ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

Профорієнтаційна робота кафедри має декілька пріоритетних завдань:
  • проведення рекламно-агітаційних та професійно-орієнтованих заходів у загальноосвітніх навчальних закладах, училищах, технікумах, коледжах м. Києва та інших населених пунктів України;
  • участь у проведенні Днів відкритих дверей, виставок, конкурсів, ярмарок, презентацій;
  • співпраця з організаціями, установами, підприємствами, закладами освіти.

При проведенні профорієнтаційних заходів використовуються різноманітні друковані (буклети, плакати, оголошення тощо) та інформаційні матеріали facebook.com/kafedrabudmash/.

16 листопада 2023 р. на факультеті автоматизації і інформаційних технологій КНУБА відбулась профорієнтаційна екскурсія майбутніх наших вступників. У заході взяли участь 34 майбутніх здобувачі вищої освіти. Зустріч проводили декан факультету професор Ігор РУСАН, заступники декана:  професор Олександр ТЕРЕНТЬЄВ, доцент Євгеній ГОРБАТЮК, доцент Євгенія ШАБАЛА, завідувач кафедри КБКІ професор Юрій ХЛАПОНІН, доцент кафедри ІТППМ Олена ДОЛЯ, викладач кафедри будівельних машин Богдан ФЕДИШИН.

https://www.knuba.edu.ua/proforiyentaczijna-ekskursiya-na-fakulteti-avtomatyzacziyi-i-informaczijnyh-tehnologij/

Протягом екскурсії презентовано освітні програми спеціальностей факультету, що впроваджені в освітньому процесі, переваги навчання у КНУБА, можливості проходження всіх видів практик, дуальна освіта, а також програма подвійних дипломів, міжнародні активності та перспективи професій, які здобуваються під час навчання на факультеті. Майбутні здобувачі вищої освіти були ознайомлені зі створеними на факультеті умовами для максимально інтенсивного розвитку студентів в обраних галузях знань. Проведена екскурсія по сучасних лабораторіях кафедр.

12 жовтня 2023 р. на факультеті автоматизації і інформаційних технологій КНУБА відбулась профорієнтаційна екскурсія зі здобувачами освіти Київського енергетичного фахового коледжу. Зустріч проводили заступники декана доцент Євгеній Горбатюк та доцент Борис Корнійчук. Протягом екскурсії презентовано освітні програми спеціальностей факультету, що впроваджені в освітньому процесі, переваги навчання у КНУБА, можливості проходження всіх видів практик, дуальна освіта, а також програма подвійних дипломів, міжнародні активності та перспективи професій, які здобуваються під час навчання на факультеті. Присутні здобувачі освіти Київського енергетичного фахового коледжу були ознайомлені зі створеними на факультеті умовами для максимально інтенсивного розвитку студентів в обраних галузях знань. Проведена екскурсія по сучасним лабораторіям кафедр будівельних машин, машин та обладнання технологічних процесів, професійної освіти, спортивного комплексу КНУБА, місць харчування університету та гуртожитку № 5 факультету автоматизації і інформаційних технологій КНУБА.

22 червня 2023 р. відбулась зустріч з випускниками спеціальності «Галузеве машинобудування» Київського механіко-технологічного фахового коледжу з метою залучення їх до вступу на навчання у КНУБА для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі диплома молодшого спеціаліста за скороченим терміном навчання. Профорієнтаційний захід проведено на платформі  Zoom доцентом кафедри будівельних машин КНУБА Євгенієм Горбатюком за участі нашого колеги з коледжу, викладача технічної механіки Григорія Мачишина — кандидата технічних наук, доцента, випускника КНУБА.

 
01 квітня 2023 р. наш університет гостинно відкрив свої двері для майбутніх абітурієнтів та їх батьків. Проведений День відкритих дверей КНУБА відвідали понад 450 випускників шкіл, ліцеїв, гімназій та коледжів. Всі сім факультетів проводили профорієнтаційні консультації для гостей.
 
Достатньо потужною локацією було представлено і факультет автоматизації та інформаційних технологій, на якій працювали викладачі та студенти факультету. Від кафедри будівельних машин взяв участь доцент Євгеній Горбатюк. Загалом на локації нашого факультету було профорієнтовано понад 30 абітурієнтів і запрошено до вступу в КНУБА, зокрема на спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» та 131 «Прикладна механіка».

09 березня 2023 р. в університеті проводилась профорієнтаційна екскурсія. Після загальної зустрічі в актовій залі з керівниками закладу, факультет автоматизації і інформаційних технологій провів зустріч із гостями, яких зацікавили освітні програми факультету.

Зустріч проводив заступник декана д-р техн. наук, проф. Олександр ТЕРЕНТЬЄВ та науково-педагогічні працівники кафедри будівельних машин канд. техн. наук, доц. Євгеній ГОРБАТЮК, кафедри управління проєктами д-р техн. наук, проф. Олена ВЕРЕНИЧ, кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії канд. техн. наук, доц. Євгенія ШАБАЛА. Протягом зустрічі було презентовано освітні програми, впроваджені на факультеті, переваги навчання у КНУБА, підходи щодо створення освітніх програм, можливості проходження практики, міжнародні активності та перспективи професій, які здобуваються під час навчання на факультеті.

17.06.2022 р. проведено онлайн-зустріч з випускниками спеціальності «Галузеве машинобудування» Київського механіко-технологічного фахового коледжу з метою залучення їх до вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі отриманого диплома молодшого бакалавра (скорочений термін навчання). Захід організовано на платформі Zoom викладачами кафедри будівельних машин, доцентами Євгенієм ГОРБАТЮКОМ та Григорієм МАЧИШИНИМ.

11.06.2022 р. проведено онлайн-зустріч зі здобувачами бакалаврського рівня вищої освіти на факультеті автоматизації і інформаційних технологій КНУБА з метою залучення їх до професійно-орієнтованих заходів у закладах базової середньої освіти, професійно-технічних закладах освіти, закладах вищої освіти I-II рівнів акредитації. Щоб на власному прикладі розповісти майбутнім абітурієнтам про освітній процес в університеті, студентське життя та дозвілля, в тому числі навчання на факультеті автоматизації і інформаційних технологій.

Взяли участь і студенти з інших закладів освіти: Київського електромеханічного фахового коледжу, Бердичівського фахового коледжу промисловості, економіки та права, Житомирського технологічного фахового коледжу КНУБА, Новоград-Волинського промислово-економічного технікуму. Захід було організовано на платформі Zoom Video Communications деканатом та викладачами факультету автоматизації і інформаційних технологій, а саме деканом факультету, професором Ігорем РУСАНОМ, заступником декана, професором Олександром ТЕРЕНТЬЄВИМ, завідувачем кафедри будівельних машин, доцентом Володимиром РАШКІВСЬКИМ, доцентом кафедри будівельних машин Євгенієм ГОРБАТЮКОМ.

Учасників онлайн-зустрічі ознайомили зі створеними на факультеті умовами для максимально інтенсивного розвитку здобувачів освіти в обраній спеціальності та дотичних науках, а також розповіли про правила прийому до Київського національного університету будівництва і архітектури, відокремивши при цьому відмінності та деякі особливості теперішньої вступної компанії.

У березні 2021 р. доцент кафедри будівельних машин Євгеній ГОРБАТЮК і заступник декана факультету автоматизації і інформаційних технологій, професор Олександр ТЕРЕНТЬЄВ взяли участь в проведенні фахових випробувань здобувачів з Київського електромеханічного фахового коледжу.

28.04.2021 р. в рамках профорієнтаційної роботи, у Центрі творчості дітей та юнацтва Святошинського району м. Києва асистентом Тетерятником Олександром Анатолійовичем розміщено рекламний плакат із запрошенням на навчання 2021 до Київського національного університету будівництва і архітектури.

2021-04-28-Tsentr-tvorchosti-01

19.02.2021 р. доцентом Мачишиним Григорієм Миколайовичем проведено зустріч зі студентами ДВНЗ “Київський механіко-технологічний коледж”, які навчаються за спеціальностями 133 “Галузеве машинобудування” і 131 “Прикладна механіка”. Студентів ознайомлено з навчанням на факультеті автоматизації і інформаційних технологій нашого університету, а також запрошено на День відкритих дверей, який відбудеться 20.02.2021 р. у форматі відеоконференції на платформі ZOOM.

08.02.2020 р. проведено зустріч зі студентами, аспірантами та адміністрацією ДВНЗ “Бердичівський коледж промисловості, економіки та права”. В заході взяли участь завідувач кафедри будівельних машин професор Пелевін Л. Є., заступники декана факультету автоматизації і інформаційних технологій КНУБА професори Терентьєв О. О. і Свідерський А. Т., доцент кафедри будівельних машин Горбатюк Є. В. Представники КНУБА розповіли про особливості вступу до магістратури й аспірантури та навчання на факультеті автоматизації і інформаційних технологій галузей знань 12 “Інформаційні технології” та 13 “Прикладна механіка”, показали кращі дипломні проєкт і конкурсні роботи студентів, відповіли на численні запитання, які цікавили студентів коледжу. Разом з тим презентували навчальний посібник “Синтез гідро- та пневмоавтоматичних систем логістичної техніки”, нагороджений Національною академією наук вищої освіти України. Присутніх ознайомили зі змістом видання, його практичним значенням для студентів та молодих науковців.

Berdychiv 08.1
Berdychiv 08.2
Berdychiv 08.3

20.11.2019 р. в рамках профорієнтаційної роботи спільно з кафедрою менеджменту в будівництві та кафедрою будівельних машин було проведено зустріч зі студентами ДВНЗ “Київський механіко-технологічний коледж”, які навчаються за такими спеціальностями: 073 «Менеджмент» (фаховий напрям «Організація виробництва»), 133 «Галузеве машинобудування» (фаховий напрям «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підпри-ємств»), 131 «Прикладна механіка» (фаховий напрям «Зварювальне виробництво»), 131 «Прикладна механіка» (фаховий напрям «Обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва»). В заході прийняли участь д.т.н. професор кафедри менеджменту в будівництві Поколенко Вадим Олегович і к.т.н. доцент кафедри будівельних машин Горбатюк Євгеній Володимирович. Студенти отримали інформацію про навчання в університеті, умови вступу, про студентське життя та дозвілля. Представники КНУБА вручили почесні грамоти директору коледжа спеціалісту вищої категорії Шкарлат Ігорю Володимировичу та спеціалісту І категорії Мачишині Наталії Василівні за багаторічну і плідну співпрацю між навчальними закладами.

16.11.2019 р. проведено зустріч зі студентами ДВНЗ “Бердичівський коледж промисловості, економіки та права”. В заході взяли участь завідувач кафедри будівельних машин професор Пелевін Л. Є., заступник декана факультету автоматизації і інформаційних технологій КНУБА професор Терентьєв О. О., доцент кафедри будівельних машин Горбатюк Є. В. Студенти отримали інформацію про навчання на факультеті автоматизації і інформаційних технологій, умови вступу, про студентське життя та дозвілля.

15–16.11.2019 р. у приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва “Український дім” проходила щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2019» та виставка закордонних навчальних закладів «Освіта за кордоном». Київський національний університет будівництва і архітектури отримав Гран-Прі у номінації “Профорієнтаційна робота серед молоді”. В роботі виставки прийняли участь студенти групи БМО-42с Лучук Максим, Розвельчук Микола, Ходневич Микола та асистент кафедри будівельних машин Тетерятник Олександр Анатолійович.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram