192 “БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ” ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ВИРОБІВ І МАТЕРІАЛІВ» (бакалаврат)

Кафедра технології будівельних конструкцій і виробів здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на першому (бакалавр) рівні за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”.

ОПП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Гарант ОПП – к.т.н., доцент кафедри будівельних матеріалів Гончар Ольга Андріївна

Навчальний план

Офіційні документи:

Силабуси обов’язкових компонент:

 1. Арматура для залізобетонних конструкцій.
 2. Бетони і будівельні розчини.
 3. В’яжучі речовини.
 4. Організація виробництва БКВІМ.
 5. Основи виробництва ЗБК.
 6. Основи виробництва стінових і оздоблювальних матеріалів.
 7. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.
 8. Технологічний супровід виготовлення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій.

Силабуси вибіркових компонент:

 1. Виробнича база будівництва.
 2. Документообіг на підприємствах будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.
 3. Енергоефективність в будівництві.
 4. Математичні методи рішення будівельно-технологічних задач.
 5. Нормативна база будівництва.
 6. Основи системного аналізу.

Співпраця з зовнішніми стейкхолдерами (договори, відгуки, рецензії тощо)

Якісний склад кафедри

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram