НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ кафедри опору матеріалів

Наукові дослідження ведуться за напрямками

  • розробка метода статичних та динамічних розрахунків елементів конструкцій на силові, кінематичні та температурні впливи.
  • стаціонарні та нестаціонарні коливання п’єзокерамічних тіл канонічних форм (наук. керівник к.т.н., доц. Григор’єва Л.О.)

Традиційною для кафедри є турбота про підготовку науково-педагогічних кадрів, дбайливе ставлення до наукового становлення молодих викладачів. Майже всі викладачі кафедри закінчили аспірантуру і підготували дисертації на кафедрі. Також на кафедрі здійснюється підготовка докторантів (доц. Григор’єва Л.О., к.т.н. Левківський Д.В.)

Асистенти та аспіранти кафедри взяли участь у Першій Всеукраїнській науково-практичній Конференції молодих вчених (БудМайстерКлас), яка відбулася 26-27 листопада 2015 р.

Наукові розробки останніх років.


Наукові публікації та участь у конференціях 2023-2013 р.

НазваАвторМісто видання, місце проведення, рік
Features of standard time formation to implement construction processes: a case studyTonkacheiev H., Rudnieva I., Tonkacheiev V., Priadko I.Strength of Materials and Theory of Structures:– Kyiv: KNUСA, 2022. – Issue 109. – P.141-151. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2022.109.141-151
Investigation of labour intensity and duration of the assembly processes of structural covering blocks Tonkacheiev H., Rashkivskyi V., Rudnieva I., Dubovyk I.Strength of Materials and Theory of Structures. Kyiv: KNUСA, 2023. – Issue 110.
http://opir.knuba.edu.ua/
Чисельне дослідження параметричної оптимізації вимушених частот коливання оболонки мінімальної поверхні на трапецевидному контурі при термосиловому навантаженніІванченко Г.М., Кошевий О.О., Кошевий О.П., Григор’єва Л.О.Опір матеріалів і теорія споруд. – К.: КНУБА, 2023. – Вип. 110.
http://opir.knuba.edu.ua/
Параметрична оптимізація вимушених частот коливання оболонки мінімальної поверхні на круглому конторі, яка складається із двох похилих еліпсівКошевий О.О., Кошевий О.П. Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції. Тези доповідей IV науково-практичної конференції, м. Київ 26-27 квітня 2023 р. – С. 42-43
https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/05/tezy_konferencziyi-knub-2023-26-27_04_235.pdf
М’яка та тверда п’єзокераміка в функціонально-градієнтних п’єзокерамічних перетворювачахГригор’єва Л.О.XIX міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях». 2023 р.
Багатокритеріальна параметрична оптимізація оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контуріГ.М. Іванченко, О.О. Кошевий, О.П. КошевийProceedings of the1st International Scientific and Practical Conference «Society and Science: Interconnection». Porto, Portugal. №134, 2022.– p. 405-408.
https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/1808/1838
Синергія BIM та LEAN – технологій, як інструментів технологічного забезпечення ощадливої реконструкціїРуднєва І.М.Міжнародний науково-технічний форум “Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика” 17-18 листопада 2022 р., c.120-121. https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view Google Scholar
Побудова комплексної моделі реконструкції шляхопроводу на основі обстеження з використанням ВІМ технологійКошевий О.П., Кошева В.О., Левківський Д.В., Янсонс М.О., Чубарев А.Г., Марчук О.С.Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. – Вип. 83. – Київ, КНУБА, 2023.
https://library.knuba.edu.ua/node/45
Моделювання температурних впливів в масивних тілах за допомогою модифікованого метода прямихО.П. Кошевий, М.О. Янсонс, А.Г. Чубарев, О.С. МарчукМістобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник. – Вип. 82. – Київ, КНУБА, 2023. – C. 185-197.
https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.82.185-197
Нестаціонарні коливання в’язкопружного функціонально–градієнтного циліндраІ.В.Янчевський, Л.О.Григор’єваПрикладна механіка 2023. № 5. 12 с. http://pm.inmech.kiev.ua/archive/

Модифікований метод прямих в статичних задачах вісесиметричних нетонких пластин

Кошевий О.П., Левківський Д.В., Чубарев А.Г., Янсонс М.О.

Scientific-and-technical collected articles “Strength of materials and theory of structures”.Issue 109. – Kyiv: KNUCA, 2022. – 313 p. 342-358.
ISSN 2410-2547
(Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»)
Багатокритеріальна параметрична оптимізація оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контуріГ.М. Іванченко, О.О. Кошевий, О.П. Кошевий Н.т. збірник “Scientific Collection «InterConf»”- Київ : КНУБА, 2022р. – с. 405-408.
(Фахове видання категорія Б)
ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИМУШЕНИХ ЧАСТОТ КОЛИВАНЬ ОБОЛОНКИ МІНІМАЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ НА КВАДРАТНОМУ КОНТУРІ ПРИ ТЕРМОСИЛОВОМУ НАВАНТАЖЕННІГ.М. Іванченко, О.О. Кошевий, О.П. Кошевий Н.т. збірник “Прикладна геометрія та інженерна графіка”. Випуск 102. Відповідальний редактор Ванін В. В. – Київ : КНУБА, 2022 р. –  с. 67-83.
(Фахове видання категорія Б)
Чисельна реалізація багатокритеріальної параметричної оптимізації оболонки мінімальної поверхні на квадратному контурі при термосиловому навантаженні/ Scientific-and-technical collected articlesІванченко Г.М., Кошевий О.О., Кошевий О.П “Strength of materials and theory of structures”.Issue 109. – Kyiv: KNUCA, 2022. – 313 p. 50-65.
ISSN 2410-2547
(Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»)
Параметрична оптимізація вимушених частот коливання оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі при термосиловому навантажені.Іванченко Г.М., Кошевий О.О., Жупаненко, І. В.Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.
2022. № 1(50). С. 22–34.
DOI:  https://doi.org/10.32347/0131-579X.2022.102.67-83
Чисельне дослідження збіжності методів визначення коефіцієнтів жорсткості при різних інженерно-геологічних умовах основи.І.В. ЖупаненкоОснови і фундаменти: Міжвідомчий науково технічний збірник.-К.:КНУБА.-2021.-Вип.42.-с.46-52
DOI: 10.32347/0475-1132.42.2021.46-52 http://bf.knuba.edu.ua/issue/view/14413
Influence of material functional heterogeneity on non-stationar oscillations of piezoceramic bodies L.O. Hryhorieva, І.V. Yanchevskyi.Strength of Materials and Theory of Structures. 2022. №109. Рр. 359-368
Нестаціонарні коливання п’єзоелектричних перетворювачів з функціонально-градієнтного матеріалуЛ. О. Григор’єва,
І. В. Янчевський.
Проблеми обчислювальної механіки та міцності конструкцій. – 2022, 12c.
https://doi.org/10.15421/4222213
Сad Simulation of Console Piezoelectric Energy HarvestersHryhorieva L. O.Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 15th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2022. Pp. 148-153. URL: https://sci-conf.com.ua/xv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-10-12-08-2022-chikago-ssha-arhiv/.
Застосування узагальненого методу прямих для дослідження динамічного напружено-деформованого стану кільцевих нетонких пластинЯнсонс М.О.Н.т. збірник «Математичні проблеми технічної механіки – 2021» Міжнародна наукова конференція м. Дніпро, Кам’янське 2021р.
Про застосування модифікованого методу прямих в задачах термопружності нетонких платинЧубарев А.Г.Містобудування та територіальне планування:

№80, (2022) С. 486–498. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.486-498 2022, 14 с

Моделювання режимів роботи консольних п’єзоелектричних збірників енергіїГригор’єва Л.О., Григор’єв С.А.Проблеми обчислювальної механіки та міцності конструкцій.2022, 13c.
№34 (2022), С. 36-47. https://doi.org/10.15421/4222104
Чисельна реалізація багатокритеріальної параметричної оптимізації оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі при термосиловому навантаженніКошевий О.О. , Кошевий О.П. , Григор’єва Л.О.Опір матеріалів і теорія споруд. Strength of Materials and Theory

 

of Structures. 2022. № 108. P. 309-324.

DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.309–324

http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-108/23-108_kosheviy_o.o._kosheviy_o.p._grigorieva_l.o.pdf

(Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»)
Generation of energy in console piezoelectric energy harvestersGrigoryeva L.O. , Ivanenko P.O.,

Korbakov O.F.

 Опір матеріалів і теорія споруд. Strength of Materials and Theory of Structures.

2022. № 108. P. 337-348.DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.337-348http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/259147

The technology of crack repair by polymer compositionTonkacheiev H.M., Molodid O.S., Galinskyi O.M., Plokhuta R.О., Rudnieva I.M., Priadko I.M. Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical

 

collected articles – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 108. – P. 203-216.

DOI:  https://doi.org/10.32347/2410-2547.2022.108.203-216

 http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/259037  

Сomputer modeling and optimization of energy efficiency potentials in civil engineering/ Scientific-and-technical collected articlesKoshevyi O.P., Kosheva V.O., Levkivskyi D.V., Morzharovskyi A.S.“Strength of materials and theory of structures”.Issue 106. – Kyiv: KNUCA, 2021. – 313 p. 274-281.
ISSN 2410-2547
(Журнал входить до бази даних «Web of Science Core Collection»)
Дослідження ефективності підсилення металевих елементів висячих покрівель за допомогою фіброармованих систем:Аналітичний підхід.Руднєва I.М., Прядко Ю.М., Тонкачеєв Г.М., Прядко М.В.ІІІ Науково-практичній конференції «Будівлі та споруди

 

спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції-2021»

22-23 квітня 2021 року в КНУБА

http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/250879

Особливості впливу факторів типу робочих місць на вибір підмостей для здійснення процесів підсилення будівельних конструкцій при реконструкції. Г.М. Тонкачеєв, І.М. Руднєва. Містобудування та територіальне планування. № 78 (2021).

 

– С. 493-507.  http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/250632

Системно графічно-інтерпретовані моделі створення енергоефективних будівельВ.Кошева,

 

О. Кошевий,

О. Тробюк

 Прикладна геометрія та інженерна графіка, 2021№100, С. 172-181

 

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.100.172-181

Дослідження факторів, що впливають на вибір підмостей для здійснення процесів підсилення будівельних конструкцій при реконструкціїГ.М. Тонкачеєв, І.М. Руднєва.Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування

 

ринкових відносин. – 2021. – № 48. – С. 3-12. Google Scholar 

Investigation of the effectiveness of strengthening with FRP applied in metal elements of suspension roof: an analytical approach Rudnieva I., Priadko I., Tonkacheiev H., Priadko N.Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical

 

collected articles – Kyiv: KNUBA, 2021. – Issue 107. – P.170-183.

Web of science, Google ScholarIndex Copernicus International

Infobase IndexDOAJ.

 http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/250879

Експериментальне дослідження підсилення металевих конструкцій зовнішнім армуванням методом наклеювання високоміцних композитних вуглецевих матеріалів (FRP).Молодід О.С., Руднєва І.М.,  Богдан С.М.Збірник наукових праць «Дороги і мости».

 

ДП «ДерждорНДІ», 2021. Вип. 24. C. 84–96.

 https://doi.org/10.36100/dorogimosti2021.24.084 

BIM, як основний інструмент впровадження lean–технологій під час будівництва або реконструкції.Руднєва І.М.Міжнародний науково-технічний форум “Архітектура та

 

Будівництво: нові тенденції і технології.

Теорія та практика” 26 жовтня 2021 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Збірник задач з опору матеріалів.

Іваненко П.О., Григор’єва Л.О., Кошевий О.П. та ін. Київ: Видавництво Ліра-к, 2021. – 396с. ISBN 987-617-520-163-3
Експериментальне дослідження підсилення металевих конструкцій зовнішнім армуванням методом наклеювання високоміцних композитних вуглецевих матеріалів (FRP).Молодід О.С., Руднєва І.М., Мусіяка І.В., Богдан С.М.І Міжнародна науково-практична конференція ім. П.М.Коваля
«Актуальні питання мостового господарства та шляхи його
покращення»15–17.09.2021 р. Державне агентство автомобільних
доріг України, ДП «ДерждорНДІ», м.Запоріжжя. с. 85-88.
 
 Дослідження критеріїв підвищення експлуатаційної надійності каркасів будівельГ.М. Тонкачеєв, І.М. Руднєва.Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах

 

формування ринкових відносин. – 2021. – № 47. – С. 52-63. 

 Досвід Італії в збереженні архітектурної, культурної та екологічної спадщини, як факторів, що впливають на рівень економіки держави.І.М. Руднєва.Conference “EU Principled Pragmatism – Сonsequences for the

 

Eastern and South-Eastern Europe: political, economic, legal

and communication aspects”, 21-22 May 2021. 

 With the support of the Erasmus+ Programme of the European

Union within the Jean Monnet Centre of Excellence Project № 611625

-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE «Advancing European Studies

in Ukraine: Interdisciplinary Approach». Institute Of International

Relations Kyiv National Taras Shevchenko University. Pp. 60-62.  

http://www.iir.edu.ua/uploads/files/PROCEEDINGS_EU_PRINCIPLED_PRAGMATISM_2021.pdf

Механізми впровадження lean – технологій, як інноваційного підходу при моделюванні структури визначення норми часу на виконання будівельних процесів.І.М. Руднєва.Шляхи  підвищення  ефективності  будівництва  в  умовах

 

формування ринкових відносин. –2021. –No 47. –С.26-36. 

Дослідження підсилення металевих конструкцій зовнішнім армуванням методом наклеювання високоміцних фіброармованих систем.Руднєва І.М.Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: 

 

Тези доп. IV міжнарод. наук.-практ. конф.м. Харків,

20-21 трав. 2021 р. С. 291-293. https://itad.com.ua/Conference-2021/ 

 Підсилення металевих конструкцій зовнішнім армуванням методом наклеювання високоміцних фіброармованих систем: аналітичний підхід Руднєва І.М.VII міжнародна науково- практична конференція

 

«ТРАНСФЕР ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», 2021. Київ

−Дортмунд−Нур-Султан−Дзянсу 19-20 травня 2021

Київський національний університет будівництва та архітектури.

Препринт стаття. С.5-7.

 https://tit-conference.jimdofree.com/conferences/2021/ 

  (диплом – краща презентація) 

Застосування лазерного сканування для моніторингу стану будівель та споруд при реконструкції.Руднєва І.М.VII міжнародна науково- практична конференція

 

«ТРАНСФЕР ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», 2021. Київ

−Дортмунд−Нур-Султан−Дзянсу 19-20 травня 2021

Київський національний університет будівництва та архітектури.

Препринт стаття. С.19-22.

https://tit-conference.jimdofree.com/conferences/2021/ 

Збереження архітектурної спадщини України шляхом реконструкції історичних будівель, як чинник розвитку ідентичності нації.Руднєва І.М., Глонь І.В, Грабовська Т.О., Пузіна К.І.Містобудування та територіальне планування. № 77 (2021). – С.56-64. 
Piezoelectric devices for Energy harvesting in building structures.Grigoryeva L.O.VI International Scientific and Practical Conference «Transfer

 

of Innovative technologies -2021».  Сonference proceedings.

https://drive.google.com/file/d/1ipanvG1Wxaw0EEdfA2GdQRJTZG_numaJ/view?usp=drivesdk

Системи збору енергії на основі п’єзоелектричних перетворювачів.Григор’єва Л. О.Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції

 

«Актуальні проблеми інженерної механіки». -Одеса: ОДАБА, 2021р.- с.148-151.

https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view?usp=drivesdk

Підхід у дослідженнях задач осесиметричних коливань п’єзокерамічних тіл.Безверхий О.І., Григор’єва Л.О.Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної

 

механіки. 2021» : матеріали конф. – Дніпро, Кам’янське,

2021. С.18-19.

http://www.dstu.dp.ua/uni/downloads/maket_zbirnik_mater_conf_mptm2021.pdf

Узагальнений підхід до розрахунку нестаціонарних коливань  багатошарових п’єзокерамічних перетворювачів.Григор’єва Л.О.Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної

 

механіки. 2021»: матеріали конф. – Дніпро, Кам’янське,

2021. С.20-21.

Transient responses in Piezoceramic Multilayer Actuators Taking into Account External Viscoelastic Layers.Grigoryeva L.O.  Опір матеріалів і теорія споруд. Strength of Materials

 

and Theory of Structures. – № 105 (2020). – Р. 255-266.

DOI: https://doi.org/10.32347/2410-2547.2020.105.255-266

 Vibrations of Piezoceramic Multilayer Actuators with Elastic Matching Layers. Grigoryeva L.O.  International scientific-practical conference

 

“International scientific integration-2020”.

Conference proceedings.  November 9-10, 2020.-р.58-62.

CID: US04-134 ISBN 979-8-5776002-6-6

https://www.sworld.com.ua/konferus04/sbor-us4.pdf

Дослідження ефективності підсилення висячих металевих конструкцій наскрізного перерізу зовнішнім армуванням методом наклеювання фіброармованих систем. Руднєва І.М.Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні

 

матеріали та конструкції. ІІІ Науково-Практична

Конференція, 22-23 Квітня 2021р. КНУБА С. 35-36

Основи впровадження lean – технологій, як інноваційного підходу, при проектуванні, будівництві та реконструкції будівель і споруд. Руднєва І.М. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція

 

«Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії

розвитку України».

15 березня 2021 р. Тези. с. 675-677.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

ОПІР МАТЕРІАЛІВ з основами теорії пружності: курс лекцій.

О.П.Кошевий, Л.О.Григор’єва, Д.В.ЛевківськийКиїв: Видавництво Ліра-к, 2021. – 270с. 
Чисельний аналіз методів розрахунку ґрунтової основи та методів визначення коефіцієнтів постеліЖупаненко І.В. Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА. – 2020.

– Вип. 41. – С. 64-71. DOI:10.32347/0475-1132.41.2020

Особливості та перспективи використання технологій підсилення будівельних конструкцій композиційними матеріалами при реконструкції споруд. І. Руднєва,

 

Ю. Прядко,

М. Прядко,

Г. Тонкачеєв.

Збірник наукових праць “Будівельні конструкції.

 

Теорія і практика”. № 7 (2020), c.12-22.

DOI: 10.32347/2522-4182.7.2020.12-22

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/18/2020/7_2020.pdf

Управління інвестиційними ризиками та енергоефективність, з урахуванням капітальних і операційних витрат в промисловому девелопменті.Руднєва І.М.Шляхи  підвищення  ефективності  будівництва 

 

 в  умовах формування ринкових відносин. –2020.

–No 46. –С.56-64.

http://ways.knuba.edu.ua/article/view/227819

Сomparative analysis of the methods of strengthening of masonry, metal structures, reinforced concrete, such as traditional methods and the alternative methods of strengthening by FRP-materials.I.N. Rudnieva«Strength of Materials and Theory of Structures»,

 

2020. № 105 – C.267-291.

 https://doi.org/10.32347/2410-2547.2020.105.267-291  

Transient responses in Piezoceramic Multilayer
Actuators Taking into Account External Viscoelastic Layers.
Grigoryeva L.O. Опір матеріалів і теорія споруд. Strength of Materials and
Theory of Structures. – № 105 (2020). – Р. 255-266.
DOI: https://doi.org/10.32347/2410-2547.2020.105.255-266
Vibrations of Piezoceramic Multilayer Actuators with Elastic Matching LayersGrigoryeva L.O.International scientific-practical conference “International

 

scientific

integration-2020″. Conference proceedings November 9-10,

2020p.58-62. https://www.sworld.com.ua/konferus04/sbor-us4.pdf

Technology of building structures strengthening by composite materials during the reconstruction.Rudnieva І.BMC-2020 – International Scientific-Practical Conference of

 

young scientists “Build-Master-Class-2020” November 2020,

Kyiv National University Of Construction And Architecture,

Kyiv, Ukraine. p. 134-135 https://www.bmc-conf.com/ua/

Особливості та перспективи використання технологій підсилення будівельних конструкцій композиційними матеріалами при реконструкції споруд.Руднєва І.,

 

Прядко Ю.,

Прядко М.,

Тонкачеєв Г.

Збірник наукових праць “БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ.

 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА”.

№ 7 (2020), c.12-22. DOI: 10.32347/2522-4182.7.2020.12-22

http://bctp.knuba.edu.ua/article/view/219762

Чисельна реалізація модифікованого методу прямих.Чибіряков В. К., Станкевич А. М., Кошевий О. П., Левківський Д. В., Краснеєва А. О., Пошивач Д. В., Чубарев А. Г., Шорін О.А., Янсонс М.О., Сович Ю.В. Містобудування та територіальне планування. – 2020.

 

– Вип. 74. – С. 341-359.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2020_74_30

Побудова комплексної моделі енергооснащеності районів будівництва України.Кошева В. О.,     Гетун Г. В., Левківський Д.В. Містобудування та територіальне планування.

 

– 2020. – Вип. 73. – С. 156-167.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2020_73_15

Комплексна модель створення енергоактивної будівлі при модернізації п’ятиповерхового будинку.Кошева В. О.,     Гетун Г. В., Левківський Д.В. Містобудування та територіальне планування.

 

– 2020. – Вип. 74. – С. 196-204.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2020_74_19

Анализ причин обрушения кровель производственных зданий.Руднева И.Н., Прядко Ю.Н., Прядко Н.В.Збірник наукових праць “БУДІВЕЛЬНІ

 

КОНСТРУКЦІЇ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА” № 6 (2020),

c.85-93. http://bctp.knuba.edu.ua/article/view/207285

Резонансні коливання п’єзокерамічних циліндрів з врахуванням дисипації енергіїГригор’єва Л. О., Безверхий О. І.Проблеми обчислювальної механіки та міцності

 

конструкцій. -2020, вип.31,(2020)с.44-54.

http://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/484/501

DOI: https//doi.org/10.15421/420004

Вимоги сучасної освіти до методики викладання опору матеріалів.Григор’єва Л.О., Левківський Д.В. Сучасний рух науки: тези доп. X міжнародної науково-

 

практ. інтернет-конференції, 2-3 квітня 2020 р.–Дніпро,

2020. – C. 312-317.

http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2020/04/P-1-1.pdf

Термопружний стан багатошарових дорожніх покриттівГ.Ю. Васильєва, О.Д. Міщенко, П.П. Чередніченко, Кошевий О.П.Територіальне планування: Наук.-техн. Збірник. – Вип. 73. – Київ, КНУБА, 2020. – C. 29-40.
 (Фахове видання категорія Б)
Сравнительный анализ Еврокодов и национальных стандартов Украины, в том числе частных коэффициентов надежности и учета фактора времени, при проектировании конструкций.Руднєва І.М.

 

Прядко Ю.М.

Науково-виробничий журнал «Промислове будівництво

 

та інженерні споруди», НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ».

Інститут Шимановського, Київ №1, 2020, стр.39-45.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbis_2020_1_10

A new approach to the design of suspension roof systems.I.N. Priadko,

 

I.N. Rudnieva,

Y. Ribakov,

H. Bartolo.

«Strength of Materials and Theory of Structures».
Опір матеріалів і теорія споруд:
Науково-техн. Збірник. – Вип. 104, – Київ, КНУБА, 2020.
– C.  191-220
https://doi.org/10.32347/2410-2547.2020.104.191-220

 

http://opir.knuba.edu.ua/

Comparative Analysis of Two Methods Used for the Investigation of Harmonic Vibrations of Piezoceramic CylindersBezverkhyi, O.I.

 

Grigoryeva, L.O.

Journal of Mathematical Sciences

 

Vol. 240, No. 2, July, 2019, р. 129-140.

DOI 10.1007/s10958-019-04342-6

https://link.springer.com/article/10.1007/s10958-019-04342-6

Дослідження точності модифікованого методу прямих при розрахунку вісесиметричних тілЛевківськийД.В., Сович Ю.В.Науково-технічний збірник «Опір матеріалів і теорія

 

споруд», № 103, с.243-252, 2019.

http://o mtc.knuba.edu.ua/article/view/182794/182715

Резонансні коливання пєзоелектричних циліндричних перетворювачів з врахуванням втрат енергії Григор’єва Л.О.Тези до участі в 4-й науково-практичній конференції

 

«Актуальні проблеми інженерної механіки», -Одеса:

ОДАБА, с. 345-348, 2019.

https://drive.google.com/file/d/1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO/view

Дисертація яка повинна зробити революцію в реставрації пам’яток архітектури.Івашко Ю.В., Кошевий О.П., Сингаївська О.І., Чередніченко П.П. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн.

 

Збірник.– Вип. 67, с. 166-193. – Київ, КНУБА, 2019.

https://sites.google.com/mtp.in.ua/mtp/архів-випусків

Модифікований метод прямих в задачах термопружності вісесиметричних тіл Левківський Д.В. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн.

 

Збірник. – Вип. 70, с. 200-207. – Київ, КНУБА, 2019.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2019/201970.pdf

Модифікований метод прямих, алгоритм його застосування, можливості та перспективиЧибіряков В.К., Кошевий О.П., Левківський Д.В., Пошивач Д.В., Чубарев Ю.В., Шорін О.А., Янсонс М.О., Сович Ю.В., Містобудування та територіальне планування вип.70,

 

C. 633-655, 2019р.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2019/201970.pdf

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

ОПІР МАТЕРІАЛІВ в лекціях і задачах

О.П.Кошевий, Л.О.Григор’єва, Д.В.ЛевківськийКиїв. нац. ун-т буд-ва і архітекутри. – Київ : КНУБА ;

 

Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2019. – 337 с. :

рис. – Бібліогр.: с. 313-315. – 250 прим. – ISBN 978-617-7626-86-1, 2019

Застосування узагальненого методу пряміх для дослідження теплового поля вісесиметричних тіл.Левківський Д.В. Сович Ю.В.Містобудування та територіальне планування вип.69, c. 207-215, 

 

2019р.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2019/201969.pdf

«Обстеження та підсилення будівельних конструкцій промислових будівель» НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИКПрядко М. В., Руднєва І.М.,

 

Прядко Ю. М.,

ISBN 978-966-627-197-9. Київ, КНУБА, 2018. – 332 с.
 Оптимальне проектування і розрахунок на міцність оболонок і пластин при дії комбінованих навантажень в програмному комплексі Femap NastranГайдайчук В.В., Кошевий О.О., Кошевий, О.П.Сучасні проблеми архітектуриВипуск №50 Стр. 314-324

 

2018 рік. м. Київ;

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201850.pdf

 Про один варіант одновимірних розрахункових рівнянь для дослідження ндс нетонких пластин змінної товщиниЧибіряков В.К., Шорін О. А.Тези до участі в 5-й науково-практичній конференції

 

«Актуальні проблеми інженерної механіки», ОДАБА, 2018, с.241-242

https://sites.google.com/ogasa.org.ua/apem/актуальні-проблеми-інженерної-механіки/завершені-конференції

 Узагальнений метод прямих в квазистатичних задачах термопружності вісесиметричних тілСович Ю.В.,

 

Чубарєв А.Г

Тези до участі в 5-й науково-практичній конференції

 

«Актуальні проблеми інженерної механіки», ОДАБА, 2018, с.195-197

https://sites.google.com/ogasa.org.ua/apem/актуальні-проблеми-інженерної-механіки/завершені-конференції

 Застосування модифікованого методу прямих до динамічної плоскої задачі теорії пружностіЧибіряков В.К., Пошивач Д.В.Тези до участі в 5-й науково-практичній конференції

 

«Актуальні проблеми інженерної механіки», ОДАБА, 2018, с.195-197

https://sites.google.com/ogasa.org.ua/apem/актуальні-проблеми-інженерної-механіки/завершені-конференції

 Узагальнений метод розрахунку багатошарових п’єзокерамічних перетворювачів при нестаціонарних навантаженнях.Григор’єва Л.О.Тези до участі в 5-й науково-практичній конференції

 

«Актуальні проблеми інженерної механіки», ОДАБА, 2018, с.66-69

https://sites.google.com/ogasa.org.ua/apem/актуальні-проблеми-інженерної-механіки/завершені-конференції

 Розрахунок арочного кріплення методом прямих. Янсонс М.О. Тези до участі в 5-й науково-практичній конференції

 

«Актуальні проблеми інженерної механіки», ОДАБА, 2018, с.259-260

https://sites.google.com/ogasa.org.ua/apem/актуальні-проблеми-інженерної-механіки/завершені-конференції

 Про один варіант одновимірних розрахункових рівнянь для дослідження НДС нетонких пластин змінної товщини. Шорін О.А. Опір матеріалів і теорія споруд/Strength of Materials and

 

Theory of Structures. 2018. № 100

http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-100/16-100_shorin.pdf

Метод перехресних прямих в узагальненому методі прямих при розв’язанні плоскої задачі теорії пружності. Пошивач Д.Міжнародна наук.-практ. конф. молодих вчених

 

Будмайстерклас 2018, Київ, КНУБА

http://bmc-conf.com/ua/conference_program.html

Piezoelectric multilayer actuators in acoustik control devices for building structures. Grigoryeva L.Міжнародна наук.-практ. конф. молодих вчених

 

Будмайстерклас 2018, Київ, КНУБА

http://bmc-conf.com/ua/conference_program.html

Застосування узагальненого методу прямих для дослідження теплового поля вісесиметричних тіл.Сович Ю., Левківський Д.Міжнародна наук.-практ. конф. молодих вчених

 

Будмайстерклас 2018, Київ, КНУБА

http://bmc-conf.com/ua/conference_program.html

Про один алгоритм для розв’язування задач термопружності на основі узагальненого метода прямих.Чубарєв А., Чибіряков В., Кошевий О.Міжнародна наук.-практ. конф. молодих вчених

 

Будмайстерклас 2018, Київ, КНУБА

http://bmc-conf.com/ua/conference_program.html

Узагальнений метод прямих для дослідження НДС нетонких платин змінної товщини.Шорин О.Міжнародна наук.-практ. конф. молодих вчених

 

Будмайстерклас 2018, Київ, КНУБА

http://bmc-conf.com/ua/conference_program.html

Чисельний метод дослідження гармонічних коливань електропружних циліндрів.Безверхий О.І.,

 

Григор’єва Л.О

 Мікросистеми, електроніка та акустика. ‒ 2018. ‒15с.

 

http://elc.kpi.ua/article/view/95752/113771

Особоливості застосування методу ліній для зниження вимірності диференціальних рівнянь  теорії пружності в циліндричній системі координат.Янсонс М.О.

 

Левківський Д.В.

Містобудування та територіальне планування вип.66 2018р.

 

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2018/201866.pdf

Застосування  гамільтонового формалізму для дослідження гармонічних коливань п’єзокерамічних циліндрів.Безверхий О.І.,

 

Григор’єва Л.О.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

‒ 2017. – 2(38).– С. 23-28.

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/mehmat_38_2017.pdf

Нестаціонарні коливання плоского багатошарового п’єзоелемента з урахуванням пружного підкріплюючого шару і акустичного середовища.Григор’єва Л.О.Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей.

 

Фізико-математичні науки. — Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. — С. 103-109.

http://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1253

Розрахунок стиснуто-зігнутих елементів за деформованим станом.

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Станкевич А.М.,

 

Кліменко В.З.

ТОВ «Видавництво Сталь» Київ-2017
Порівняльний аналіз двох методів дослідження гармонічних коливань п’єзокерамічних циліндрів.Безверхий О.І., Григор’єваЛ.О.Математичні методи і фіз.-мат. поля. – Вип. 60.‒ 2017, №1. ‒С. 107-115.

 

http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/MMPMF/article/view/2439/2731

Варіаційно-сплайновий метод в задачах дослідження осесиметричних коливань п’єзокерамічних тіл.Безверхий О.І., Григор’єваЛ.О.Опір матеріалів і теорія споруд. ‒Вип. 98. ‒ 2017. ‒С. 149-161.

 

http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-98/11-98_bezv_grig.pdf

Електромеханічна чутливість круглих та кільцевих п’єзоелектричних тонких пластин при механічному збуренні.Безверхий О.І., Григор’єваЛ.О.Мікросистеми, електроніка та акустика.– Том 22, №5. – 2017.– С. 40-46.

 

http://elc.kpi.ua/article/view/95752

https://doi.org/10.20535/2523-4455.2017.22.5.95752

Розрахунок багатошарового електромеханічного перетворювача циліндричної форми при різних типах поляризації в нестаціонарних режимах роботи.Григор’єва Л.О. Праці Одеського політехнічного університету -2017-8с

 

http://pratsi.opu.ua/articles/show/12488    DOI:10/15276/opu/1/54.2018/01

Нестаціонарні коливання плоского багатошарового п’єзоелемента з урахуванням пружного підкріплюючого шару і акустичного середовищаГригор’єва Л.О.Доповідь на VI Міжнародній науково-технічній конференції

 

«Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій».

Вісник Запорізького національного університету. Фіз.-мат. науки-

2017.-№1.-с.103-109.-http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_mat_2017_1_13

Numerical investigation method of vibrations of piezoceramic transformersGrigoryeva L. O. Матеріали XVIII міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука,

 

7—10 жовтня 2017 року, Київ. Т. 2. — Київ: НТУУ «КПІ», 2017. — С. 87-90.

http://matan.kpi.ua/public/files/2017/kravchuk-conf2017/Kravchuk2017-vol2.pdf

Поширення нестаціонарних збурень в багатошаровому п’єзокерамічному циліндрі при електричному навантаженніГригор’єва Л.О.Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції

 

«Актуальні проблеми інженерної механіки». – 2017р.- с.185-186.

http://drive.google.com/file/d/1H8IxOsGZLauDKdH2dDgCo4yk43bhBzO5/view

Застосування гамільтонового формалізму для дослідження гармонічних коливань п’єзокерамічних циліндрівБезверхий О.І., Григор’єваЛ.О.Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

‒ 2017. – 2(38).– С. 23-28

.http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Mat_2017_2_8

Опір матеріалів. Частина 1. Геометричні характеристики поперечних перерізів. Побудова епюр внутрішніх зусиль. Розрахунок статично-визначеної балкиКошевий О.П.

 

Тробюк О.М.

Янсонс М.О.

Методичні рекомендації, завдання та приклади до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів, які навчаються за спеціальностями  131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» КНУБА 2017

 

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/2016%D1%80.-%D0%9E.%D0%9F.%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%9E.%D0%9C.%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8E%D0%BA%D0%9C.%D0%9E.-%D0%AF%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81.pdf

Розрахунок товстої пластини модифікованим методом прямихЯнсонс М.О.

 

Левківський Д.В.

Містобудування та територіальне планування вип.63 2017р с.247-251

 

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201763.pdf

Resonance radial  oscillations of a piezoceramic cylinders and spheres taking into account electromechanical lossesBezverhvi O.I.,

 

Grigoryeva L.O.,

Grigoryev S.A.

Вісник Тернопільського національного технічного університету.-2016,- с.41-48

 

http://visnyk.tntu.edu.ua/?art=6

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15855

Власні коливання оболонок мінімальних поверхонь на круглому та квадратному контурахКошевий О.П.,

 

Кошевий О.О.

Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник.

 

-К.:КНУБА,2016,-Вип.59.-с.234-244

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/201659.pdf

Модифицированный метод прямыхСтанкевич А.М.Вестник МГСУ

 

8/2016 с.34-47

Власні коливання оболонок мінімальних поверхонь на круглому та квадратному контурах.Кошевий О.П.,

 

Кошевий О.О.

Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. Збірник. , вип. 59.

 

– Київ, КНУБА, 2016. – с. 234-244.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/201659.pdf

Дослідження властивостей проекційного методу в задачі згину балкиЯнсонс М.О.

 

Левківський Д.В.

Містобудування та територіальне планування вип.62 2016р

 

с.338-344

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/62a.pdf

Influence of temperature effects on the stress-strain state of suspension system formed by the systems of the bending-rigid threadsРуднєва І.М.INTERNATIONAL

 

SCIENTIFIC – PRACTICAL CONFERENCE

OF YOUNG SCIENTISTS

«BUILD-MASTER-CLASS-2016»

16-18 of November 2016

KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF

CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE

Improved numerical methods in reliability analysis of suspension roof joints Rudnyeva І.М.,

 

Priadko I.N. ,

Mushchanov,

H. Bartolo,

Vatin N.I.

 Magazine of Civil Engineering. 2016. No. 5. Pp. 27–41. doi: 10.5862/MCE.65.3).
Метод дослідження осесиметричних коливань п’єзокерамічних тілБезверхий О.І., Григор’єваЛ.О.Проблеми обчислювальної механіки і міцності  конструкцій.– 2015. – Вип. 24. – С. 5-17.
Дослідження нестаціонарних електропружних коливань п’єзокерамічної кулі в акустичному середовищіБезверхий О.І., Григор’єваЛ.О.Акустичний симпозіум «Консонанс-2015». К: Інститут гідромеханіки НАНУ, с. 20-25.

 

http://hydromech.org.ua/content/pdf/cons/cons2015-020-025.pdf

Нестационарные электроупругие колебания сферического пьезокерамического преобразователя с импедансными граничными условиямиБезверхий О.І., Григор’єваЛ.О.Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки – 2015»

 

матеріали конф. – Дніпропетровськ ; Дніпродзержинськ, 2015. – 2с.

Чисельний метод дослідження гармонічних коливань п’єзокерамічних тіл обертання на основі варіаційних принципів і сплайн апроксимаційБезверхий О.І., Григор’єваЛ.О.2-я Международная научно-практическая интернет-конференция

 

“Актуальные проблемы инженерной механики”, Одесса. ‒2015. ‒с. 107-109.

Врахування снігового навантаження на покрівлю при проектуванні сонячних батарей.Іваненко П.О.Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-технічний збірник,-Вип.96.- К.:КНУБА,2015 с.138-141

 

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/15/201596.pdf

История и перспек-тивы развития одного из методов решения многочи-сленных задач  строительной механикиСтанкевич А.М. Вестник МГСУ

 

12/15

Чисельне дослідження власних коливань розтягнутих оболонок утворених мінімальними поверхнямиКошевий О.П.,

 

Кошевий О.О.

Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. Збірник. , вип. 55.

 

– Київ, КНУБА, 2015. – с. 215-227.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2015/201555.pdf

Про один алгоритм розв” язання початково-граничних задач для рівняння нестаціонарної теплопровідності.Чибіряков В.К.,

 

Станкевич А.М.,

Мельничук В.Ф.

Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-технічний збірник,-Вип.95.- К.:КНУБА,2015 с.96-95

 

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/15/201595.pdf

Нестаціонарні коливання п’єзокерамічних кільцевих пластин при електричних та механічних збуреннях Григор’єва Л.О.Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки – 2014» : матеріали конф.

 

– Дніпропетровськ ; Дніпродзержинськ, 2014. – 2с.

Нестационарные упругоэлектрические колебания полого шара с импедансными граничными условиямиШульга Н. А., Григорьева Л. О., Кириченко А.А.Прикл. механика.– 2014.– 50, №3, с. 54-60.
Визначення електрорушійної сили поляризованої по товщині кільцевої пластини при механічному збуренніШульга Н. А., Григорьева Л. О., Бабкова Н.О.Опір матеріалів і теорія споруд. − 2014. −№93. − 47-55с.

 

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/15/201493.pdf

Нестационарные колебания круглых пьезоэлектрических тонких пластин при электрическом возбужденииШульга Н. А., Григорьева Л. О., Бабкова Н.О.Прикл. механика.– 2014.– 50, №4, с. 59-66.
Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ”Корбач В.Г.Доповідь в збірці тез конференції.14-16 травня 2014р.
Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві.Кошевий О.П.,

 

Плоский В.О.,

Бондар О.А.,

Іванченко Г.М.,

Чередніченко П.П.

Містобудування та територіальне планування.  Наук.-техн. Збірник. , вип. 52.

 

– Київ, КНУБА, 2014. – с. 9-23.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201452.pdf

Application of generalized “method of lines”, for solving problems of thermoelasticity of thick plates.Chybiryakov V. ,

 

Stankevich A. ,

Levkivskiy D. ,

Melnychuk V.

An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery

 

“Motrol”, vol.16, №8, Lublin 2014. P. 11-20.

Визначення частот і форм власних коливань товстої двошарової пластини. Левківський Д. В.Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник. – Вип. 52.

 

– Київ, КНУБА, 2014. – C. 201-206.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201452.pdf

Дискретно-континуальна модель розрахунку товстих пластин на динамічні впливи.Чибіряков В. К. , Станкевич А. М. , Левківський Д. В.Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. Збірник. – Вип. 51.

 

– Київ, КНУБА, 2014. – C. 678-687.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201451.pdf

Вплив податливості опор на напружено-деформований стан висячої системи, утвореної системою згинально-жорстких нитокРуднєва І.М.Конференція молодих учених, аспірантів і студентів КНУБА. Київ, 17.11.2014р.
Рациональный угол наклона мансардного окна при реконструкции жилых домов.Руднєва І.М. ,

 

Прядко М.В. ,

Прядко Ю.М.

І Міжнародний науково-практичний конгрес

 

«Міське середовище – ХХI сторіччя» – «Архітектура. Будівниц-тво.

Дизайн» (10-14 лютого 2014 р., м.Київ)

http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/28943/1/33-2-2014-Maket-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82.pdf

Метод прямих у циліндричній системі координатЯнсонс М.О.

 

Левківський Д.В.

Опір матеріалів і теорія споруд. Науково-технічний збірник

 

К. КНУБА 2014р Вип.93 с.118-124

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/15/201493.pdf

Дослідження вимушених осесиметричних коливань порожнистих п’єзокерамічних циліндрів обмеженої довжиниГригор’єва Л.О.Наукова конференція  молодих вчених, аспірантів і студентів: тези доповідей. Ч.1 – К: КНУБА, 2013

 

http://science.knuba.edu.ua/source/archive/molodi_vcheni/molodi_vcheni_programa_2013.pdf

Будгенплан. Курсове і дипломне проектування (навчальний посібник). Кошевий О.П.,

 

Маляр В.А.,

Усова О.С.,

Чередніченко П.П.

 Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. Збірник. вип. 48.

 

– Київ, КНУБА, 2013. – с. 213-216.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201348.pdf

Проблеми та перспективи житлово-комунльного господарства України.Кошевий О.П.,

 

Доненко В.І.,

Усова О.С.,

Чередніченко П.П.

Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. Збірник., вип. 49.

 

– Київ, КНУБА, 2013. – с. 3-26.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201349.pdf

 Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві. Кошевий О.П.,

 

Плоский В.О.,

Бондар О.А.,

Усова О.С.,

Чередніченко П.П.

Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. Збірник. вип. 49.

 

– Київ, КНУБА, 2013. – с. 27-36.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201349.pdf

Визначення напружено-деформованого стану пластин методом прямих з використанням рядів Фур’є.Левківський Д. В.Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-техн. Збірник. – Вип. 91,

 

– Київ, КНУБА, 2013. – C.174-180.

http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-91/18-91_levk.pdf

Застосування методу прямих до розрахунку двошарової пластини.Левківський Д. В.Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник.

 

– Вип. 48. – Київ, КНУБА, 2013. – c. 261-266.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201348.pdf

Визначення напружено-деформованого стану двошарової конструкції методом прямих.Левківський Д. В.Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник.

 

– Вип. 50. – Київ, КНУБА, 2013. – С. 342-356.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201350.pdf

Три варіанти редукції рівнянь плоскої задачі теорії пружності методом “прямих”.Станкевич А. М. , Левківський Д. В.Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник.

 

– Вип. 49 – Київ, КНУБА, 2013. – С. 509-521.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201349.pdf

Метод прямих у циліндричній системі координат.Левківський Д. В. , Янсонс М. О.Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-техн. Збірник.

 

– Вип. 92, – Київ, КНУБА, 2013. – C. 118-124.

http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-92/title.pdf

Обследование и усиление конструкций фундаментов жилого дома в г. Макіївка Руднєва І.М. ,

 

Прядко М.В. ,

ШамринаГ.В. ,

Прядко Ю.М.

Збірник наукових праць Міжнародної науково-технічної конференції

 

«Актуальные проблемы механики в современном строительстве».

Пенза, 2013. – С.133-140

Загальний розв’язок рівнянь типу Тимошенка в гамільтоновій формі гармонічних коливань періодично-неоднорідних пластин Тробюк О.М.Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА, тези доповідей

 

КНУБА, 2013

http://science.knuba.edu.ua/source/archive/molodi_vcheni/molodi_vcheni_programa_2013.pdf

Про гармонічні коливання періодично-неоднорідних пластин типу ТимошенкаТробюк О.М.Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки

 

– 2013», Матеріали конференції.- Дніпродзержинськ, 2013

 

МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАУКОВІ СТАТТІ, АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ ВИДАНІ ДО 2000 РОКУ

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram