ОПП Галузеве машинобудування другий (магістерський) рівень

«Галузеве машинобудування»

Кафедра будівельних машин спільно з кафедрою машин та обладнання технологічних процесів здійснюють підготовку здобувачів за ОП «Галузеве машинобудування» на другому (магістерському) рівні вищої освітизі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», є випусковими кафедрами

Освітньо-професійна програма

Відомості про гаранта та групу забезпечення

Нормативні документи

Анкетування здобувачів вищої освіти

Навчальний план

Вступ

Освітні компоненти

Обов’язкові

Перелік електронних навчально-методичних комплексів дисциплін розміщується на освітньому сайті КНУБА
за покликанням

Захист атестаційних випускних робіт

Співпраця зі стейкхолдерами

Відомості про обговорення, самооцінювання освітньої програми

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram