НАУКОВИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОК “Комплексна ВІМ-орієнтована чисельна методика розрахунку та відновлення пошкоджених споруд на основі їх обстеження”.

Науковий керівник:

к.т.н., доцент Григор’єва Людмила Олександрівна

Склад гуртка:

 
 

Установчі документи:

ВИТЯГ з протоколу засідання вченої ради будівельного факультету КНУБА, щодо створення на кафедрі опору матеріалі наукового гуртка здобувачів вищої освіти “Комплексна ВІМ-орієнтована чисельна методика розрахунку та відновлення пошкоджених споруд на основі їх обстеження”.

НАКАЗ про створення студентських наукових гуртків

ПОЛОЖЕННЯ про науковий гурток кафедри опору матеріалів

Протоколи засідань кафедри та студентського наукового гуртка


Наукові публікації членів студентського наукового гуртка

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram