ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА, НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ, РОБОЧІ ПРОГРАМИ, СИЛАБУСИ ДИСЦИПЛІН (PHD) СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ТА НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Обoв’язкoвi кoмпoнeнти

 Шифр Назва дисципліни Робоча програма СилабусЕлектронний ресурс
 ОК.01Іноземна моваРП ОК.01 2020
РП ОК.01 2021
Силабус ОК.01 2020
Силабус ОК.01 2021
Електронний ресурс
 ОК.02Iстopiя фiлосoфiї тa філософськoї дyмки
Фiлoсoфiя нayки, теxнiки тa apxiтeктypи
РП ОК.02 2020
РП ОК.02 2021
Силабус ОК.02 2020
Силабус ОК.02 2021
Електронний ресурс
 ОК.03Академічна доброчесність та академічне письмоРП ОК.03 2020
РП ОК.03 2021
Силабус ОК.03 2020
Силабус ОК.03 2021
Електронний ресурс
 ОК.04Оpгaнiзaцiя нayкoвoi дiяльнoстi тa iнфopмaцiйнi тexнoлoгiiРП ОК.04 2020Силабус ОК.04 2020
Силабус ОК.04 2021
Електронний ресурс
 ОК.05Фінансування наукових досліджень, грантова діяльністьРП ОК.05 2020Силабус ОК.05 2020Електронний ресурс
 ОК.06Методика викладання у вищій школіРП ОК.06 2020Силабус ОК.06 2020Електронний ресурс
 ОК.07Спеціальний курс за науковою спеціальністю:
“Будівництво та цивільна інженерія”
РП ОК.07 2020
РП ОК.07 2021
Силабус ОК.07 2020Електронний ресурс
 ОК.08Педагогічна практикаРП ОК.08 2020
РП ОК.08 2021
Силабус ОК.08 2020Електронний ресурс

Вибіркові кoмпoнeнти

Кафедра залізобетонних та кам’яних конструкцій

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram