Азутов Владимир Павлович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технології будівельних конструкцій і виробів, доцент, старший науковий співробітник.

Дійсний член Української Міжнародної академії наук житлово-комунального і побутового господарства.

e-mail: azutov.vp@knuba.edu.ua, azutovv@gmail.com

тел.: (044) 245-48-43, внутр. 1-34

Orcid: http://orcid.org/0000-0003-3071-367X

Профіль в Google Scholar

Профіль в Researchgate


Досягнення у проф діяльності за 5 років (кадрові вимоги)

Освіта:

Закінчив Новосибірський інженерно-будівельний інститут у 1963 р за спеціальністю – «Виробництво будівельних конструкцій і виробів для збірного будівництва».

З 1963 по 1968 р працював на заводах ЗБК- старшим інженером, а потім 3 роки головним інженером заводу. З 1968 року по 1978 рік – головний інженер проекту, зав. відділом у проектних інститутах з проектування заводів ЗБК, ДБК, Промислових баз будівельних організацій Міністерства промислового будівництва.

З 1978 по 1992 року – завідувач відділом крупнопанельного будівництва Науково-дослідного інституту будівельного виробництва Держбуду України.

З 1993 по 1994 року – начальник Управління Мінбудархітектури України з присвоєнням 6рангу держслужбовця.

З 1994 по 1996 року – заступник генерального директора по науці Газпрому.

З 1996 року робота В КНУБА.

У 2001 році захистив дисертацію як здобувач наукового ступеню кандидата технічних наук за темою «Інтенсифікація технологічних процесів виготовлення залізобетонних виробів панельної конструкції у вертикальному положенні». Вченні звання – доцент, старший науковий співробітник.

Перелік навчальних дисциплін:

«Виробнича база будівництва», «Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», «Виробничі процеси і обладнання у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

Наукова діяльність Азутова В.П. спрямована на проблемах енергозбереження, ефективності конструкцій огороджень будівель, прогресивних технологій виробництва залізобетонних конструкцій і будівельних матеріалів. Автор понад 80 науково-методичних праць за профільною діяльністю.

Публікації

2020

  1. Azutov V.P., Berdnyk O.Yu. NONDRIVEN TRANSPORT SYSTEM OF THE SEMICONVEYOR TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF PANEL REINFORCED CONCRETE STRUCTURES. Будівельне виробництво, 2020. №67. с.73-74 (Фахове видання). https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/article/view/213
  2. Азутов В. П., Бердник О. Ю., Червяков Ю. М. Безприводна транспортна система напівконвеєрної технології виробництва панельних залізобетонних конструкції. Будівельне виробництво, 2020. №70. с.77-79. https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/article/view/325 (Фахове видання)

2019

Підручники і посібники

  1. Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів: довідник / Амеліна Н.О., Азутов В.П., Бердник О.Ю., Гелевера О.Г., Кокшарьов В.М., Ковальчук О.Ю., Константиновський О.П., Ластівка О.В., Майстренко А.А., Павлюк В.В., Пальчик П.П., Петрикова Є.М., Рижанкова Л.М., Рунова Р.Ф. Рогозіна Н.В./ Під загальною редакцією Гоца В.І. –К.: Основа, 2019. – 464 с.

2017

Публікації

  1. Азутов В.П. Транспортна лінія в напівконвейєрній технології. Науковий збірник Міжнародної академії житлово-комунального господарства №13-харків.:2017.- С. 17-19.

2016

  1. Гоц В.І., Азутов В.П., Болькін О.Г., Шмід Юрг. Конструктивні варіанти теплоефективних індивідуальних житлових будинків з використанням клеєного дерев’яного брусу. Будівельні матеріали та вироби №3-4-К.:2016.-С.94-97.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram