Рейтерович Ігор Вячеславович

Рейтерович Ігор Вячеславович

Доцент кафедри політичних наук і права, кандидат політичних наук, доцент

reiterovych.iv@knuba.edu.ua

Тел.: (097)513-00-49

Підвищення кваліфікації: 

Сертифікат підвищення кваліфікації Асоціація народних депутатів

Сертифікат онлайн-тренінга Можливості YouTube для освіти, червень 2022 р.

Сертифікат онлайн-тренінга Цифрові інструменти Google для вищої освіти, червень 2022 р.

Сертифікат ПК Написання проєктів. Інструменти швидкого реагування, червень 2022 р.

Рішення Вченої Ради КНУБА про зарахування підвищення кваліфікації (протокол від
14.04.2023 р.)

Рішення Вченої ради про визнання підвищення кваліфікації. Наказ ректора про визнання від 21.04.2023 р. №99  

Освіта:

у 2002 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка по спеціальності «історія». Кваліфікація: «історик, викладач історії».
У 2008 р. захистив в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук.
Спеціальність 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Тема дисертації: Політичний вимір діяльності фінансово-політичних груп у державах перехідного типу". Диплом №049332 від 3 грудня 2008 р.
У 2011 р. отримав вчене звання доцента кафедри політичної аналітики і прогнозування.
Атестат №025786 від 1 липня 2011 р.
Керівник політико-правових програм ГО «Український Центр суспільного розвитку».
Експерт ГО «Академія парламентаризму».
Дисципліни, які викладає в КНУБА:
– Політичний аналіз та прогнозування;
– Реклама та політичні комунікації.

Наукові праці Рейтеровича І. В.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram