Захист Дисертації Ручківський Віталій Валентинович

Повідомленняпро захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наукРучківський Віталій Валентинович, асистент кафедри геотехніки Київського національного університету будівництва і архітектури. Назва дисертації: «Особливості взаємодії інженерних захисних конструкцій з ґрунтовою основою при влаштуванні підземних приміщень в щільно забудованій території». Шифр та назва спеціальності – 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Спецрада – Д 26.056.04 в Київському національному університеті будівництва і архітектури (03037, м. Київ, Повітрофлотський пр., 31; тел. (044) 248-32-65). Науковий керівник: Бойко Ігор Петрович, доктор технічних наук, професор кафедри геотехніки Київського національного університету будівництва і архітектури. Офіційні опоненти: Винников Юрій Леонідович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри буріння та геології Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; Кочкарьов Дмитро Вікторович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри міського будівництва та господарства Національного університету водного господарства та природокористування. Захист дисертації відбудеться 19 квітня 2024 року. Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.056.04, д.т.н., професор                                Г.М. Іванченко
автореферат  дисертація  Відгук офіційного понента Винникова Ю.Л. Відгук офіційного понента Кочкарьова Д.В.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram