Навчальна діяльність кафедри МГ

Кафедра міського господарства забезпечує викладання на очному та заочному відділеннях таких навчальних дисциплін:

 • Управління міським госпо-дарством; Утримання міської забудови;
 • Реконструкція міської забудови;
 • Реконструкція та експлуатація територій;
 • Управління розвитком міст;
 • Економіка міського господарства;
 • Менеджмент міського господарства;
 • Спецкурс з містобудування та територіального планування;
 • Оцінка земель та нерухомості;
 • Міські інженерні мережі;
 • Моделювання містобудівних систем;
 • Автоматизація містобудівного проектування;
 • Ландшафтна екологія;
 • Міське зелене будівництво;
 • Спеціальні інженерні питання реконструкції;
 • Міське комунальне господарство;
 • Комп’ютерні технології у містобудуванні тощо.

Методична діяльність

 1. Навчальний посібник «Формування житлового середовища»   Клюшниченко Є.Є. 2006;
 2. Навчальний посібник «Житлово-комунальне господарство міст» ,Клюшниченко Є.Є., Лісниченко С.В., Рейцен Є.О., Денисенко Н.О. 2010;
 3. Методичні вказівки до практичних занять та виконання індивідуальних завдань для студентів спеціальностей 7.092103 “Міське будівництво і господарство”, 7.070904 “Землевпорядкування та кадастр” з дисципліни «Міський моніторинг та менеджмент» , Нудельман В.І., Денисенко Н.О. 2003;
 4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни   «Реконструкція міської забудови» для студентів спеціальності 7.092103 “Міське будівництво і господарство”, Плешкановська А.М. 2005;
 5. Конспект лекцій «Міські інженерні мережі», Лісниченко С.В. 2010;
 6. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни   «Оцінка землі та інших об’єктів нерухомості» для студентів спеціальності 7.092103 “Міське будівництво і господарство”, Драпіковський О.І., Іванова І.Б. 2010;
 7. Методичні вказівки до виконання індивідуальних    завдань для студентів спеціальності 7.092103 “Міське будівництво і господарство” з дисципліни   «Управління міськими програмами», Денисенко Н.О. 2003;
 8. Методичні вказівки до практичних занять та виконання індивідуальних    завдань для студентів спеціальностей 7.092103 “Міське будівництво і господарство”, 7.070904 “Землевпорядкування та кадастр” з дисципліни
 9. «Урбаністика», Нудельман В.І., Денисенко Н.О. 2003;
 10. Методичні вказівки до практичних занять та виконання індивідуальних    завдань для студентів спеціальності 7.092103 “Міське будівництво і господарство” з дисципліни «Комунальне господарство міст»,  Денисенко Н.О. 2008;
 11. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів і слухачів, які навчаються за напрямом 6.060101 “Будівництво” з дисципліни «Управління розвитком міста», Апостолова-Сосса Л.О. 2011;
 12. «Соціально-економічні основи планування та забудови міст»         Клюшниченко Є.Є. 1999;
 13. Навчальний посібник «Реконструкція житлової забудови»    Клюшниченко Є.Є. 2000;
 14. «Функціонально-планувальна оптимізація використання міських      територій» Плешкановська А.М. 2005;
 15. Книга «Тенденції ринку нерухомості України. Реалії та прогнози. Криза 2008-20??», Драпіковський О.І., Іванова І.Б. 2009;
 16. Монографія «Тенденції ринку нерухомості України: реалії та прогнози. 2007-2013»  Драпіковський О.І., Іванова І.Б. 2012;
 17. «Розробка схеми генерального плану міста»   Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів     спеціальності 7.092103 “Міське будівництво і господарство”,Осітнянко А.П., Мамедов А.М., Усова О.С.;
 18. Картыоперационного контроля качества ремонтно-строительныхработ. Кушнирюк Ю.Г, Булгаков В.Я., Крумелис Ю.В. 1978;
 19. «Основи девелоперської діяльності»Навчально-методичні матеріали до спецкурсу з містобудування та територіального планування для студентів спеціальності 7.092103 “Міське будівництво і господарство”,Драпіковський О.І., Іванова І.Б. 2013;
 20. Методичні вказівки до виконання практичних завдань для студентів, які навчаються за напрямом 6.060101 “Будівництво” з дисципліни «Комп’ютерні технології в містобудуванні» Апостолова-Сосса Л.О., Мамедов А.М. 2012.
 21. Методичні вказівки та завдання для виконання індивідуальних завдань для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» «Нормування містобудівної діяльності», Л.О. Апостолова-Сосса, 2022
 22. Методичні вказівки та завдання для виконання індивідуальних завдань для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» «Публічна партисипація у прийнятті містобудівних рішень», Л.О. Апостолова-Сосса, 2022
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram