Здобувачам II-го рівня вищої освіти (магістратура)

ОПП Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування
другий (магістерський) рівень

ОПП Інженерія логістичних систем

131 Прикладна механіка
другий (магістерський) рівень

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram