192 “БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ” ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ВИРОБІВ І МАТЕРІАЛІВ» (бакалаврат)

Кафедра технології будівельних конструкцій і виробів здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на першому (бакалавр) рівні за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”.

ОПП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Гарант ОПП – к.т.н., доцент кафедри будівельних матеріалів Гончар Ольга Андріївна

Навчальний план

Офіційні документи:

Перелік обов’язкових компонент:

Перелік вибіркових компонент кафедри ТБКВ

Каталог вибіркових освітніх компонент КНУБА на 2022_2023 н.р.

Співпраця з зовнішніми стейкхолдерами (договори, відгуки, рецензії тощо)

Якісний склад кафедри

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram