ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ МАГІСТР 022 “ДИЗАЙН”

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТИ КНУБА

ВІДОМОСТІ ПРО ГАРАНТА

НАВЧАННЯ

СТЕЙКХОЛДЕРИ

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ, ЯКІ РЕАЛІЗУЄ КАФЕДРА ДИЗАЙНУ НА ОСВІТНЬОМУ РІВНІ МАГІСТР 022 “ДИЗАЙН” (ОПП “Середовищний і промисловий дизайн”)

МАГІСТРАНТИ 2022-2024 н.р.

МАГІСТРАНТИ 2021-2023 н.р.

МАГІСТРАНТИ 2020-2022 н.р.

МАГІСТРАНТИ 2019-2021 н.р.

Пропозиції та зауваження щодо вдосконалення навчального процесу та освітньої програми на другому магістерському рівні за спеціальністю 022 «Дизайн» просимо надсилати за адресою: design_knuca@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram