Освітньо-наукова програма “Міське будівництво та господарство”

Освітньо-наукова програма

Відомості про гаранта освітньої програми

Сингаївська Олександра Іванівна — гарант освітньої програми, професор кафедри міського будівництва

Навчальний план

2022

денна форма навчання

Освітні компоненти

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram