипломних робіт, відмінно виконаних і захищених студентами кафедри за останні 5 років слід відмітити наступні:
• Принципи архітектурно-середовищної організації житла швидкого розгортання (на прикладі мобільного поселення в зонах підтоплення Українських Карпат)
• Вплив золотого перерізу на формування архітектурного середовища громадських будівель (на прикладі комплексу філармонії в м. Києві)
• Принципи архітектурно-планувальної організації місячних баз (на прикладі туристичного містечка на Місяці)
• Принципи архітектурно-просторової організації спортивно-оздоровчого середовища на прибережних територіях (на прикладі розпланування та забудови о. Муромець у м. Києві)
• Музей сучасного мистецтва на Теличці в м. Києві
• Дизайн архітектурного середовища віртуальних музеїв (на прикладі віртуального музею кафедри ДАС КНУБА)