АСПІРАНТИ

Костишина Наталія Вікторівна

асистент кафедри інформаційних технологій. У 2013 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури, кваліфікація за дипломом – спеціаліст з комп’ютерних наук. Область основних наукових інтересів – нечіткі системи в контексті теорії управління складних систем. Працює в КНУБА з 2018р.

https://orcid.org/0000-0003-0521-7228

кімната 375а

 1. Yerukaiev Andrii, Kostyshynа Nataliia, Kuleba Mykola “Fuzzy Petri networks in the description of the housing environment”, Управління розвитком технологій 2021. С.29 – 30. 
 2. Цюцюра М. І., Єрукаєв А.В., Костишина Н.В., Маляр В.А. “Системний аналіз впливу психологічного стану комфортності багатоквартирного будинку”, Управління розвитком складних систем (42 – 2020) ISSN 2219-5300. С. 132 – 138. 
 3. Nataliia Kostyshyna, Svitlana Tsiutsiura, Oleksandr Poplavskyi, Mykola Prystailo “The use of fuzzy output systems to represent the comfort factors of an apartment building”, in BMC-2020 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2020” November 2020, Kyiv, Ukraine. С.324 – 325.
 4. Tsiutsiura Svitlana, Pokolenko Vadym, and Kostyshyna Nataliia, “Informative analysis of the modern state of comfort of apartment house”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 21-23. 
 5. Svitlana Tsiutsiura, and Nataliia Kostyshyna, “Analysis of information technologies for providing comfortable living conditions”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 446-447. 
 6. С.В. Цюцюра, та Н.В. Костишина, “Аналіз предметної області – сучасного стану комфортності житла”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 86-87.
 7. М.І. Цюцюра, А.В.Єрукаєв, В.В. Гоц, та Н.В.Костишина, “Реалізація генетичного алгоритму шляхом застосування продукційних правил”, Управління розвитком складних систем, Volume 39, p. 64-68, 2019. (Index Copernicus)
 8. Svitlana Tsiutsiura, Mykola Tsiutsiura, Andrii Yerukaiev, and Nataliia Kostyshyna, “Technology of use of cognitive maps”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 458-459.

Картавих Сергій Миколайович

Аспірант кафедри інформаційних технологій.
Освіта:
– «Київський інженерно-будівельний інститут» 1981-1884рр.
Спеціальність: тепло-газо постачання та вентиляція (інженер-будівельник)
– «Київський інститут інженерів цивільної авіації» 1986-1991рр.
Спеціальність: технічна експлуатація літальних апаратів та двигунів (інженер-механік)
Додаткова освіта:
“Гільдія проектувальників в будівництві” (2019)
Область основних наукових інтересів – впровадження інформаційних систем і технологій в процеси проектування і будівництва.

https://orcid.org/0000-0003-0521-7228

кімната 375а

 1. Єременко Б.М., Теренчук С.А., Картавих С.М., Насіковський О.В. “Застосування експертних знань для формування бази знань систем оцінювання технічного стану будівельних конструкцій”. Участь у міжнародній науково-технічній конференції «Науково-технічні проблеми сучасногозалізобетону», Полтава. – жовтень 2017.
 2. Теренчук С.А., Єременко Б.М., Картавих С.М., Насіковський О.В. “Моделювання зони впливу нового будівництва на оточуюче середовище”. Участь у міжнародній науковій конференції KSINESM-17, жовтень, 2017 – Дніпро.
 3. Terenchuk S., Yeremenko B., Kartavykh S., Nasikovskyi O. “Application of fuzzy matematics methods to processing geometric parameters of degra dation of building structures”, Эстонія, г. Таллінн – видавництвом “Scientific Route”  журналу «EUREKA:  Physics  and Engineering» №1. – 2018. С.56-62. Посилання
 4. Terenchuk S., Pashko А., Yeremenko В., Kartavykh S., Ershovа N. “Modeling an intelligent system for the estimation of technical state of construction structures”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol 3, No 2 (93) (2018) P. 47-53 (Sсopus). Посилання
 5. Теренчук С.А., Картавих С.М. “Моделі та методи оцінки будівельних проектів в умовах композиційної невизначеності”, Управління розвитком складних систем. К.: Вип. 39, 2019 – С.75-80.
 6. Картавих С.М. “Застосування методів нечіткої математики в задачах експертного оцінювання будівельних проектів”, Scientific Journal «ScienceRise» №8(61), 2019. C. 31-34. Посилання

Никодюк Дмитро Віталійович

З 2013 – 2017 р навчався на бакалавраті КНУБА, на кафедрі ІТ, спеціальність “Комп’ютерні науки”. З 2017 – 2018 р навчався на магістратурі КНУБА, на кафедрі кібербезпеки та комп’ютерної інженерії, спеціальність “Кібербезпека”. З 2018 р по сьогоднішній день, є аспірантом КНУБА кафедри ІТ, спеціальність “Комп’ютерні науки”.

https://orcid.org/0000-0003-0521-7228

http://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=6zI604wAAAAJ

кімната 375а

 1. Никодюк Д.В., Целуйко В.В., Важливість використання SIEM в системах захисту банківської таємниці. Збірник матеріалів конференції: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених. Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації. Київ, 2018.
 2. Цюцюра С. В., Чернишев Д. О., Никодюк Д.В. Розроблення методу покращення машинного зору. Управління розвитком складних систем. Київ, 2020. 41: 187-193.
 3. Kyivska Kateryna, Nykodiuk Dmytro: “FEATURES OF APPLICATION OF DISTRIBUTED INFORMATION SYSTEMS FOR BIM-TECHNOLOGIES”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. 

Гончаренко Євгеній Олександрович

Аспірант кафедри інформаційних технологій. 2018 року закінчив бакалаврат та вступив до магістратури, яку з відзнакою закінчив в грудні 2019. З 2019 року – інженер-програміст кафедри інформаційних технологій.

https://orcid.org/0000-0002-5236-4063

кімната 375а

 1. С.В. Цюцюра, Є. О. Гончаренко, та В.О. Поколенко, “Інформаційна підсистема “Канцелярія””, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 106-107. 
 2. Svitlana Tsiutsiura, Yevhenii Honcharenko, and Vadym Duchenko, “Design and development of the document automation system “Fact””, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 494-495.
 3. М.І. Цюцюра, Є.О. Гончаренко, та В.М. Дученко, “Система електронного документообігу «ФАКТ»”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 9-10. 
 4. Svitlana Tsiutsiura, Yevhenii Honcharenko, and Vadym Duchenko, “Design and development of the document automation system “Kantseliariia-Fact””, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 458-459.
 5. Цюцюра М.І., та Гончаренко Є.О., “Розробка веб-застосунку підсистеми електронного документообігу”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 103-105. 
 6. Євгеній Гончаренко, Микола Цюцюра, Сергій Данилишин, Олександр Стельмачонок “Розробка системи електронного документообігу «Канцелярія-Факт»”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. 
 7. Цюцюра Микола Ігорович, Гончаренко Євгеній Олександрович, Кулеба Микола Борисович «ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ», in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 17-18. 

Касянчук Андрій Валентинович

Аспірант кафедри інформаційних технологій. У 2014 році поступив у КНУБА на спеціальність комп’ютерні науки. Закінчив бакалаврат та продовжив навчання на магістратурі у 2018 році. Яку закінчив з відзнакою у 2019 році. До 2019 працював інженером- програмістом на кафедрі інформаційних технологій.

кімната 375а

 1. М.І. Цюцюра, С.В. Цюцюра, та А.В. Касянчук, “Застосування оптимальних стратегій створення системи цільового управління в освітній сфері”, Управління розвитком складних систем, №34, с. 153-162, 2018.
 2. С.В. Цюцюра, А.В. Касянчук, та Є.О. Мацієвський, “Колірний режим LAB в середовищі ADOBE PHOTOSHOP”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, рр. 12-14.
 3. Андрій Касянчук, Світлана Цюцюра, Ілля Саченко, Владислав Гоц “Інформаційна система з перешкоджання несанкціонованих дій з банківськими картками”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020. 

Нечипорук Роман Сергійович

Аспірант кафедри інформаційних технологій. В 2015 році закінчив «Житомирський технологічний коледж» за спеціальністю «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», та здобув кваліфікацію техніка обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру. В 2018 році закінчив з відзнакою «Київський національний університет будівництва та архітектури». Здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти бакалавр, напрям підготовки «Комп’ютерні науки», професійна кваліфікація фахівець з комп’ютерних технологій. В 2019 році закінчив з відзнакою «Київський національний університет будівництва та архітектури». Здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Комп’ютерні науки», освітня програма «Інфориаційні управляючі системи та технології», професійна кваліфікація аналітик комп’ютерних систем. З 2017 року працював на кафедрі «Інформаційні технології» лаборантом. З 2020 року працює на кафедрі «Інформаційні технології» інженером-програмістом.

1) Тригубенко Ю.В., Нечипорук Р.С., та Нечипорук Ю.Ю., “ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ”, in Eighth international scientificpractical conference “Management of the development of technologies, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 55-56.

2) Анастасія Гуржій, Світлана Цюцюра, Роман Нечипорук, Юлія Нечипорук “Інформаційні технології в медицині”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020.

3) Київська К.І., Нечипорук Р.С., Нечипорук Ю.Ю. “ВИКОРИСТАННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В БУДІВЕЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020.

Нечипорук Юлія Юріївна

Аспірант кафедри інформаційних технологій. В 2015 році закінчила з відзнакою «Остерський коледж будівництва та дизайну» за спеціальністю «будівництво та експлуатація будівель і споруд», здобула кваліфікацію «технік-будівельник». В 2018 році закінчила «Київський національний університет будівництва та архітектури». Здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти бакалавр, напрям підготовки «Будівництво», професійна кваліфікація інженер-будівельник промислового і цивільного будівництва. В 2019 році закінчила з відзнакою «Київський національний університет будівництва та архітектури», здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія», освітня програма «Промислове та цивільне будівництво», професійна кваліфікація інженер-будівельник. З 2020 року працює на кафедрі «Інформаційні технології» провідним інженером програмістом.

1) Тригубенко Ю.В., Нечипорук Р.С., та Нечипорук Ю.Ю., “ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ”, in Eighth international scientificpractical conference “Management of the development of technologies, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 55-56.

2) Анастасія Гуржій, Світлана Цюцюра, Роман Нечипорук, Юлія Нечипорук “Інформаційні технології в медицині”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020.

3) Київська К.І., Нечипорук Р.С., Нечипорук Ю.Ю. “ВИКОРИСТАННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В БУДІВЕЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020.

Данилишин Сергій Миколайович

Аспірант кафедри інформаційних технологій.

кімната 375а

1) Yerukaiev Andrii, Doroshenko Vladyslava, Prokopenko Oleksandr, and Danylyshyn Serhii, “COMPARISON OF MAP ENGINES WHEN DEVELOPING A SERVICE THAT SHOWS CITY BUILDINGS”, in Eighth international scientificpractical conference “Management of the development of technologies, Kyiv, KNUCA, 2021, pp. 43-44.

2) Євгеній Гончаренко, Микола Цюцюра, Сергій Данилишин, Олександр Стельмачонок “Розробка системи електронного документообігу «Канцелярія-Факт»”, in International scientific-practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2020»KNUCA, 2020.

3) Honcharenko Yevhenii, Danylyshyn Serhii “ANALYSIS OF CLOUD TESTING AS A SERVICE”, Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram