ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ МАГІСТР 022 “ДИЗАЙН”

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТИ КНУБА

ВІДОМОСТІ ПРО ГАРАНТА

НАВЧАННЯ

СТЕЙКХОЛДЕРИ

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ, ЯКІ РЕАЛІЗУЄ КАФЕДРА ДИЗАЙНУ НА ОСВІТНЬОМУ РІВНІ МАГІСТР 022 “ДИЗАЙН” (ОПП “Середовищний і промисловий дизайн”)

МАГІСТРАНТИ 2023-2025 н.р.

МАГІСТРАНТИ 2022-2024 н.р.

МАГІСТРАНТИ 2021-2023 н.р.

МАГІСТРАНТИ 2020-2022 н.р.

МАГІСТРАНТИ 2019-2021 н.р.

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ НА ОПП “СЕРЕДОВИЩНИЙ І ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН”

Проєкт освітньо-професійної програми “Середовищний і промисловий дизайн” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 022 “Дизайн” (2024)

Пропозиції та зауваження щодо вдосконалення навчального процесу та освітньої програми на другому магістерському рівні за спеціальністю 022 «Дизайн» просимо надсилати за адресою: design_knuca@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram