Новини кафедри будівельних машин,  НОВИНИ ФАІТ,  НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТІВ

На кафедрі будівельних машин відбувся захист атестаційних бакалаврських робіт

20–21 червня 2023 року на кафедрі будівельних машин відбувся захист атестаційних випускних робіт на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями 133 “Галузеве машинобудування” освітня програма “Галузеве машинобудування” та 131 “Прикладна механіка” освітня програма “Інженерна механіка”. Захід проходив в аудиторії 220 університету із використанням мультимедійного проєктора.

У складі атестаційної екзаменаційної комісії: Алла Єсипенко – голова комісії, д-р техн. наук, професор, генеральний директор НДІ інноваційного будівництва; Олександр Гаркавенко – заступник голови, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти, заступник декана ФАІТ. Члени комісії: Володимир Рашківський – канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри будівельних машин; Євгеній Горбатюк – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри будівельних машин, гарант освітньої програми 133 «Галузеве машинобудування» (І освітній рівень); Дмитро Міщук – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри будівельних машин, гарант освітньої програми 133 «Галузеве машинобудування» (ІІ освітній рівень); Максим Клис – канд. техн. наук, доцент кафедри організації та управління будівництвом; Олександр Вінник – генеральний директор ТОВ «Інформаційні технології САПР». Секретар Ольга Музика – провідний інженер кафедри будівельних машин.

Комісією було заслухано чотирнадцять доповідей у вигляді презентацій випускних робіт. Відмічено, що роботи виконано згідно з чинною системою конструкторської документації, нормативно-правовими актами з пожежної та техногенної безпеки, практичними рекомендаціями щодо оформлення атестаційних випускних робіт. Здобувачі продемонстрували достатній рівень теоретичної підготовки та сформованих практичних навичок в галузі прикладної механіки та сучасного машинобудування.

За результатами захисту атестаційною комісією обрано кращу роботу “Розробка грейдерного робочого обладнання”, яку виконав здобувач Максим Пархоменко під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Володимира Рашківського та асистента Олександра Тетерятника.

Щиро вітаємо здобувачів освітнього ступеня бакалавра з успішним захистом атестаційних випускних робіт, бажаємо міцного здоров’я та щастя, невичерпної життєвої наснаги і мирного неба, добробуту та подальших успіхів у професійному зростанні!

Ми чекаємо вас на навчання за освітнім рівнем “Магістр”!

Наукові публікації здобувачів освітнього ступеня бакалавр bit.ly/3PnfI8L
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram