192 “Будівництво та цивільна інженерія” ОПП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

192 "БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ" ОПП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
Кафедра будівельних матеріалів спільно з кафедрою технології будівелних  конструкцій і виробів здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на першому (бакалавр) рівні за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів", є випусковими кафедрами.

Освітньо-професійна програма

Атестаційні випускні роботи:

Співпраця зі стейкхолдерами

Самооцінювання та акредитація ОПП 192 “Будівництво та цивільна інженерія” “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”
  • Відомості про самооцінювання ОПП 192 Будівництво та цивільна інженерія “ТБКВМ” 
  • Заява про акредитацію освітньої програми 
  • Наказ Про призначення експертної групи 
  • Програма проведення акредитаційної експертизи ОПП
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram