Колектив кафедри

Апостолова-Сосса Любов Олександрівна

Завідувачка кафедри, кандидатка технічних наук, доцентка.
Освіта:
У 1998 році закінчила з відзнакою Київський державний технічний університет будівництва і архітектури (зараз КНУБА), спеціальність “Міське будівництво та господарство”, спеціалізація “Реконструкція міської забудови”, здобула кваліфікацію магістр.
Загальна інформація:
Трудову діяльність розпочала в Головному управлінні містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації. У 2002 р. здобула науковий ступінь кандидата технічних наук, захистивши кандидатську дисертацію на тему «Визначення перспективної структури зайнятості при розробці генеральних планів міст» за спеціальністю “Містобудування та територіальне планування”, має вчене звання доцента. З 2002 р. займається історико-містобудівними дослідженнями, брала участь у розробці історико-архітектурних опорних планів населених пунктів. У 2003-2006 рр. працювала в КО «Центр містобудування та архітектури» у департаменті містобудування. У 2010-2012 рр. працювала в Київському науково-методичному центрі по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій. У 2012-2015 рр. – головний архітектор (начальник науково-дослідного відділу охорони та реставрації нерухомих пам’яток), заступник генерального директора з пам’яткоохоронної діяльності Національного заповідника «Софія Київська». В якості експерта брала участь в програмі Ради Європи COMUS в Україні в 2016-2017 рр, у 2020 р. була експерткою Українського культурного фонду, є експерткою Центру урбаністичних студій. Членкиня ICOMOS, Архітектурної палати України, Асоціації просторових планувальників України – Ради урбаністів НСАУ, сертифікований архітектор. З 2015 р. працює в КО «Інститут генерального плану м. Києва» на посаді головного архітектора проектів управління Генерального плану міста, займається розробленням містобудівної документації. З 2004 р. здійснює викладацьку діяльність у Київському національному університеті будівництва і архітектури. У 2006-2007 рр. також викладала в Національному аграрному університеті на кафедрі ландшафтної архітектури і садово-паркового будівництва. На посаді доцента кафедри міського господарства КНУБА викладає дисципліни «Управління розвитком міста», «Реконструкція міської забудови», “Міське зелене будівництво”, “Культурна спадщина”, керує дипломним проектуванням, куратор груп під час проведення щорічної Школи урбаністики, у 2020 році в якості менторки групи брала участь в міждисциплінарній дослідницькій практиці «(Не)комфортна (не)околиця: Чоколівка» Центру урбаністичних студій, координатор міжнародної співпраці в рамках програм DAAD.
Напрями наукової діяльності:
Сфера наукових інтересів – удосконалення методів просторового і стратегічного планування населених пунктів, реконструкція міських територій і забудови, збереження культурної спадщини міст і традиційного характеру міського середовища.
Наукова робота:
Автор більше 30 наукових і навчально-методичних праць, брала участь в багатьох міжнародних наукових конференціях і семінарах.


Мамедов А.М.

Мамедов Алірза Махмуд огли

Кандидат технічних наук, професор кафедри, декан факультету урбаністики та просторового планування.
Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, спеціальність “Міське будівництво та господарство”, кваліфікація інженер-будівельник. Трудову діяльність розпочав асистентом кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Містобудування та територіальне планування”, кандидат технічних наук, доцент. Брав участь у розробці містобудівної документації, в т.ч. розробці генеральних планів.
Учасник багатьох наукових конференцій і семінарів, в тому числі міжнародних, пройшов фахове навчання в організаціях за кордоном. Має досвід роботи в міжнародних організаціях, керівництва значними будівельними проектами. З 2017 роцу займає посаду декана факультету урбаністики та просторового планування КНУБА.
З 1995 р. проводить викладацьку діяльність у Київському національному університеті будівництва і архітектури та інших ВНЗ, завідувач кафедри міського господарства з 2016 року. Викладає дисципліни «Управління розвитком міста», «Комп’ютерні технології в містобудуванні», «Моделювання містобудівних систем».
Є заступником відповідального редактора наукового збірника «Містобудування та територіальне планування». Веде дослідження в напрямках комп’ютерного моделювання містобудівних систем, використання BigData в управлінні розвитком міста, моделювання просторової підсистеми містобудівної системи. Автор більше 60 наукових публікацій.


Журавльов Олексій Володимирович

Професор кафедри, доктор економічних наук, доцент.
Закінчив Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна у 2008 р., спеціальність “Міжнародні економічні відносини”.
Трудову діяльність розпочав викладачем кафедри міжнародних економічних відносин Харківського університету.
У 2018 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.10 “Статистика”
У 2014 и 2016 рр. – стипендіат уряду Словацької Республіки (Університет імені Коменського в Братиславі).
З 2017 р. проводить викладацьку діяльність у Київському національному університеті будівництва і архітектури та інших ВНЗ (Польща, Білорусь). Викладає дисципліни «Методологія наукових досліджень», «Моделювання містобудівних систем».
Автор більше 40 наукових публікацій.
.


Денисенко Наталія Олегівна

Доцент, кандидат економічних наук.
Закінчила обліково-фінансовий факультет Донецького національного університету за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація економіст.
У 2002 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економічна теорія».
Науково-педагогічний стаж у ЗВО ІІІ – ІV рівня акредитації більше 18 років.
Виконує обов’язки координатора наукової роботи ФУПП, вченого секретаря кафедри, профгрупорга кафедри, координатора наукової роботи кафедри.
За час перебування на посаді доцента кафедри міського господарства підготувала та викладала дисципліни «Урбаністика», «Міський менеджмент та маркетинг», «Управління міськими програмами», «Комунальне господарство міст», «Економіка
міського господарства», «Антикризове управління в місті».
Проходила стажування в Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чехія) за програмою підвищення кваліфікації «Публікаційна та проектна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики», а також стажування за програмою підвищення кваліфікації «Методи підготовки та організація навчального процесу в
Пан-Європейському Університеті» (м. Братислава, Словаччина).
Галузь наукових досліджень: інвестиційний потенціал території, використання інструментів менеджменту в управлінні розвитком міст, підвищення ефективності діяльності міського господарства, управління фінансовими потоками міста, інвестиційне обґрунтування реалізації міських проектів, управління ризиками розвитку
території.
Автор більше 80 наукових публікацій.


Айлікова Ганна Вітольдівна

Кандидатка технічних наук, доцент кафедри.
Освіта:
В 1976 році з відзнакою закінчила Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю Міське будівництво, кваліфікація – інженер-будівельник.
Загальна інформація:
З 1976 року до сьогодні працює в ДП Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя, з 2000 року займає посаду головного архітектора проектів, керівника бригади Архітектурно-планувальної майстерні №3. З 2004 року – викладач Київського Національного Університету Будівництва і Архітектури.
У 2015 р. здобула науковий ступінь кандидата технічних наук, захистивши кандидатську дисертацію на тему «Методологічні основи планування території регіонів України» за спеціальністю “Містобудування та територіальне планування”. № 1976 року займається містобудівною діяльністю, сертифікований архітектор.
Основні роботи: Генеральна схема планування території України; Схеми планування Волинської, Полтавської,Черкаської областей; Схеми планування Іваничівського, Горохівського, Луцького, Турійського районів Волинської області, Миргородського, Кременчуцького, Козельщиннського районів Полтавської області, Ізмаїльського району Одеської області, Богуславського, Сквирського, Миронівського, Переяслав-Хмельницького, Бородянського районів Київської області; схеми планування Лиманської ОТГ Донецької області, Степанецької ОТГ Черкаської області; генеральні плани: м. Черкаси, м. Сміла, Корсунь-Шевченківський, Ватутіно, Канів, Звенигородка Черкаської області, м. Біла Церква, м. Сквира, м.Тараща, Іванків Київської області, м. Кременчук, м.Горішні Плавні, Зіньків,
Велика Богачка, Карлівка Полтавської області, м. Маріуполь, м. Лиман, м. Макіівка, м. Єнакієве Донецької області, м. Тернівка Дніпропетровської області, м. Нетішин Хмельницької області, м.Алчевськ Луганської області, м. Євпаторія АРК Крим, Конотоп Сумської області, м. Луцьк Волинської області, близько 30 сіл, ДПТ о. Зміїний; Плани зонування території, детальні плани території, стратегічні екологічні оцінки.
Приймала участь в розробленні державних будівельних норм: ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН Б.1.1- 15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», ДСТУ-Н Б.Б.1.1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)». Участь у проектах: Концепція публічного управління у сфері містобудівної діяльності (GIZ);(2019 р.), «Інтеграція екологічних вимог в систему територіального планування України», 2015-2019 рр., за участю Берлінського технічного університету(Німеччина), Бюро територіального та екологічного планування (Німеччина), Інституту географії НАН України, ДП «ДІПРОМІСТО»(Україна).
На посаді доцента кафедри міського господарства КНУБА викладає дисципліни «Управління розвитком міста», «Дисциплiна цiльової пiдготовки кафедри МГ», «Спецкурс випускової кафедри», керує дипломним проектуванням, рецензує дипломи.
Наукова робота:
Автор більше 35 наукових і навчально-методичних праць, приймала участь в багатьох міжнародних наукових конференціях і семінарах.


Лісниченко Сергій Васильович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри.
Освіта:
В 2002 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Міське будівництво та господарство», спеціалізація «Реконструкція міської забудови», здобув кваліфікацію магістр.
Загальна інформація:
Трудову викладацьку діяльність розпочав у 2005 році асистентом кафедри міського господарства Київського національного університету будівництва і архітектури.
З 2003 року і до сьогодні займається експертною діяльністю, атестований судовий експерт з інженерно-технічних досліджень.
У 2007 році здобув науковий ступінь кандидата технічних наук, захистивши
кандидатську дисертацію на тему: «Містобудівна оцінка якості житлового середовища» за спеціальністю «Містобудування та територіальне планування», в 2011 році присвоєно вчене звання доцента.
Проводить викладацьку діяльність у Київському національному університеті будівництва і архітектури та інших навчальних закладах.
Член секції судової будівельно-технічної та земельно-технічної експертизи Науково-консультативної та методичної ради Міністерства юстиції України.
На посаді доцента кафедри міського господарства КНУБА викладає дисципліни «Інженерне обладнання населених пунктів», «Інженерне забезпечення будівель та споруд», керує дипломним проектуванням, рецензує дипломи.
Наукова робота:
Основний напрямок наукових досліджень – містобудівна якість життя.
Автор понад 25 наукових статей та навчально-методичних праць.


Прусов Дмитро Едуардович

Доктор технічних наук, доцент, старший науковий співробітник;
Завідувач кафедри будівництва та інформаційних технологій
Інституту інноваційної освіти КНУБА.
Професор кафедри міського господарства КНУБА.
Закінчив будівельний факультет Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво”.

Доктор технічних наук за спеціальністю “Містобудування та територіальне планування” (2015).
Науково-педагогічний стаж у ЗВО складає 25 років.
На посаді професора кафедри міського господарства підготував та викладає дисципліни «Утримання та реконструкція міської забудови», та здійснює керівництва атестаційними роботами магістрів.
Галузь наукових досліджень: Теорія і
методологія прогнозування наслідків інженерної підготовки перетворення міських територій з щільною забудовою і складними геологічними умовами.
Автор близько 150 наукових публікацій.


Осипенко Катерина Валеріївна

Старша викладачка кафедри.
Закінчила Відокремлений структурний підрозділ “Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури” у 2017 р., спеціальність “Будівництво та цивільна інженерія”.
Трудову діяльність розпочала асистентом кафедри міського господарства Київського національного університету будівництва і архітектури.
У 2018 р. вступила до аспірантури
КНУБА за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія.
З 2020 р. проводить викладацьку діяльність у Київському національному університеті будівництва і архітектури. Викладає дисципліни «Міське зелене будівництво», «Ландшафтна екологія».
Автор більше 12 наукових публікацій.


Шліпченко Світлана Юріївна

Кандидатка філософських наук, доцентка кафедри.
Освіта:
В 1985 році закінчила Київський державний художній інститут (зараз Національна Академія Мистецтв) за спеціальністю «Архітектура та містобудування», здобула кваліфікацію архітектора. В 1994 році закінчила Central European University (Prague College), здобула кваліфікацію MA. Випускниця Програми академічних обмінів ім. В. Фулбрайта (2002-2003).

Загальна інформація:
З 1985 року і до сьогодні займається науковою і проектною діяльністю. Культурологиня, теоретик урбанізму, старша наукова співробітниця Інституту філософії Національної академії наук України, є директоркою і аналітикинею Центру урбаністичних студій.

У 1999 році здобула науковий ступінь кандидатки філософських наук, захистивши кандидатську дисертацію на тему: «Філософський контекст архітектури постмодернізму» (естетика).
Проводить викладацьку діяльність у Київському національному університеті будівництва і архітектури та інших навчальних закладах.
На посаді доцента кафедри міського господарства КНУБА викладає дисципліни «Гео-історія міст», «Вступ до критичної теорії», «Місто в спеціалізованому та загальнокультурному дискурсах» тощо, керує дипломним проектуванням, рецензує дипломи.
Наукова робота:
Сфера наукових інтересів: урбаністичні студії, ґендерні й феміністичні студії архітектури, філософія мистецтва та архітектури, урбаністична антропологія.
Авторка книжок: Архітектурні принципи постмодернізму (2000) та Записано в Камені: Короткі інтервенції в історію й теорію архітектури (2009); упорядниця й авторка збірок: Урбанізм і Фемінізм (2018), Після соціалістичного модернізму (МІКС, 2022), (Не)задоволення публічними просторами (2017), Місто й Оновлення (2013), Анатомія Міста (2012).
Викладачка курсу «Урбаністика: Сучасне місто» на платформі онлайн-освіти Prometheus.


Криштоп Тетяна Володимирівна

Кандидатка технічних наук, доцентка кафедри.
Освіта:
Закінчила Київський інженерно-будівельний інститут .

Загальна інформація:
Сертифікований експерт містобудівної документації, заступник директора з наукової роботи та просторового планування ТОВ “УКРНПІЦИВІЛЬБУД”. Працювала на наукових посадах в державних підприємствах, підпорядкованих Мінрегіону, з 1995 по 2019 рр. експерт багатьох проектів міжнародної технічної допомоги Україні: USAID, SIDA, U-LEAD, Світового банку тощо. Радник з питань просторового планування розвитку територій Групи радників з впровадження державної регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з Європою».

Здобула науковий ступінь кандидатки технічних наук, захистивши кандидатську дисертацію у Київському національному університеті будівництва і архітектури .
На посаді доцента кафедри міського господарства КНУБА викладає дисципліни «Просторове планування», «Публічна партисипація у прийнятті містобудівних рішень», рецензує дипломи.
Наукова робота:
Сфера наукових інтересів: просторове планування, містобудування, залучення інвестицій , геоінформаційні системи (ГІС).
Співавторка навчального курсу “Просторове планування як інструмент розумного зростання ОТГ”.


Водотика Тетяна Сергіївна

Кандидатка історичних наук, доцентка кафедри.
Освіта:
В 2011 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, диплом магістра з відзнакою.

Загальна інформація:
Історикиня, старша наукова співробітниця Інституту історії України Національної академії наук України, аналітикиня Центру урбаністичних студій.

У 2014 році здобула науковий ступінь кандидатки історичних наук, захистивши кандидатську дисертацію на тему: “Культура підприємництва в містах Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)”.
Проводить викладацьку діяльність у Київському національному університеті будівництва і архітектури та інших навчальних закладах.
На посаді доцента кафедри міського господарства КНУБА викладає дисципліни «Академічні дослідження», «Історико-культурна спадщина», «Медіаграмотність та основи співпраці з медіа» тощо, рецензує дипломи.
Наукова робота:
Сфера наукових інтересів: економічна історія, історія України ХІХ ст., історія підприємництва, міські студії.
Авторка книг: “Історії успіху: видатні українські бізнесмени ХІХ ст”, “Виклик, шанс, зміна: Історія українського підприємництва”, “Історія повсякдення. Київ. Початок ХХ століття”, “Почесні громадяни Києва. 1872-1917” та ін. Шеф-редактор електронного часопису «Місто: історія, культура, суспільство»


Грищенко Марія Володимирівна

Соціологиня, асистентка кафедри.
Освіта:
Вивчала соціологію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, має ступінь магістра соціології. Брала участь в міждисциплінарних освітніх програмах та літніх школах для міських дослідників та планувальників/-ць в Грузії, Австрії, Німеччині, Португалії, Румунії, Нідерландах, Україні, Естонії.

Загальна інформація:
Соціологиня, дослідниця “Центру міських студій”, аналітикиня Центру урбаністичних студій.

Була учасницею міждисциплінарних проєктів в сфері міського розвитку та освіти для міських планувальників/-ць та громадських активістів як дослідниця, експертка в сфері досліджень та залучення, а також фасилітаторка освітніх процесів. Працювала в командах CANactions School, проєкті “Інтегрований розвиток міст України”, Cedos, CUS. Долучилась до написання розділів про Інтегрований просторовий розвиток другого видання посібника для територіальних громад: “Практичний посібник з питань просторового планування територій призначений для працівників виконавчих органів місцевого самоврядування”, а також брала участь у створенні освітньої платформи для громад в рамках проєкту “Інтегроване просторове планування для об’єднаних територіальних громад”, реалізованого CANactions School за підтримки ULEAD.
Проводить викладацьку діяльність у Київському національному університеті будівництва і архітектури та інших навчальних закладах.
На посаді асистента кафедри міського господарства КНУБА викладає в рамках дисциплін «Планування із залученням громади», «Соціальна теорія та місто».
Наукова робота:
Сфера наукових інтересів: дослідження публічних просторів, гендерно чутливе місто, механізми залучення жителів до міського планування, міська культура та повсякденні практики “проживання міста”, методологія досліджень, спільнототворення, мережа міських ініціатив України, тренінги із залучення жителів, тренінги з міських досліджень.
Ключовими публікаціями є дослідження мережі міських низових ініціатив в містах України та взаємодія інституцій громадянського суспільства з органами місцевої влади в українських містах.


Осипов Валентин Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри.
Освіта:
У 2006 році закінчив Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Автомобільні дороги і аеродроми».

Загальна інформація:
Інженер-автодорожник.

Здобув науковий ступінь кандидата технічних наук, захистивши у 2017 році кандидатську дисертацію на тему: “УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА ОКРЕМИХ ДІЛЯНКАХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ”.
Проводить викладацьку діяльність у Київському національному університеті будівництва і архітектури .
На посаді доцента кафедри міського господарства КНУБА викладає дисципліни «Спецкурс випускової кафедри» тощо, рецензує дипломи.
Наукова робота:
Сфера наукових інтересів: транспорт, транспортні системи, безпека дорожнього руху.


Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram