П’ЯТКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

П’ятков Олександр Васильович – доцент кафедри геотехніки, кандидат технічних наук; член «Українського товариства механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування», що входить до міжнародного товариства механіки ґрунтів та геотехніки (ISSMGE), Академік Академії будівництва України.

тел.: +38 (044) 241-55-13, кімната 115 головного корпусу КНУБА.

Освіта

У 1968 році закінчив Свердловський монтажний технікум та отримав кваліфікацію «технік-монтажник».

У 1975 році закінчив Київський інженерно-будівельний інститут (КІБІ), де отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)» і здобув здобував кваліфікацію «інженер-будівельник».

З 1981 по 1985 роки навчався в аспірантурі на кафедрі Основ і фундаментів Київського інженерно-будівельного інституту.

У 1987 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.02 – основи і фундаменти.

Загальна інформація

Після закінчення Київського інженерно-будівельного інституту (КІБІ) працював з 1975 по 1979 рр. майстром, виконробом інженерно-технічного відділу будівельного тресту.

З квітня 1979 працює інженером, а згодом і молодшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії «Основи і фундаменти сільськогосподарських будівель і споруд» при КІБІ.

З 1987 р. по 1995 р. – завідувач цієї ж лабораторії і за сумісництвом – викладач кафедри Основ і фундаментів.

З 1998 року і по сьогоднішній час працює доцентом кафедри Основ і фундаментів КНУБА (тепер кафедри Геотехніки).

В 1990 році отримав вчене звання старшого наукового співробітника по спеціальності «Основи і фундаменти».

З 11 червня 2001 року є членом Всеукраїнської громадської організації  “Українське товариство механіки грунтів, геотехніки і фундаментобудування” – посвідчення.

В 2011 році присвоєно вчене звання доцента.

Науково-педагогічний стаж понад 40 років.

Перелік навчальних дисциплін

Виконує повний спектр навчальних занять: лекційні, практичні, лабораторні, курсове проектування для таких основних навчальних дисциплін:

1. Механіка ґрунтів

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

2. Основи і фундаменти

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

3. Механіка грунтів. Основи та фундаменти

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Міське будівництво та господарство (МБГ).

4. Обстеження та підсилення будівельних конструкцій

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

5. Нормативне забезпечення будівництва

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

Керівник атестаційних робіт магістрів та бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науково-методична робота

Автором опубліковано понад 50 наукових та методичних праць в різних виданнях, в тому числі і фахових.

Має три свідоцтва про винахід.

Напрями наукової діяльності

Основним напрямком наукових досліджень П’яткова О.В. є розробка методів проектування фундаментів на лесових територіях.

Підвищення кваліфікації

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Досягнення у професійній діяльності

Досягнення у професійній діяльності

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram