НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ кафедри опору матеріалів

 


Наукові дослідження ведуться за напрямками:

–  розробка метода статичних та динамічних розрахунків елементів конструкцій на силові, кінематичні та температурні впливи.

–  стаціонарні та нестаціонарні коливання п’єзокерамічних тіл канонічних форм (наук. керівник к.т.н., доц. Григор’єва Л.О.)

Традиційною для кафедри є турбота про підготовку науково-педагогічних кадрів, дбайливе ставлення до наукового становлення молодих викладачів. Майже всі викладачі кафедри закінчили аспірантуру і підготували дисертації на кафедрі. Також на кафедрі здійснюється підготовка докторантів (доц. Григор’єва Л.О., к.т.н. Левківський Д.В.)

Викладачі кафедри опору матеріалів здійснюють наукові консультування підприємств та організацій з метою посилення процесу інтеграції між наукою та виробництвом.

 

Наукові публікації та участь у конференціях 2024-2013 р.

 
Назва
Автор
Місто видання, місце проведення, рік
Чисельне дослідження параметричної оптимізації вимушених частот коливань оболонки мінімальної поверхні на квадратному контурі при термосиловому навантаженні Г. М. Іванченко, О. О. Кошевий, О. П. Кошевий Прикладна геометрія та інженерна графіка. — Вип. 102. – К.: КНУБА, 2022. — С. 67-83.
Моделювання температурних впливів в масивних тілах за допомогою модифікованого метода прямих О. П. Кошевий, М. О. Янсонс, А. Г. Чубарев, О. С. Марчук Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник. – Вип. 82. – К.: КНУБА, 2023. – C. 185-197.
Побудова комплексної моделі реконструкції шляхопроводу на основі обстеження з використанням ВІМ технологій Кошевий О. П., Кошева В. О., Левківський Д. В., Янсонс М. О., Чубарев А. Г., Марчук О. С. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. – Вип. 83. – К.: КНУБА, 2023. – C.143-155.
Нестаціонарні коливання п’єзоелектричних перетворювачів з функціонально-градієнтного матеріалу Л. О. Григор’єва, І. В. Янчевський Проблеми обчислювальної механіки та міцності конструкцій. — 2022. — Вип. 35. — С. 29-41.
Оптимальне проектування вимушених частот коливання оболонки мінімальної поверхні на круглому контурі, яка складається із двох похилих еліпсів при термосиловому навантаженні Кошевий О. О., Іванченко Г. М., Жупаненко І. В. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. — 2022. — №51 (1). — С. 218-233.
Чисельне моделювання просторової моделі шляхопроводу для оцінки міцності та жорсткості на основі обстеження з використанням розрахункового комплексу LIRA Кошевий О. П., Кошева В. О., Янсонс М. О., Чубарев А. Г., Марчук О. С. Містобудування та територіальне планування. – 2023. — Вип. 84. — С. 171-180.
Modified high strength lightweight-aggregate concrete based on expanded clay: composition, structure, properties Kostyantin Kaverin, Olga Bondarenko, Dmytro Anopko, Dmytro Levkivskyi, Tetiana Antoshchuk Transfer of Innovative Technologies. — 6 (1). — 2023. — Р. 16–27.
Синергія BIM та LEAN – технологій, як інструментів технологічного забезпечення ощадливої реконструкції Руднєва І. М. Міжнародний науково-технічний форум “Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика”, 17-18 листопада 2022 р. — С. 120-121.
Багатокритеріальна параметрична оптимізація оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі Г. М. Іванченко, О. О. Кошевий, О. П. Кошевий Proceedings of the1st International Scientific and Practical Conference “Society and Science: Interconnection”. — Porto, Portugal. — №134. — 2022. – Р. 405-408.
СAD Simulation of Console Piezoelectric Energy Harvesters Hryhorieva L. O. Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 15th International scientific and practical conference. — Chicago, USA: BoScience Publisher, 2022. — P. 148-153.
М’яка та тверда п’єзокераміка в функціонально-градієнтних п’єзокерамічних перетворювачах Григор’єва Л. О. XIX міжнародна науково-технічна конференція “Вібрації в техніці та технологіях”, 23-25 травня 2023 р.
м. Київ. Матеріали конференції c. 30-32. https://drive.google.com/file/d/1L5SVW9O5_oR6KUf-hlyHN7YFH4tjselN/view

Дослідження нестаціонарних коливань електро-в’язко-пружних функціонально-градієнтних тіл І. В. Янчевський, Л. О. Григор’єва Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми механіки”, 2023 р.
Застосування модифікованого метода прямих в розрахунках задач термопружності для пластин з товстими стінками А. Г. Чубарев Сonference proceedings of International Scientific-practical conference of young scientists “Build-master-class-2022”. — Р. 175.
Модифікований метод прямих в статичних задачах вісесиметричних нетонких пластин М. О. Янсонс Сonference proceedings of International Scientific-practical conference of young scientists “Build-master-class-2022”. — Р. 177.
Модифікований метод прямих для розв’язання актуальних проектних задач, його перспективи і можливості О. С. Марчук Сonference proceedings of International Scientific-practical conference of young scientists “Build-master-class-2022”. — Р. 179.
Параметрична оптимізація вимушених частот коливання оболонки мінімальної поверхні на круглому конторі, яка складається із двох похилих еліпсів Кошевий О. О., Кошевий О. П. Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції: Тези доповідей IV науково-практичної конференції, м. Київ 2023 р. – С. 42-43.
Чисельне дослідження параметричної оптимізації вимушених частот коливання оболонки мінімальної поверхні на трапецевидному контурі при термосиловому навантаженні Іванченко Г. М., Кошевий О. О., Кошевий О. П., Григор’єва Л. О. Опір матеріалів і теорія споруд. – К.: КНУБА, 2023. – Вип. 110. – С. 430-446.
http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-110/32-110_ivanchenko_g.m._kosheviy_o.o._kosheviy_o.p._grigorieva_l.o.pdf

Чисельна реалізація багатокритеріальної параметричної оптимізації оболонки мінімальної поверхні на квадратному контурі при термосиловому навантаженні Іванченко Г. М., Кошевий О. О., Кошевий О. П. Strength of materials and theory of structures. — Issue 109. – Kyiv: KNUCA, 2022. – P. 50-65.
Модифікований метод прямих в статичних задачах вісесиметричних нетонких пластин Кошевий О. П., Левківський Д. В., Чубарев А. Г., Янсонс  М. О. Strength of materials and theory of structures. — Issue 109. – Kyiv: KNUCA, 2022. – P. 342-358.
Investigation of labour intensity and duration of the assembly processes of structural covering blocks Tonkacheiev H., Rashkivskyi V., Rudnieva I., Dubovyk I. Strength of Materials and Theory of Structures. – Issue 110. — Kyiv: KNUСA, 2023. – P. 393-403.
Features of standard time formation to implement construction processes: a case study Tonkacheiev H., Rudnieva I., Tonkacheiev V., Priadko I. Strength of Materials and Theory of Structures. – Issue 109. – Kyiv: KNUСA, 2022. – P. 141-151.
Influence of material functional heterogeneity on non-stationar oscillations of piezoceramic bodies L. O. Hryhorieva, І. V. Yanchevskyi Strength of Materials and Theory of Structures. — 2022. — №109. — Р. 359-368.
Influence of polymer aggregate reinforcement on the dynamics of three-layer cylindrical structure of elliptical cross-section Gaidaichuk V. V., Kotenko K. E., Lazareva M. V. Опір матеріалів і теорія споруд. – Вип. 110. – К.: КНУБА, 2023. – С. 238-244.
Прогнозування закритичної поведінки бурильних колон у горизонтальних свердловинах Гайдайчук В. В., Левківська Л. В., Лазарева М. В. Опір матеріалів і теорія споруд. – Вип. 110. – К.: КНУБА, 2023. – С. 118-130.
     
Про застосування модифікованого методу прямих в задачах термопружності нетонких пластин Чубарев А. Г. Містобудування та територіальне планування: 2022, 14 с.
Моделювання режимів роботи консольних п’єзоелектричних збірників енергії Григор’єва Л.О., Григор’єв С.А.

Проблеми обчислювальної механіки та

міцності конструкцій.2022, 13c.

Чисельна реалізація багатокритеріальної параметричної оптимізації оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі при термосиловому навантаженні Кошевий О.О. , Кошевий О.П. , Григор’єва Л.О.

Опір матеріалів і теорія споруд. Strength of Materials and Theory

of Structures. 2022. № 108. P. 309-324.

DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.309–324

http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-108/23-108_kosheviy_o.o._kosheviy_o.p._grigorieva_l.o.pdf

Generation of energy in console piezoelectric energy harvesters

Grigoryeva L.O. , Ivanenko P.O.,

Korbakov O.F.

 Опір матеріалів і теорія споруд. Strength of Materials and

Theory of Structures.

2022. № 108. P. 337-348.

DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.337-348

http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/259147

The technology of crack repair by polymer composition Tonkacheiev H.M., Molodid O.S., Galinskyi O.M., Plokhuta R.О., Rudnieva I.M., Priadko I.M.

 Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical

collected articles – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 108. – P. 203-216.

http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/259037

Дослідження ефективності підсилення металевих елементів висячих покрівель за допомогою фіброармованих систем:Аналітичний підхід. Руднєва I.М., Прядко Ю.М., Тонкачеєв Г.М., Прядко М.В.

ІІІ Науково-практичній конференції «Будівлі та споруди

спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції-2021»

22-23 квітня 2021 року в КНУБА

http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/250879

Особливості впливу факторів типу робочих місць на вибір підмостей для здійснення процесів підсилення будівельних конструкцій при реконструкції. Г.М. Тонкачеєв, І.М. Руднєва.

 Містобудування та територіальне планування. № 78 (2021).

– С. 493-507.  http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/250632

Системно графічно-інтерпретовані моделі створення енергоефективних будівель

В.Кошева,

О. Кошевий,

О. Тробюк

 Прикладна геометрія та інженерна графіка, 2021№100, С. 172-181

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.100.172-181

Дослідження факторів, що впливають на вибір підмостей для здійснення процесів підсилення будівельних конструкцій при реконструкції Г.М. Тонкачеєв, І.М. Руднєва.

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування

ринкових відносин. – 2021. – № 48. – С. 3-12. Google Scholar

Investigation of the effectiveness of strengthening with FRP applied in metal elements of suspension roof: an analytical approach Rudnieva I., Priadko I., Tonkacheiev H., Priadko N.

Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical

collected articles – Kyiv: KNUBA, 2021. – Issue 107. – P.170-183.

Web of science, Google ScholarIndex Copernicus International

Infobase IndexDOAJ.

 http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/250879

Експериментальне дослідження підсилення металевих конструкцій зовнішнім армуванням методом наклеювання високоміцних композитних вуглецевих матеріалів (FRP). Молодід О.С., Руднєва І.М.,  Богдан С.М.

Збірник наукових праць «Дороги і мости».

ДП «ДерждорНДІ», 2021. Вип. 24. C. 84–96.

https://doi.org/10.36100/dorogimosti2021.24.084

BIM, як основний інструмент впровадження lean–технологій під час будівництва або реконструкції. Руднєва І.М.

Міжнародний науково-технічний форум “Архітектура та

Будівництво: нові тенденції і технології.

Теорія та практика” 26 жовтня 2021 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Збірник задач з опору матеріалів.

Іваненко П.О., Григор’єва Л.О., Кошевий О.П.

та ін.

Київ: Видавництво Ліра-к, 2021. – 396с. ISBN 987-617-520-163-3
Експериментальне дослідження підсилення металевих конструкцій зовнішнім армуванням методом наклеювання високоміцних композитних вуглецевих матеріалів (FRP). Молодід О.С., Руднєва І.М., Мусіяка І.В., Богдан С.М. І Міжнародна науково-практична конференція ім. П.М.Коваля«Актуальні питання мостового господарства та шляхи йогопокращення»15–17.09.2021 р. Державне агентство автомобільнихдоріг України, ДП «ДерждорНДІ», м.Запоріжжя. с. 85-88.
 Дослідження критеріїв підвищення експлуатаційної надійності каркасів будівель Г.М. Тонкачеєв, І.М. Руднєва.

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах

формування ринкових відносин. – 2021. – № 47. – С. 52-63.

 Досвід Італії в збереженні архітектурної, культурної та екологічної спадщини, як факторів, що впливають на рівень економіки держави. І.М. Руднєва.

Conference “EU Principled Pragmatism – Сonsequences for the

Eastern and South-Eastern Europe: political, economic, legal

and communication aspects”, 21-22 May 2021.

With the support of the Erasmus+ Programme of the European

Union within the Jean Monnet Centre of Excellence Project № 611625

-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE «Advancing European Studies

in Ukraine: Interdisciplinary Approach». Institute Of International

Relations Kyiv National Taras Shevchenko University. Pp. 60-62.

http://www.iir.edu.ua/uploads/files/PROCEEDINGS_EU_PRINCIPLED_PRAGMATISM_2021.pdf

Механізми впровадження lean – технологій, як інноваційного підходу при моделюванні структури визначення норми часу на виконання будівельних процесів. І.М. Руднєва.

Шляхи  підвищення  ефективності  будівництва  в  умовах

формування ринкових відносин. –2021. –No 47. –С.26-36.

Дослідження підсилення металевих конструкцій зовнішнім армуванням методом наклеювання високоміцних фіброармованих систем. Руднєва І.М.

Інноваційні технології в архітектурі і дизайні:

Тези доп. IV міжнарод. наук.-практ. конф.м. Харків,

20-21 трав. 2021 р. С. 291-293. https://itad.com.ua/Conference-2021/

 Підсилення металевих конструкцій зовнішнім армуванням методом наклеювання високоміцних фіброармованих систем: аналітичний підхід  Руднєва І.М.

VII міжнародна науково- практична конференція

«ТРАНСФЕР ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», 2021. Київ

−Дортмунд−Нур-Султан−Дзянсу 19-20 травня 2021

Київський національний університет будівництва та архітектури.

Препринт стаття. С.5-7.

https://tit-conference.jimdofree.com/conferences/2021/

(диплом – краща презентація)

Застосування лазерного сканування для моніторингу стану будівель та споруд при реконструкції. Руднєва І.М.

VII міжнародна науково- практична конференція

«ТРАНСФЕР ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», 2021. Київ

−Дортмунд−Нур-Султан−Дзянсу 19-20 травня 2021

Київський національний університет будівництва та архітектури.

Препринт стаття. С.19-22.

https://tit-conference.jimdofree.com/conferences/2021/ 

Збереження архітектурної спадщини України шляхом реконструкції історичних будівель, як чинник розвитку ідентичності нації. Руднєва І.М., Глонь І.В, Грабовська Т.О., Пузіна К.І. Містобудування та територіальне планування. № 77 (2021). – С.56-64.
Piezoelectric devices for Energy harvesting in building structures. Grigoryeva L.O.

VI International Scientific and Practical Conference «Transfer

of Innovative technologies -2021».  Сonference proceedings.

https://drive.google.com/file/d/1ipanvG1Wxaw0EEdfA2GdQRJTZG_numaJ/view?usp=drivesdk

Системи збору енергії на основі п’єзоелектричних перетворювачів. Григор’єва Л. О.

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції

«Актуальні проблеми інженерної механіки». -Одеса: ОДАБА, 2021р.- с.148-151.

https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view?usp=drivesdk

Підхід у дослідженнях задач осесиметричних коливань п’єзокерамічних тіл. Безверхий О.І., Григор’єва Л.О.

Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної

механіки. 2021» : матеріали конф. – Дніпро, Кам’янське,

2021. С.18-19.

http://www.dstu.dp.ua/uni/downloads/maket_zbirnik_mater_conf_mptm2021.pdf

Узагальнений підхід до розрахунку нестаціонарних коливань  багатошарових п’єзокерамічних перетворювачів. Григор’єва Л.О.

Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної

механіки. 2021»: матеріали конф. – Дніпро, Кам’янське,

2021. С.20-21.

Transient responses in Piezoceramic Multilayer Actuators Taking into Account External Viscoelastic Layers. Grigoryeva L.O. 

 Опір матеріалів і теорія споруд. Strength of Materials

and Theory of Structures. – № 105 (2020). – Р. 255-266.

DOI: https://doi.org/10.32347/2410-2547.2020.105.255-266

 Vibrations of Piezoceramic Multilayer Actuators with Elastic Matching Layers.  Grigoryeva L.O. 

 International scientific-practical conference

“International scientific integration-2020”.

Conference proceedings.  November 9-10, 2020.-р.58-62.

 CID: US04-134 ISBN 979-8-5776002-6-6

 https://drive.google.com/file/d/1Hmk1eUeg-D46kUBODuukadjj-KxAFY2_/view?usp=drive_link

Дослідження ефективності підсилення висячих металевих конструкцій наскрізного перерізу зовнішнім армуванням методом наклеювання фіброармованих систем.  Руднєва І.М.

Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні

матеріали та конструкції. ІІІ Науково-Практична

Конференція, 22-23 Квітня 2021р. КНУБА С. 35-36

Основи впровадження lean – технологій, як інноваційного підходу, при проектуванні, будівництві та реконструкції будівель і споруд.  Руднєва І.М.

 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція

«Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії

розвитку України».

15 березня 2021 р. Тези. с. 675-677.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

ОПІР МАТЕРІАЛІВ з основами теорії пружності: курс лекцій.

О.П.Кошевий, Л.О.Григор’єва, Д.В.Левківський Київ: Видавництво Ліра-к, 2021. – 270с. 
Чисельний аналіз методів розрахунку ґрунтової основи та методів визначення коефіцієнтів постелі Жупаненко І.В. 

Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА. – 2020.

– Вип. 41. – С. 64-71. DOI:10.32347/0475-1132.41.2020

Особливості та перспективи використання технологій підсилення будівельних конструкцій композиційними матеріалами при реконструкції споруд.

 І. Руднєва,

Ю. Прядко,

М. Прядко,

Г. Тонкачеєв.

Збірник наукових праць “Будівельні конструкції.

Теорія і практика”. № 7 (2020), c.12-22.

DOI: 10.32347/2522-4182.7.2020.12-22

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/18/2020/7_2020.pdf

Управління інвестиційними ризиками та енергоефективність, з урахуванням капітальних і операційних витрат в промисловому девелопменті. Руднєва І.М.

Шляхи  підвищення  ефективності  будівництва 

 в  умовах формування ринкових відносин. –2020.

–No 46. –С.56-64.

http://ways.knuba.edu.ua/article/view/227819

Сomparative analysis of the methods of strengthening of masonry, metal structures, reinforced concrete, such as traditional methods and the alternative methods of strengthening by FRP-materials. I.N. Rudnieva

«Strength of Materials and Theory of Structures»,

2020. № 105 – C.267-291.

https://doi.org/10.32347/2410-2547.2020.105.267-291

Transient responses in Piezoceramic MultilayerActuators Taking into Account External Viscoelastic Layers. Grigoryeva L.O.  Опір матеріалів і теорія споруд. Strength of Materials and Theory of Structures. – № 105 (2020). – Р. 255-266.DOI: https://doi.org/10.32347/2410-2547.2020.105.255-266
Vibrations of Piezoceramic Multilayer Actuators with Elastic Matching Layers Grigoryeva L.O.

International scientific-practical conference “International

scientific

integration-2020″. Conference proceedings November 9-10,

2020p.58-62. https://drive.google.com/file/d/1Hmk1eUeg-D46kUBODuukadjj-KxAFY2_/view?usp=drive_link

Technology of building structures strengthening by composite materials during the reconstruction. Rudnieva І.

BMC-2020 – International Scientific-Practical Conference of

young scientists “Build-Master-Class-2020” November 2020,

Kyiv National University Of Construction And Architecture,

Kyiv, Ukraine. p. 134-135 https://www.bmc-conf.com/ua/

     
Чисельна реалізація модифікованого методу прямих. Чибіряков В. К., Станкевич А. М., Кошевий О. П., Левківський Д. В., Краснеєва А. О., Пошивач Д. В., Чубарев А. Г., Шорін О.А., Янсонс М.О., Сович Ю.В.

 Містобудування та територіальне планування. – 2020.

– Вип. 74. – С. 341-359.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2020_74_30

Побудова комплексної моделі енергооснащеності районів будівництва України. Кошева В. О.,     Гетун Г. В., Левківський Д.В.

 Містобудування та територіальне планування.

– 2020. – Вип. 73. – С. 156-167.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2020_73_15

Комплексна модель створення енергоактивної будівлі при модернізації п’ятиповерхового будинку. Кошева В. О.,     Гетун Г. В., Левківський Д.В.

 Містобудування та територіальне планування.

– 2020. – Вип. 74. – С. 196-204.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2020_74_19

Анализ причин обрушения кровель производственных зданий. Руднева И.Н., Прядко Ю.Н., Прядко Н.В.

Збірник наукових праць “БУДІВЕЛЬНІ

КОНСТРУКЦІЇ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА” № 6 (2020),

c.85-93. http://bctp.knuba.edu.ua/article/view/207285

Резонансні коливання п’єзокерамічних циліндрів з врахуванням дисипації енергії Григор’єва Л. О., Безверхий О. І.

Проблеми обчислювальної механіки та міцності

конструкцій. -2020, вип.31,(2020)с.44-54.

http://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/484/501

DOI: https//doi.org/10.15421/420004

Вимоги сучасної освіти до методики викладання опору матеріалів. Григор’єва Л.О., Левківський Д.В.

 Сучасний рух науки: тези доп. X міжнародної науково-

практ. інтернет-конференції, 2-3 квітня 2020 р.–Дніпро,

2020. – C. 312-317.

http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2020/04/P-1-1.pdf

Сравнительный анализ Еврокодов и национальных стандартов Украины, в том числе частных коэффициентов надежности и учета фактора времени, при проектировании конструкций.

Руднєва І.М.

Прядко Ю.М.

Науково-виробничий журнал «Промислове будівництво

та інженерні споруди», НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ».

Інститут Шимановського, Київ №1, 2020, стр.39-45.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbis_2020_1_10

A new approach to the design of suspension roof systems.

I.N. Priadko,

I.N. Rudnieva,

Y. Ribakov,

H. Bartolo.

«Strength of Materials and Theory of Structures». Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-техн. Збірник. – Вип. 104, – Київ, КНУБА, 2020. – C.  191-220https://doi.org/10.32347/2410-2547.2020.104.191-220

http://opir.knuba.edu.ua/

Comparative Analysis of Two Methods Used for the Investigation of Harmonic Vibrations of Piezoceramic Cylinders

Bezverkhyi, O.I.

Grigoryeva, L.O.

Journal of Mathematical Sciences

Vol. 240, No. 2, July, 2019, р. 129-140.

DOI 10.1007/s10958-019-04342-6

https://link.springer.com/article/10.1007/s10958-019-04342-6

Дослідження точності модифікованого методу прямих при розрахунку вісесиметричних тіл ЛевківськийД.В., Сович Ю.В.

Науково-технічний збірник «Опір матеріалів і теорія

споруд», № 103, с.243-252, 2019.

http://o mtc.knuba.edu.ua/article/view/182794/182715

Резонансні коливання пєзоелектричних циліндричних перетворювачів з врахуванням втрат енергії  Григор’єва Л.О.

Тези до участі в 4-й науково-практичній конференції

«Актуальні проблеми інженерної механіки», -Одеса:

ОДАБА, с. 345-348, 2019.

https://drive.google.com/file/d/1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO/view

Дисертація яка повинна зробити революцію в реставрації пам’яток архітектури.  Івашко Ю.В., Кошевий О.П., Сингаївська О.І., Чередніченко П.П.

 Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн.

Збірник.– Вип. 67, с. 166-193. – Київ, КНУБА, 2019.

https://sites.google.com/mtp.in.ua/mtp/архів-випусків

Модифікований метод прямих в задачах термопружності вісесиметричних тіл  Левківський Д.В.

 Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн.

Збірник. – Вип. 70, с. 200-207. – Київ, КНУБА, 2019.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2019/201970.pdf

Модифікований метод прямих, алгоритм його застосування, можливості та перспективи Чибіряков В.К., Кошевий О.П., Левківський Д.В., Пошивач Д.В., Чубарев Ю.В., Шорін О.А., Янсонс М.О., Сович Ю.В.,

 Містобудування та територіальне планування вип.70,

C. 633-655, 2019р.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2019/201970.pdf

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

ОПІР МАТЕРІАЛІВ в лекціях і задачах

О.П.Кошевий, Л.О.Григор’єва, Д.В.Левківський

Київ. нац. ун-т буд-ва і архітекутри. – Київ : КНУБА ;

Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2019. – 337 с. :

рис. – Бібліогр.: с. 313-315. – 250 прим. – ISBN 978-617-7626-86-1, 2019

Застосування узагальненого методу пряміх для дослідження теплового поля вісесиметричних тіл. Левківський Д.В. Сович Ю.В.

Містобудування та територіальне планування вип.69, c. 207-215, 

2019р.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2019/201969.pdf

«Обстеження та підсилення будівельних конструкцій промислових будівель» НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Прядко М. В., Руднєва І.М.,

Прядко Ю. М.,

ISBN 978-966-627-197-9. Київ, КНУБА, 2018. – 332 с.
 Оптимальне проектування і розрахунок на міцність оболонок і пластин при дії комбінованих навантажень в програмному комплексі Femap Nastran Гайдайчук В.В., Кошевий О.О., Кошевий, О.П.

Сучасні проблеми архітектуриВипуск №50 Стр. 314-324

2018 рік. м. Київ;

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201850.pdf

 Про один варіант одновимірних розрахункових рівнянь для дослідження ндс нетонких пластин змінної товщини Чибіряков В.К., Шорін О. А.

Тези до участі в 5-й науково-практичній конференції

«Актуальні проблеми інженерної механіки», ОДАБА, 2018, с.241-242

https://sites.google.com/ogasa.org.ua/apem/актуальні-проблеми-інженерної-механіки/завершені-конференції

 Узагальнений метод прямих в квазистатичних задачах термопружності вісесиметричних тіл

Сович Ю.В.,

Чубарєв А.Г

Тези до участі в 5-й науково-практичній конференції

«Актуальні проблеми інженерної механіки», ОДАБА, 2018, с.195-197

https://sites.google.com/ogasa.org.ua/apem/актуальні-проблеми-інженерної-механіки/завершені-конференції

 Застосування модифікованого методу прямих до динамічної плоскої задачі теорії пружності Чибіряков В.К., Пошивач Д.В.

Тези до участі в 5-й науково-практичній конференції

«Актуальні проблеми інженерної механіки», ОДАБА, 2018, с.195-197

https://sites.google.com/ogasa.org.ua/apem/актуальні-проблеми-інженерної-механіки/завершені-конференції

 Узагальнений метод розрахунку багатошарових п’єзокерамічних перетворювачів при нестаціонарних навантаженнях. Григор’єва Л.О.

Тези до участі в 5-й науково-практичній конференції

«Актуальні проблеми інженерної механіки», ОДАБА, 2018, с.66-69

https://sites.google.com/ogasa.org.ua/apem/актуальні-проблеми-інженерної-механіки/завершені-конференції

 Розрахунок арочного кріплення методом прямих.  Янсонс М.О.

 Тези до участі в 5-й науково-практичній конференції

«Актуальні проблеми інженерної механіки», ОДАБА, 2018, с.259-260

https://sites.google.com/ogasa.org.ua/apem/актуальні-проблеми-інженерної-механіки/завершені-конференції

 Про один варіант одновимірних розрахункових рівнянь для дослідження НДС нетонких пластин змінної товщини.  Шорін О.А.

 Опір матеріалів і теорія споруд/Strength of Materials and

Theory of Structures. 2018. № 100

http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-100/16-100_shorin.pdf

Метод перехресних прямих в узагальненому методі прямих при розв’язанні плоскої задачі теорії пружності.  Пошивач Д.

Міжнародна наук.-практ. конф. молодих вчених

Будмайстерклас 2018, Київ, КНУБА

http://bmc-conf.com/ua/conference_program.html

Piezoelectric multilayer actuators in acoustik control devices for building structures.  Grigoryeva L.

Міжнародна наук.-практ. конф. молодих вчених

Будмайстерклас 2018, Київ, КНУБА

http://bmc-conf.com/ua/conference_program.html

Застосування узагальненого методу прямих для дослідження теплового поля вісесиметричних тіл. Сович Ю., Левківський Д.

Міжнародна наук.-практ. конф. молодих вчених

Будмайстерклас 2018, Київ, КНУБА

http://bmc-conf.com/ua/conference_program.html

Про один алгоритм для розв’язування задач термопружності на основі узагальненого метода прямих. Чубарєв А., Чибіряков В., Кошевий О.

Міжнародна наук.-практ. конф. молодих вчених

Будмайстерклас 2018, Київ, КНУБА

http://bmc-conf.com/ua/conference_program.html

Узагальнений метод прямих для дослідження НДС нетонких платин змінної товщини. Шорин О.

Міжнародна наук.-практ. конф. молодих вчених

Будмайстерклас 2018, Київ, КНУБА

http://bmc-conf.com/ua/conference_program.html

Чисельний метод дослідження гармонічних коливань електропружних циліндрів.

Безверхий О.І.,

Григор’єва Л.О

 Мікросистеми, електроніка та акустика. ‒ 2018. ‒15с.

http://elc.kpi.ua/article/view/95752/113771

Особоливості застосування методу ліній для зниження вимірності диференціальних рівнянь  теорії пружності в циліндричній системі координат.

Янсонс М.О.

Левківський Д.В.

Містобудування та територіальне планування вип.66 2018р.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2018/201866.pdf

Застосування  гамільтонового формалізму для дослідження гармонічних коливань п’єзокерамічних циліндрів.

Безверхий О.І.,

Григор’єва Л.О.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

‒ 2017. – 2(38).– С. 23-28.

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/mehmat_38_2017.pdf

Нестаціонарні коливання плоского багатошарового п’єзоелемента з урахуванням пружного підкріплюючого шару і акустичного середовища. Григор’єва Л.О.

Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей.

Фізико-математичні науки. — Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. — С. 103-109.

http://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1253

Розрахунок стиснуто-зігнутих елементів за деформованим станом.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Станкевич А.М.,

Кліменко В.З.

ТОВ «Видавництво Сталь» Київ-2017
Порівняльний аналіз двох методів дослідження гармонічних коливань п’єзокерамічних циліндрів. Безверхий О.І., Григор’єваЛ.О.

Математичні методи і фіз.-мат. поля. – Вип. 60.‒ 2017, №1. ‒С. 107-115.

http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/MMPMF/article/view/2439/2731

Варіаційно-сплайновий метод в задачах дослідження осесиметричних коливань п’єзокерамічних тіл. Безверхий О.І., Григор’єваЛ.О.

Опір матеріалів і теорія споруд. ‒Вип. 98. ‒ 2017. ‒С. 149-161.

http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-98/11-98_bezv_grig.pdf

Електромеханічна чутливість круглих та кільцевих п’єзоелектричних тонких пластин при механічному збуренні. Безверхий О.І., Григор’єваЛ.О.

Мікросистеми, електроніка та акустика.– Том 22, №5. – 2017.– С. 40-46.

http://elc.kpi.ua/article/view/95752

https://doi.org/10.20535/2523-4455.2017.22.5.95752

Розрахунок багатошарового електромеханічного перетворювача циліндричної форми при різних типах поляризації в нестаціонарних режимах роботи. Григор’єва Л.О.

 Праці Одеського політехнічного університету -2017-8с

http://pratsi.opu.ua/articles/show/12488    DOI:10/15276/opu/1/54.2018/01

Нестаціонарні коливання плоского багатошарового п’єзоелемента з урахуванням пружного підкріплюючого шару і акустичного середовища Григор’єва Л.О.

Доповідь на VI Міжнародній науково-технічній конференції

«Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій».

Вісник Запорізького національного університету. Фіз.-мат. науки-

2017.-№1.-с.103-109.-http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_mat_2017_1_13

Numerical investigation method of vibrations of piezoceramic transformers Grigoryeva L. O.

 Матеріали XVIII міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука,

7—10 жовтня 2017 року, Київ. Т. 2. — Київ: НТУУ «КПІ», 2017. — С. 87-90.

http://matan.kpi.ua/public/files/2017/kravchuk-conf2017/Kravchuk2017-vol2.pdf

Поширення нестаціонарних збурень в багатошаровому п’єзокерамічному циліндрі при електричному навантаженні Григор’єва Л.О.

Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції

«Актуальні проблеми інженерної механіки». – 2017р.- с.185-186.

http://drive.google.com/file/d/1H8IxOsGZLauDKdH2dDgCo4yk43bhBzO5/view

Застосування гамільтонового формалізму для дослідження гармонічних коливань п’єзокерамічних циліндрів Безверхий О.І., Григор’єваЛ.О.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

‒ 2017. – 2(38).– С. 23-28

.http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Mat_2017_2_8

Опір матеріалів. Частина 1. Геометричні характеристики поперечних перерізів. Побудова епюр внутрішніх зусиль. Розрахунок статично-визначеної балки

Кошевий О.П.

Тробюк О.М.

Янсонс М.О.

Методичні рекомендації, завдання та приклади до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів, які навчаються за спеціальностями  131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» КНУБА 2017

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/10/2016%D1%80.-%D0%9E.%D0%9F.%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%9E.%D0%9C.%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8E%D0%BA%D0%9C.%D0%9E.-%D0%AF%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81.pdf

Розрахунок товстої пластини модифікованим методом прямих

Янсонс М.О.

Левківський Д.В.

Містобудування та територіальне планування вип.63 2017р с.247-251

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201763.pdf

Resonance radial  oscillations of a piezoceramic cylinders and spheres taking into account electromechanical losses

Bezverhvi O.I.,

Grigoryeva L.O.,

Grigoryev S.A.

Вісник Тернопільського національного технічного університету.-2016,- с.41-48

http://visnyk.tntu.edu.ua/?art=6

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15855

Власні коливання оболонок мінімальних поверхонь на круглому та квадратному контурах

Кошевий О.П.,

Кошевий О.О.

Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник.

-К.:КНУБА,2016,-Вип.59.-с.234-244

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/201659.pdf

Модифицированный метод прямых Станкевич А.М.

Вестник МГСУ

8/2016 с.34-47

Власні коливання оболонок мінімальних поверхонь на круглому та квадратному контурах.

Кошевий О.П.,

Кошевий О.О.

Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. Збірник. , вип. 59.

– Київ, КНУБА, 2016. – с. 234-244.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/201659.pdf

Дослідження властивостей проекційного методу в задачі згину балки

Янсонс М.О.

Левківський Д.В.

Містобудування та територіальне планування вип.62 2016р

с.338-344

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/62a.pdf

Influence of temperature effects on the stress-strain state of suspension system formed by the systems of the bending-rigid threads Руднєва І.М.

INTERNATIONAL

SCIENTIFIC – PRACTICAL CONFERENCE

OF YOUNG SCIENTISTS

«BUILD-MASTER-CLASS-2016»

16-18 of November 2016

KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF

CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE

Improved numerical methods in reliability analysis of suspension roof joints

 Rudnyeva І.М.,

Priadko I.N. ,

Mushchanov,

H. Bartolo,

Vatin N.I.

 Magazine of Civil Engineering. 2016. No. 5. Pp. 27–41. doi: 10.5862/MCE.65.3).
Метод дослідження осесиметричних коливань п’єзокерамічних тіл Безверхий О.І., Григор’єваЛ.О. Проблеми обчислювальної механіки і міцності  конструкцій.– 2015. – Вип. 24. – С. 5-17.
Дослідження нестаціонарних електропружних коливань п’єзокерамічної кулі в акустичному середовищі Безверхий О.І., Григор’єваЛ.О.

Акустичний симпозіум «Консонанс-2015». К: Інститут гідромеханіки НАНУ, с. 20-25.

http://hydromech.org.ua/content/pdf/cons/cons2015-020-025.pdf

Нестационарные электроупругие колебания сферического пьезокерамического преобразователя с импедансными граничными условиями Безверхий О.І., Григор’єваЛ.О.

Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки – 2015»

матеріали конф. – Дніпропетровськ ; Дніпродзержинськ, 2015. – 2с.

Чисельний метод дослідження гармонічних коливань п’єзокерамічних тіл обертання на основі варіаційних принципів і сплайн апроксимацій Безверхий О.І., Григор’єваЛ.О.

2-я Международная научно-практическая интернет-конференция

“Актуальные проблемы инженерной механики”, Одесса. ‒2015. ‒с. 107-109.

Врахування снігового навантаження на покрівлю при проектуванні сонячних батарей. Іваненко П.О.

Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-технічний збірник,-Вип.96.- К.:КНУБА,2015 с.138-141

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/15/201596.pdf

История и перспек-тивы развития одного из методов решения многочи-сленных задач  строительной механики Станкевич А.М.

 Вестник МГСУ

12/15

Чисельне дослідження власних коливань розтягнутих оболонок утворених мінімальними поверхнями

Кошевий О.П.,

Кошевий О.О.

Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. Збірник. , вип. 55.

– Київ, КНУБА, 2015. – с. 215-227.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2015/201555.pdf

Про один алгоритм розв” язання початково-граничних задач для рівняння нестаціонарної теплопровідності.

Чибіряков В.К.,

Станкевич А.М.,

Мельничук В.Ф.

Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-технічний збірник,-Вип.95.- К.:КНУБА,2015 с.96-95

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/15/201595.pdf

Нестаціонарні коливання п’єзокерамічних кільцевих пластин при електричних та механічних збуреннях  Григор’єва Л.О.

Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки – 2014» : матеріали конф.

– Дніпропетровськ ; Дніпродзержинськ, 2014. – 2с.

Нестационарные упругоэлектрические колебания полого шара с импедансными граничными условиями Шульга Н. А., Григорьева Л. О., Кириченко А.А. Прикл. механика.– 2014.– 50, №3, с. 54-60.
Визначення електрорушійної сили поляризованої по товщині кільцевої пластини при механічному збуренні Шульга Н. А., Григорьева Л. О., Бабкова Н.О.

Опір матеріалів і теорія споруд. − 2014. −№93. − 47-55с.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/15/201493.pdf

Нестационарные колебания круглых пьезоэлектрических тонких пластин при электрическом возбуждении Шульга Н. А., Григорьева Л. О., Бабкова Н.О. Прикл. механика.– 2014.– 50, №4, с. 59-66.
Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ” Корбач В.Г. Доповідь в збірці тез конференції.14-16 травня 2014р.
Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві.

Кошевий О.П.,

Плоский В.О.,

Бондар О.А.,

Іванченко Г.М.,

Чередніченко П.П.

Містобудування та територіальне планування.  Наук.-техн. Збірник. , вип. 52.

– Київ, КНУБА, 2014. – с. 9-23.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201452.pdf

Application of generalized “method of lines”, for solving problems of thermoelasticity of thick plates.

Chybiryakov V. ,

Stankevich A. ,

Levkivskiy D. ,

Melnychuk V.

An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery

“Motrol”, vol.16, №8, Lublin 2014. P. 11-20.

Визначення частот і форм власних коливань товстої двошарової пластини.  Левківський Д. В.

Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник. – Вип. 52.

– Київ, КНУБА, 2014. – C. 201-206.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201452.pdf

Дискретно-континуальна модель розрахунку товстих пластин на динамічні впливи. Чибіряков В. К. , Станкевич А. М. , Левківський Д. В.

Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. Збірник. – Вип. 51.

– Київ, КНУБА, 2014. – C. 678-687.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201451.pdf

Вплив податливості опор на напружено-деформований стан висячої системи, утвореної системою згинально-жорстких ниток Руднєва І.М. Конференція молодих учених, аспірантів і студентів КНУБА. Київ, 17.11.2014р.
Рациональный угол наклона мансардного окна при реконструкции жилых домов.

Руднєва І.М. ,

Прядко М.В. ,

Прядко Ю.М.

І Міжнародний науково-практичний конгрес

«Міське середовище – ХХI сторіччя» – «Архітектура. Будівниц-тво.

Дизайн» (10-14 лютого 2014 р., м.Київ)

http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/28943/1/33-2-2014-Maket-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82.pdf

Метод прямих у циліндричній системі координат

Янсонс М.О.

Левківський Д.В.

Опір матеріалів і теорія споруд. Науково-технічний збірник

К. КНУБА 2014р Вип.93 с.118-124

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/15/201493.pdf

Дослідження вимушених осесиметричних коливань порожнистих п’єзокерамічних циліндрів обмеженої довжини Григор’єва Л.О.

Наукова конференція  молодих вчених, аспірантів і студентів: тези доповідей. Ч.1 – К: КНУБА, 2013

http://science.knuba.edu.ua/source/archive/molodi_vcheni/molodi_vcheni_programa_2013.pdf

Будгенплан. Курсове і дипломне проектування (навчальний посібник).

 Кошевий О.П.,

Маляр В.А.,

Усова О.С.,

Чередніченко П.П.

 Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. Збірник. вип. 48.

– Київ, КНУБА, 2013. – с. 213-216.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201348.pdf

Проблеми та перспективи житлово-комунльного господарства України.

Кошевий О.П.,

Доненко В.І.,

Усова О.С.,

Чередніченко П.П.

Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. Збірник., вип. 49.

– Київ, КНУБА, 2013. – с. 3-26.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201349.pdf

 Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві.

 Кошевий О.П.,

Плоский В.О.,

Бондар О.А.,

Усова О.С.,

Чередніченко П.П.

Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. Збірник. вип. 49.

– Київ, КНУБА, 2013. – с. 27-36.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201349.pdf

Визначення напружено-деформованого стану пластин методом прямих з використанням рядів Фур’є. Левківський Д. В.

Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-техн. Збірник. – Вип. 91,

– Київ, КНУБА, 2013. – C.174-180.

http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-91/18-91_levk.pdf

Застосування методу прямих до розрахунку двошарової пластини. Левківський Д. В.

Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник.

– Вип. 48. – Київ, КНУБА, 2013. – c. 261-266.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201348.pdf

Визначення напружено-деформованого стану двошарової конструкції методом прямих. Левківський Д. В.

Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник.

– Вип. 50. – Київ, КНУБА, 2013. – С. 342-356.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201350.pdf

Три варіанти редукції рівнянь плоскої задачі теорії пружності методом “прямих”. Станкевич А. М. , Левківський Д. В.

Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник.

– Вип. 49 – Київ, КНУБА, 2013. – С. 509-521.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201349.pdf

Метод прямих у циліндричній системі координат. Левківський Д. В. , Янсонс М. О.

Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-техн. Збірник.

– Вип. 92, – Київ, КНУБА, 2013. – C. 118-124.

http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-92/title.pdf

Обследование и усиление конструкций фундаментов жилого дома в г. Макіївка

 Руднєва І.М. ,

Прядко М.В. ,

ШамринаГ.В. ,

Прядко Ю.М.

Збірник наукових праць Міжнародної науково-технічної конференції

«Актуальные проблемы механики в современном строительстве».

Пенза, 2013. – С.133-140

Загальний розв’язок рівнянь типу Тимошенка в гамільтоновій формі гармонічних коливань періодично-неоднорідних пластин  Тробюк О.М.

Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА, тези доповідей

КНУБА, 2013

http://science.knuba.edu.ua/source/archive/molodi_vcheni/molodi_vcheni_programa_2013.pdf

Про гармонічні коливання періодично-неоднорідних пластин типу Тимошенка Тробюк О.М.

Міжнар. наук. конф. «Математичні проблеми технічної механіки

– 2013», Матеріали конференції.- Дніпродзержинськ, 2013

 

МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАУКОВІ СТАТТІ, АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ ВИДАНІ ДО 2000 РОКУ

.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram