АНКЕТУВАННЯ – КНУБА

Анкетування доступне для здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників Київського національного університету будівництва і архітектури, випускників закладу освіти і роботодавців. Всі анкети є анонімними, отримані дані аналізуватимуться у вигляді статистичних узагальнень

Студентів

Перші враження студента-першокурсника
Анкета студента-першокурсника (після екзаменаційної сесії)
Задоволеність студентів І курсу освітньою програмою
Задоволеність студентів ІІ–IV курсів освітньою програмою
Організація освітнього процесу в магістратурі (освітньо-професійна програма)
Організація освітнього процесу в магістратурі (освітньо-наукова програма)
Викладач очима студентів (лектор)
Оцінка якостей викладача практичного заняття
Анкета випускника КНУБА
Відповідність вимог або критеріїв роботодавців

 

Аспірантів

Організація освітнього процесу в аспірантурі

Викладачів

Забезпечення якості освіти у КНУБА і задоволеність умовами праці

Результати анкетування

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram