Новини,  НОВИНИ КНУБА

Презентація та обговорення першої редакції проєкту СОУ ОЕМ «Будинки і споруди. Громадські будівлі. Екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу»

Україна переживає складні часи. зс рф систематично знищують все у зоні їх досяжності –  від найменших сіл  до великих міст, руйнуючи будівлі та споруди і завдаючи екосистемі значних втрат. Питання відбудови України, як ніколи гостро постає перед державою та кидає виклик суспільству, адже окрім зведення будівель для забезпечення мінімальних потреб людей мають бути  враховані заходи, спрямовані на збереження, покращення та нормальне функціонування існуючої екосистеми.

У Європейських країнах під час зведення будівель та споруд різного призначення дотримуються та розвивають принципи сталого розвитку суспільства, які містять різні аспекти людської діяльності: соціально-культурний, екологічний та економічний.

Тому переймання закордонного досвіду з дотриманням принципів сталого розвитку суспільства та впровадження його у будівельну практику України є актуальним питанням для збереження існуючих природних ресурсів та створення комфортних умов для людей на усіх етапах життєвого циклу об’єкта будівництва.

21 травня 2024 року відбулося розширене засідання Ради директорів Конфедерації будівельників України1,2 в рамках якого було представлено до обговорення першу редакцію стандарту енергоефективного зеленого будівництва СОУ ОЕМ «Громадські будівлі. Екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу на етапах проєктування та будівництва» (проєкт стандарту)3 співавторами якого є провідні викладачі нашого університету. Значна частина роботи з підготовки СОУ була виконана викладачами КНУБА під керівництвом ВГО «Жива планета», зокрема, її президента – Світлани БерзіноЇ.

Презентація СОУ відбулась за участю розробників стандарту:

Олега Сергейчука, д.т.н., проф. каф. архітектурних конструкцій КНУБА;

Володимира СКОЧКА д.т.н., проф. кафедри архітектурних конструкцій КНУБА, центр NZEB Hub, КНУБА;

В’ячеслава Мартинова, д.т.н., проф. каф. архітектурних конструкцій КНУБА;

Сергія КОЖЕДУБА, к.т.н., доцента каф. архітектурних конструкцій КНУБА, центр NZEB Hub, КНУБА;

Олександра Молодіда, д.т.н., проф. каф. будівельних технологій КНУБА, директор Центру інжинірингу та експертизи КНУБА;

Руслани Плохути, доктора  філософії (PhD), доц. каф. теоретичної механіки КНУБА, с.н.с. Центру інжинірингу та експертизи КНУБА;

Івана МусіякИ,  м.н.с. Центру інжинірингу та експертизи КНУБА;

Олександра ПОГОСОВА, к.т.н., доц. каф. теплотехніки КНУБА;

Любові Апостолова-СоссИ, к.т.н., доц., в.о. зав. каф. міського господарства КНУБА

Олега Картавцева, інженера-проектувальника та екологічного аудитора Інституту екологічного управління та збалансованого природокористування;

Тетяни Ткаченко,  д.т.н.,  проф., зав. каф. технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці КНУБА;

Віктора Мілейковського, д.т.н.,  проф. каф. теплогазопостачання і вентиляції КНУБА;

Дмитра Беспалова, ст. викл. каф. міського будівництва КНУБА;

Тетяни Кащенко, канд. арх., доц. каф. архітектурного проєктування  цивільних будівель і споруд КНУБА;

Євгена Кулінко, ас. каф. теплотехніки КНУБА;

Юрія Козака, к.т.н., доц. кафедри архітектурних конструкцій КНУБА;

Олексія Селиванова, ст. викл. каф. архітектурного проєктування  цивільних будівель і споруд КНУБА;

Роксолани Кордияки, асп. каф. архітектурного проєктування цивільних будівель і споруд КНУБА;

Лідії Коваль, д.т.н., доц., зав. каф. графічного дизайну КДАДПМД імені Михайла Бойчука;

Євгена Яновицького, доц. каф. Архітектурного проєктування  цивільних будівель і споруд КНУБА;

Аліси РОТОВОЇ та ін.

Також у першій частині зустрічі пані Світланою БЕРЗІНОЮ було презентовано:

– методичні посібники з основ проектування та реконструкції енергоефективних будівель закладів загальної середньої освіти та  дитячих садочків з поліпшеними екологічними характеристиками;

– методичні рекомендації щодо складання завдання на проектування для реконструкції будівель закладів загальної середньої освіти, що постраждали внаслідок збройної агресії рф;

– проекти повторного використання енергоефективних будівель закладів загальної середньої освіти та дитячих садочків з поліпшеними екологічними характеристиками, розробка й підтримка впровадження здійснюється ВГО «Жива планета» за підтримки проекту GIZ у партнерстві з Мінінфраструктури, КНУБА, КБУ та Інституту екологічного управління та збалансованого природокористування.

1.https://kbu.org.ua/news/prezentatsiia-proiektu-giz-shchodo-prosuvannia-enerhoefektyvnosti-zelena-vidbudova

2.https://livingplanet.org.ua/novuny/pro-perevagi-ta-pidtrimku-energoefektivnosti-zelenoji-vidbudovi-ukrajini-na-zasidanni-radi-direktoriv-kbu

3.https://livingplanet.org.ua/novuny/rozpochato-obgovorennya-proektu-pershoji-redaktsiji-standartu-energoefektivnogo-zelenogo-budivnitstva

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram