МАГІСТРАНТИ 022 “ДИЗАЙН” – 2022-2024 Н.Р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022 “ДИЗАЙН”

Освітньо-професійна програма “Середовищний і промисловий дизайн” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 022 “Дизайн”

Заява на вибір дисципліни (1 семестр 2022-2023 н.р.)
Заява на вибір дисципліни (2 семестр 2022-2023 н.р.)
Заява на вибір дисципліни (3 семестр 2023-2024 н.р.)

Вибір освітньої компоненти (дисципліни) вільного вибору регламентується Положенням про порядок реалізації здобувачами вільного вибору дисциплін.

Загальноуніверситетський каталог вибіркових освітніх компонент на 2022/2023 н.р.
Загальноуніверситетський каталог вибіркових освітніх компонент


НАУКОВА ТА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Багнюк К.Ю., Косаревська Р.О. ОБРАЗ ТЕРНУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ДИЗАЙНІ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (травень 2023 р.), Київ: НАОМА, 2023. С.215-217. URL: https://drive.google.com/file/d/1GLQl-MBU-f0m8jnN_LEzXUSecBJj9Gj9/view (Науковий керівник – к.арх., доцент Косаревська Р.О.)
  НАОМА Багнюк 2023
 2. Белецька М.Ю., Третяк Ю.В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ЖИТЛА ДЛЯ ЛЮДЕЙ З УРАЖЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (травень 2023 р.), Київ: НАОМА, 2023. С.217-219. URL: https://drive.google.com/file/d/1GLQl-MBU-f0m8jnN_LEzXUSecBJj9Gj9/view (Науковий керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.)
 3. Богдан О.Ю., Пилипчук О.Д. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ СУЧАСНИХ МЕДІАТЕК НА ЗАСАДАХ КОЛОРИСТИКИ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.271-272. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Науковий керівник – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)
 4. Євдокименко А.С., Третяк Ю.В. ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДИЗАЙНУ СЕРЕДОВИЩА КОЛІВІНГУ ЯК ЖИТЛА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У ВОЄННИЙ ЧАС // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.277-278. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Науковий керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.)
 5. Євдокименко А.С., Пилипчук О.Д. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРУ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: II Міжнародна науково-практична конференція, Київ (травень 2023 р.), НАОМА (доповідь) (Науковий керівник – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)
  НАОМА Євдокименко 2023
 6. Pylypchuk O.D., Yevdokymenko A.S. Expanding the accessibility of art and increasing the audience of artists through social media. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти” (с. Світязь Шацького району Волинської області, 16–18 червня 2023 року), Волинський національний університет імені Лесі Українки. Львів – Торунь: Liha-Pres, 2023. С. 193–195. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-317-3-54. ISBN 978-966-397-317-3. (Науковий керівник – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)
  Євдокименко 2023
 7. Журба В.А., Косаревська Р.О. СИМВОЛІКА КАЛИНИ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ У МИСТЕЦТВІ Й ДИЗАЙНІ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (травень 2023 р.), Київ: НАОМА, 2023. С.222-224. URL: https://drive.google.com/file/d/1GLQl-MBU-f0m8jnN_LEzXUSecBJj9Gj9/view (Науковий керівник – к.арх., доцент Косаревська Р.О.)
  НАОМА Журба 2023
 8. Лєсіна М.С., Пилипчук О.Д., Полубок А.П. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОГО ЖИТЛА НА ЗАСАДАХ КОЛОРИСТИКИ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.283-284. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Наукові керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., к.т.н., доцент Полубок А.П.)
 9. Литвинчук М.В., Полубок А.П. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРЕДМЕТНОГО ДИЗАЙНУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ НА СВІТОВІЙ ПЛАТФОРМІ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.285-286. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Науковий керівник – к.т.н., доцент Полубок А.П.)
 10. Месяцева А.Я., Пилипчук О.Д., Полубок А.П. СУЧАСНІ ПОШУКИ ОБРАЗУ ІНТЕР‘ЄРІВ ЗАКЛАДІВ ХАРЧУВАННЯ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.289-290. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Наукові керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., к.т.н., доцент Полубок А.П.)
 11. Топчій А.О., Пилипчук О.Д., Полубок А.П. ВПЛИВ ІЗОЛЯЦІЙНОГО РЕЖИМУ НА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ ТА МИСТЕЦТВА // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.306-307. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Наукові керівники – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д., к.т.н., доцент Полубок А.П.)
 12. Христенко Я.В., Пилипчук О.Д. ВПЛИВ ТРАДИЦІЙНОСТІ І МОДЕРНІЗМУ В СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЯХ ДИЗАЙНУ ТА МИСТЕЦТВ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.308-309. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view (Науковий керівник – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)
 13. Khristenko Ya.V., Pylypchuk O.D., Shaparenko О.M. The evolution of the ethnic direction in the interior and the formation of its elements. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти” (с. Світязь Шацького району Волинської області, 16–18 червня 2023 року), Волинський національний університет імені Лесі Українки. Львів – Торунь: Liha-Pres, 2023. С. 144–147. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-317-3-39. ISBN 978-966-397-317-3. (Науковий керівник – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)
  Христенко 2023
 14. Pylypchuk O.D., Shendryk I.М. The impact of artificial intelligence on innovation in design and art. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти” (с. Світязь Шацького району Волинської області, 16–18 червня 2023 року), Волинський національний університет імені Лесі Українки. Львів – Торунь: Liha-Pres, 2023. С. 315–317. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-317-3-90. ISBN 978-966-397-317-3. (Науковий керівник – к.т.н., доцент Пилипчук О.Д.)
  Шендрик 2023
 15. Шендрик І.В., Третяк Ю.В. ЕКОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (травень 2023 р.), Київ: НАОМА, 2023. С.255-256. URL: https://drive.google.com/file/d/1GLQl-MBU-f0m8jnN_LEzXUSecBJj9Gj9/view (Науковий керівник – д.арх., професор Третяк Ю.В.)

Кафедра дизайну вітає студентку 5 курсу спеціальності 022 «Дизайн» ЄВДОКИМЕНКО Анну з отриманням Подяки від КНУБА за краще представлення наукової доповіді “ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДИЗАЙНУ СЕРЕДОВИЩА КОЛІВІНГУ ЯК ЖИТЛА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У ВОЄННИЙ ЧАС” (науковий керівник д.арх., професор, завідувач кафедри дизайну Третяк Ю.В.) в межах проведення Міжнародного науково-технічного форуму «Архітектура та будівництво: відновлення України. Наука, технологія, практика» (17-18 листопада 2022 р.).

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram