Тімохін Віктор Олександрович

Тімохін В.О. з 1965р. по 1971 р. навчався на архітектурному факультеті КІБІ й отримав кваліфікацію архітектора. Після служби в Збройних Силах (з 1971 р. по 1972 р.) працював у Київському науково-дослідному і проектному інституті містобудування на посадах архітектора, старшого архітектора, керівника групи (з 1972 р. по 1978 р.).  

З 1978 року по теперішній час працює у Київському національному університеті будівництва і архітектури на посадах асистента, доцента (1989 р.), завідувача кафедри (1991р.). З 1984 р. по 1987 р. після захисту кандидатської дисертації (1983р.) за відрядженням Мінвузу СРСР працював викладачем у Кабульському політехнічному інституті, нагороджений орденом Слави Демократичної республіки Афганістан. 

У 1989 р. присвоєно вчене звання доцента, у 2004 р. захистив докторську дисертацію, а в 2005 році присвоєно вчене звання професора,  нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2005 р.).  

Професор Тімохін В.О. опублікував більш ніж 100 науково-методичних робіт, у тому числі 3 монографії, 2 навчальних посібника і підручник (у співавторстві) з грифом Міністерства освіти і науки України, підготував 7 кандидатів і 2 доктора архітектури, керує аспірантами і докторантами. 

У 1999 р. пройшов стажування у Гентському університеті (Бельгія), організував і брав участь у проведенні 6-ти міжнародних студентських конкурсів «АРТЕКА» (1993, 1996, 1997, 2000, 2010, 2015 р.р.), 18 магістерських і дипломних робіт студентів, якими він керував отримали дипломи 1і 2 ступенів на українських і закордонних оглядах-конкурсах.    

У 1989 р. був обраний член-кореспондентом  Української академії архітектури, а в 2008р. – її дійсним членом, нагороджений медаллю цієї академії «Золота каріатида» (2003р.).

Професор Тімохін В.О. з 2006 р. по 2017 р. очолював науково-методичну комісію з архітектури Міністерства освіти і науки України, розробник Державних стандартів освіти з напрямку «Архітектура і містобудування», працював у експертній раді з «Матеріалознавства і архітектури» Державної акредитаційної комісії України, у експертній раді з будівництва, архітектури і дизайну Міністерства освіти і науки України,працює у 2-х спеціалізованих радах по захисту докторських дисертацій, є членом редакцій 3-х наукових збірок, затверджених Вищою атестаційною комісією України. 

Педагогічний стаж з 1978 року.

  1. Наукові дослідження і типологія архітектурного середовища
  2. Методологія дизайну архітектурного середовища
  3. Критика сучасних архітектурних теорiй
  4. Естетика і колористика архітектурного середовища
  5. Концептуальне архітектурне проектування

timokhin.vo@knuba.edu.ua

Досягнення у професійній діяльності які зараховуються за останні 5 років (відповідно до п.38 постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187 зі змінами).

Підвищення кваліфікації

Стажування в Національній академії образотворчих мистецтв і архітектури (НАОМА) 01.10.2020 – 30.10.2020 р. Тема: «Концепції реформування масової архітектурної освіти в Україні». Звіт, наказ КНУБА №1033/1 від 01.12.2020 р. «Про виконання плану-графіку стажування та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів КНУБА за 2017-2022 н.р.

Наукова діяльність

Творчі надбання

Віктор Олександрович Тімохін є автором багатьох картин та начерків, котрі були зібрані у авторську книгу “Віктор Тімохін. Живопис і графіка”.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram