МАГІСТРАНТИ 022 “ДИЗАЙН” – 2022-2024 Н.Р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022 “ДИЗАЙН”

Освітньо-професійна програма “Середовищний і промисловий дизайн” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 022 “Дизайн”

Вибір освітньої компоненти (дисципліни) вільного вибору регламентується Положенням про порядок реалізації здобувачами вільного вибору дисциплін.

Загальноуніверситетський каталог вибіркових освітніх компонент на 2022/2023 н.р.


НАУКОВА ТА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

  1. Богдан О.Ю., Пилипчук О.Д. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ СУЧАСНИХ МЕДІАТЕК НА ЗАСАДАХ КОЛОРИСТИКИ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.271-272. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Науковий керівник – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)
  2. Євдокименко А.С., Третяк Ю.В. ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДИЗАЙНУ СЕРЕДОВИЩА КОЛІВІНГУ ЯК ЖИТЛА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У ВОЄННИЙ ЧАС // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.277-278. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Науковий керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.)
  3. Лєсіна М.С., Пилипчук О.Д., Полубок А.П. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОГО ЖИТЛА НА ЗАСАДАХ КОЛОРИСТИКИ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.283-284. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Наукові керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., к.т.н., доцент Полубок А.П.)
  4. Литвинчук М.В., Полубок А.П. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРЕДМЕТНОГО ДИЗАЙНУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ НА СВІТОВІЙ ПЛАТФОРМІ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.285-286. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Науковий керівник – к.т.н., доцент Полубок А.П.)
  5. Месяцева А.Я., Пилипчук О.Д., Полубок А.П. СУЧАСНІ ПОШУКИ ОБРАЗУ ІНТЕР‘ЄРІВ ЗАКЛАДІВ ХАРЧУВАННЯ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.289-290. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Наукові керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., к.т.н., доцент Полубок А.П.)
  6. Топчій А.О., Пилипчук О.Д., Полубок А.П. ВПЛИВ ІЗОЛЯЦІЙНОГО РЕЖИМУ НА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ ТА МИСТЕЦТВА // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.306-307. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Наукові керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., к.т.н., доцент Полубок А.П.)
  7. Христенко Я.В., Пилипчук О.Д. ВПЛИВ ТРАДИЦІЙНОСТІ І МОДЕРНІЗМУ В СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЯХ ДИЗАЙНУ ТА МИСТЕЦТВ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.308-309. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Науковий керівник – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)

Кафедра дизайну вітає студентку 5 курсу спеціальності 022 «Дизайн» ЄВДОКИМЕНКО Анну з отриманням Подяки від КНУБА за краще представлення наукової доповіді “ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДИЗАЙНУ СЕРЕДОВИЩА КОЛІВІНГУ ЯК ЖИТЛА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У ВОЄННИЙ ЧАС” (науковий керівник д.арх., професор, завідувач кафедри дизайну Третяк Ю.В.) в межах проведення Міжнародного науково-технічного форуму «Архітектура та будівництво: відновлення України. Наука, технологія, практика» (17-18 листопада 2022 р.).

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram