Каталог освітніх програм 2023-2024 н.р.

Шифр спеціальності
Назва освітньої програми
ID ЄДЕБО
Рівень освіти
Опис
Професійна освіта. Машинобудування
40411
Бакалавр
Професійна освіта. Комп'ютерні технології
52309
Бакалавр
50459
Інформаційні управляючі системи і технології
40094
Бакалавр
Комп’ютерні системи і мережі
40095
Бакалавр
Безпека інформаційних і комунікаційних систем
59793
Бакалавр
Інформаційні системи та технології
25272
Бакалавр
Управління проектами
40500
Бакалавр
Штучний інтелект
49301
Бакалавр
Інженерія логістичних систем
6015
Бакалавр
Інженерна механіка
5193
Бакалавр
Інжиніринг та обладнання зварювального виробництва
50460
Бакалавр
Галузеве машинобудування
18294
Бакалавр
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
4743
Бакалавр
Нетрадиційні відновлювані джерела енергії
53761
Бакалавр
Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика
59807
Бакалавр
174
Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
59808
Бакалавр
Професійна освіта. Машинобудування
40412
Магістр
Професійна освіта. Комп'ютерні технології
52277
Магістр
Управління проектами
4841
Магістр
Розподілені програмні системи і технології
32692
Магістр
Комп`ютерні науки
49346
Магістр
Управління проектами
21733
Магістр
Комп’ютерні системи і мережі
40057
Магістр
Безпека інформаційних і комунікаційних систем
59794
Магістр
Інформаційні системи та технології
28939
Магістр
Штучний інтелект. Когнітивні технології
50638
Магістр
Інженерія логістичних систем
18288
Магістр
Галузеве машинобудування
18349
Магістр
141
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
18292
Магістр
174
Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
59809
Магістр
Менеджмент
38870
PhD
Комп`ютерні науки
38874
PhD
126
Інформаційні системи та технології
38875
PhD
Галузеве машинобудування
38877
PhD
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
38878
PhD
Шифр спеціальності
Назва освітньої програми
ID ЄДЕБО / сертифікат
Рівень освіти
Опис
Економіка підприємства
Бакалавр
Економіка підприємства
Облік і аудит
Менеджмент організацій і адміністрування
Магістр
192
Промислове і цивільне будівництво
Магістр
192
Промислове і цивільне будівництво
Магістр
Економіка
PhD
131
Прикладна механіка
PhD
192
Будівництво та цивільна інженерія
PhD
Шифр спеціальності
Назва освітньої програми
ID ЄДЕБО / сертифікат
Рівень освіти
Опис
Маркетинг
Бакалавр
Товарознавство та комерційна діяльність
Новітні технології та дизайн сучасних стінових і оздоблювальних матеріалів
Бакалавр
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Бакалавр
Маркетинг
57669
Магістр
Товарознавство і комерційна діяльність
Магістр
192
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Магістр
192
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Магістр
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
59747
PhD
Шифр спеціальності
Назва освітньої програми
ID ЄДЕБО
Рівень освіти
Опис
Екологія та охорона навколишнього середовища
8595
Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології
48182
Технології захисту навколишнього середовища
25283
Нафтогазова інженерія та технології
50642
Бакалавр
Теплогазопостачання і вентиляція
5860
Бакалавр
8593
Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами
30726
Бакалавр
Екологія та охорона навколишнього середовища
40705
Магістр
Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології
48183
Магістр
Технології захисту навколишнього середовища
52675
Магістр
192
Теплогазопостачання і вентиляція
5279
Магістр
192
Водопостачання та водовідведення
5450
Магістр
192
Водопостачання та водовідведення
30679
Магістр
192
Теплогазопостачання і вентиляція
30680
Магістр
Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами
56648
Магістр
Екологія
38872
PhD
Технології захисту навколишнього середовища
55917
PhD
Цивільна безпека
38882
PhD
Шифр спеціальності
Назва освітньої програми
ID ЄДЕБО / сертифікат
Рівень освіти
Опис
Фізичне виховання і спорт
35798
Бакалавр
Геодезія
Бакалавр
Туризм
Бакалавр
54436
193
Геоінформаційні системи і технології
193
Геодезія
Магістр
193
Землеустрій і кадастр
Магістр
193
Девелопмент нерухомості
Магістр
Туризм
Магістр
193
Геодезія та землеустрій
PhD
Шифр спеціальності
Назва освітньої програми
ID ЄДЕБО / сертифікат
Рівень освіти
Опис
Політичний менеджмент
Будівельне та містобудівне право
Міське будівництво та господарство
Автомобільні дороги та аеродроми
Державне управління у сфері містобудівної діяльності
50640
Політичний менеджмент та паблік рілейшнз
57651
Захист прав людини у сфері будівництва та містобудування
55353
192
Міське будівництво та господарство
Магістр
192
Міське будівництво та господарство
Магістр
192
Урбаністика та просторове планування
Магістр
192
Автомобільні дороги та аеродроми
Магістр
Державне управління у сфері містобудівної діяльності
Магістр
032
Історія та археологія
PhD
052
Політологія
38869
PhD

АРХІВ ОП

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram