ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІІІ-ГО РІВНЯ (PHD)

Сертефікат

ГАРАНТ ОНП

САМОАНАЛІЗ

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

СИЛАБУСИ

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ КНУБА

АСПІРАНТИ

АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ, СЕРТИФІКАТИ

СТЕЙКХОЛДЕРИ

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ КАФЕДРИ ІТ

ВІДГУКИ, МІЖНАРОДНІ УГОДИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРОПОЗИЦІЇ СТОСОВНО ОНП

АНКЕТУВАННЯ

ПРОГРАМА ВІЗИТУ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

ФОТОЗВІТИ

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ 2023

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram