281 ВИКЛАДАЧІ

Сингаївська Олександра Іванівна

доктор технічних наук, професорка

syngaiivska.oi@knuba.edu.ua

 

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про зарахування підвищення кваліфікації № 914/1 від 21.10.2020 р. (НДІ проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя; тема «Корегування змісту та складу класифікаторів об’єктів предметної області дослідження та їх графічних позначень»;  у період з 15.01.2020 р. по 15.02.2020 р.)

Наказ ректора КНУБА від 01.07.2020 р. №528-1 про зарахування підвищення кваліфікації

Освіта: Закінчила обліково-фінансовий факультет Донецького національного університету за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація економіст.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економічна теорія». Науково-педагогічний стаж у ЗВО ІІІ – ІV рівня акредитації більше 18 років.

Виконує обов’язки координатора наукової роботи ФУПП, вченого секретаря кафедри, профгрупорга кафедри, координатора наукової роботи кафедри.
За час перебування на посаді доцента кафедри міського господарства підготувала та викладала дисципліни: «Урбаністика», «Міський менеджмент та маркетинг», «Управління міськими програмами», «Комунальне господарство міст», «Економіка міського господарства», «Антикризове управління в місті».
Проходила стажування в Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чехія) за програмою підвищення кваліфікації «Публікаційна та проектна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики», а також стажування за програмою підвищення кваліфікації «Методи підготовки та організація навчального процесу в Пан-Європейському Університеті» (м. Братислава, Словаччина).

Галузь наукових досліджень: інвестиційний потенціал території, використання інструментів менеджменту в управлінні розвитком міст, підвищення ефективності діяльності міського господарства, управління фінансовими потоками міста, інвестиційне обґрунтування реалізації міських проектів, управління ризиками розвитку території.

Наукова робота: автор більше 80 наукових публікацій.

Рубцова Світлана В’ячеславівна

доцент кафедри мовної підготовки і комунікації, дійсний член-кореспондент АБУ

 

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Rubtsova

rubtsova.sv@knuba.edu.ua

Тел.: (050)569-07-90

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про зарахування підвищення кваліфікації від 18.11.2022 р. №292 

Освіта: закінчила Київський національний лінгвістичний університет 2002 р. спеціальність: Переклад англійська мова.

Кваліфікація: філолог, перекладач

Київський національний університет будівництва і архітектури 1996р. Спеціальність теплогазопостачання і охорона навколишнього середовища.

Працює за напрямами: англійська мова за професійним спрямуванням, наукова іноземна мова, ділова англійська мова

Наукові інтереси: іноземні мови за професійним спрямуванням, методика викладання іноземних мов, візуалізація навчальної інформації.

Діяльність:

· підготовка бакалаврів, магістрів з дисциплін «Наукова іноземна мова», «Фахова іноземна мова», «Ділова іноземна мова»;

· проведення вступних іспитів до аспірантури;

· підготовка і проведення першого туру Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови (щорічно);

· статті в наукових і науково-популярних виданнях;

· участь у Всеукраїнських і Міжнародних конференціях з питань методики викладання англійської мови у ЗВО технічного спрямування.

Халабуденко Олег Анатолійович

кандидат юридичних наук (PhD in Law), доцент (Assoc. Professor), доцент кафедри політичних наук і права

khalabudenko.oa@knuba.edu.ua

 

Тел.: (050)986-13-69

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації у 2020 р. Наказ ректора КНУБА про зарахування

Освіта: Закінчив юридичний факультет Міжнародного незалежного університету Молдови (диплом ліценціата права з відзнакою) та факультет історії та етнографії Кишинівського державного педагогічного університету (диплом викладача історії з відзнакою).

Проходив також підвищення кваліфікації в закладах: Professional qualification programme Leon Petrazycki’s School of Polish Law at University of Warsaw (2020-2021); The University of London online short course offering of: “English Common Law: Structure and Principles“, 2014; The Higher School of Economics’s online course «Історія економічної думки» (History of Economic Thought), 2014; The Wesleyan University’s online offering of Property and Liability: “An Introduction to Law and Economics”, 2013; The University of Edinburgh’s online offering of Introduction to Philosophy 2013.

Додаткова інформація: Незалежний експерт Робочої групи з розробки проекту Містобудівного кодексу України при Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної ради України. Член Української асоціації порівняльного правознавства. Учасник підгрупи по реновації цивільного законодавства України (речові права).

Запрошений професор Варшавського державного університету (2017 р.). Нагороджений медаллю Академії педагогічних наук України «К. Д. Ушинський» (2020). Нагороджений почесною грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка за плідну наукову співпрацю і за заслуги перед університетом (2009). Член редакційних колегій: Folia Iuridica Wratislaviensis (м. Вроцлав, Польща); Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego (Польща);

Тема дисертації: «Правове регулювання лізингу в Республіці Молдова та інших державах Співдружності Незалежних Держав»

Перелік навчальних дисциплін: цивільне право, теорія держави і права, римське право, філософія права, юридична деонтологія, порівняльне правознавство, правове регулювання будівельної діяльності, актуальні питання будівельного права, інституційно-правові засади державного управління у сфері містобудівноої діяльності.

Напрями наукової діяльності: філософія, теорія і методологія приватного права; порівняльне правознавство.

Наукові праці Халабуденко О. А.

Апостолова-Сосса Любов Олександрівна

доцентка кафедри міського будівництва, кандидатка технічних наук

 

 

apostolova-sossa.lo@knuba.edu.ua 

Тел.: +380 44 244 96 41

 

 

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації архітекторів у ТОВ «Навчально-експертний центр НСАУ», Національна спілка архітекторів України, обсяг-  30 годин. Свідоцтво НС №006473. Період проходження: 25-28 серпня 2020 року

Стажування в ГО «Центр урбаністичних студій», 05.04.2021-05.05.2021. Програма і звіт про проходження стажування.

Наказ ректора КНУБА від 27.05.2021 р. №482/1 про зарахування підвищення кваліфікації (30 год)

Сourse on Integrated Urban Transport Planning and Management. 12 to 16 July 2021. Under the SCP Training Award (E-learning) conducted by the Land Transport Authority Academy. Sponsored by the Ministry of Foreign Affairs, Singapore

Сертифікат APU-09/24-06-22 від 24.06.2022 р.

Освіта: у 1998 році закінчила з відзнакою Київський державний технічний університет, спеціальність “Міське будівництво та господарство”, спеціалізація “Реконструкція міської забудови”, здобула кваліфікацію магістр.

Загальна інформація:
Трудову діяльність розпочала в Головному управлінні містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації. У 2002 р. здобула науковий ступінь кандидата технічних наук, захистивши кандидатську дисертацію на тему «Визначення перспективної структури зайнятості при розробці генеральних планів міст» за спеціальністю “Містобудування та територіальне планування”, має вчене звання доцента. З 2002 р. займається історико-містобудівними дослідженнями, брала участь у розробці історико-архітектурних опорних планів населених пунктів. У 2003-2006 рр. працювала в КО «Центр містобудування та архітектури» у департаменті містобудування. У 2010-2012 рр. працювала в Київському науково-методичному центрі по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій. У 2012-2015 рр. – головний архітектор (начальник науково-дослідного відділу охорони та реставрації нерухомих пам’яток), заступник генерального директора з пам’яткоохоронної діяльності Національного заповідника «Софія Київська». В якості експерта брала участь в програмі Ради Європи COMUS в Україні в 2016-2017 рр, у 2020 р. була експерткою Українського культурного фонду, є експерткою Центру урбаністичних студій. Членкиня ICOMOS, Архітектурної палати України, сертифікований архітектор. З 2015 р. працює в КО «Інститут генерального плану м. Києва» на посаді головного архітектора проектів управління Генерального плану міста, займається розробленням містобудівної документації. З 2004 р. здійснює викладацьку діяльність у Київському національному університеті будівництва і архітектури. У 2006-2007 рр. також викладала в Національному аграрному університеті на кафедрі ландшафтної архітектури і садово-паркового будівництва. На посаді доцента кафедри міського господарства КНУБА викладає дисципліни «Управління розвитком міста», «Реконструкція міської забудови», керує дипломним проектуванням, куратор груп під час проведення щорічної Школи урбаністики, у 2020 р. в якості менторки групи брала участь в міждисциплінарній дослідницькій практиці «(Не)комфортна (не)околиця: Чоко­лівка» Центру урбаністичних студій.
Напрями наукової діяльності:
Сфера наукових інтересів – удосконалення методів просторового і стратегічного планування населених пунктів, реконструкція міських територій і забудови, збереження культурної спадщини міст і традиційного характеру міського середовища.
Наукова робота:
Автор більше 30 наукових і навчально-методичних праць, брала участь в багатьох міжнародних наукових конференціях і семінарах.

Яхно Олексій Олександрович 

доцент кафедри політичних наук і права, кандидат політичних наук

yakhno.oo@knuba.edu.ua;

oleksii.yakhno@gmail.com

Тел.: (097)412-24-16

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про зарахування підвищення кваліфікації

Освіта: У 1996 р. закінчив Санкт-Петербурзький державний університет за спеціальністю «політологія».Тема дисертації: «Сучасні концепції глобалізації: досвід політологічного аналізу».

У 2000-2017 рр. викладав у Донецькому національному технічному університеті (ДонНТУ) (з жовтня 2014 р. – ДонНТУ в м. Покровськ). Працював експертом Фонду підтримки реформ. Досвід виконання міжнародних програм в Інституті вивчення наслідків війн (м. Грац, Австрія) та в організованих урядом Австрійської республіки проектах по особах, які були примусово вивезені з України під час Другої світової війни.

Перелік навчальних дисциплін:

-Політологія

-Соціологія
-Соціологія міста

-Соціологія права

-Соціологія політики

Наукова робота:

Опубліковано понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Напрями наукової діяльності:

Глобалізація, соціальні комунікації.

Наукові праці Яхно О. О.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram