НОВИНИ ФІСЕ

Обговорення освітньої програми на кафедрі теплотехніки КНУБА

Щорічно на кафедрі теплотехніки проводяться семінари, метою яких є обговорення з внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами змісту освітніх програм підготовки фахівців. Після наданих рекомендацій в контексті вимог сучасного ринку праці та інтеграції до європейського освітнього простору виконуються оновлення освітніх програм.

13 вересня 2023 року на кафедрі теплотехніки було проведено семінар-дискусію на тему: «Освітня програма: компетенції, результати навчання та вектори підготовки здобувачів освіти». На засіданні розглянули освітньо-професійну програму «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю  144 «Теплоенергетика».

В обговорені освітньої програми брали участь гарант освітньої програми, професорсько-викладацький склад кафедри, студенти та представник зовнішнього стейкхолдера Роман Остапович директор ТОВ «Ромстал Україна». Гарант освітньо-професійної програми Крістіна Габа ознайомила присутніх зі змістом освітньої програми в контексті її мети, компетентностей, результатів навчання та структури вивчення дисциплін. Обговорили механізм обрання освітніх компонент вибіркових навчальних дисциплін та їх перелік. В порядку обговорення визначились щодо професійних компетентностей сучасного інженера з врахуванням побажань потенційного працедавця.

Дякуємо за цікаву зустріч і вже плануємо нові!

Слава Україні! Разом до Перемоги!

Заст. декана ФІСЕ, доцент кафедри теплотехніки, к.т.н. Наталія Чепурна

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram