ITA KNUBA kITA Master

Магістр ІТА (Інформаційних Технологій в Архітектурі)

***

ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІІ РІВНЯ (МАГІСТРАТУРА)

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ ІІ РІВНЯ (МАГІСТРАТУРА)

ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІІ РІВНЯ АРХІТЕКТУРА (МАГІСТРАТУРА)

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ІІ РІВНЯ (МАГІСТРАТУРА), ЯКІ РЕАЛІЗУЄ КАФЕДРА ІТА (Інформаційних Технологій в Архітектурі)


2022 Магістр ІТА. Теми кваліфікаційних робіт освітньо – кваліфікаційного рівня

Кращі кваліфікаційні роботи освітньо – кваліфікаційного рівня „магістр” 2022 р.

 1. БЕССАРАБ Олександр Андрійович “Прийоми формування типово-традиційного міського житла. Архітектура співучасті” (Methods of formation of typical and traditional urban housing. Architecture of participation) керівник к.арх., проф. Яблонська Г.Д.
 2. КУДІНА Ірина Володимирівна “Прийоми «оживлення» занедбаних історичних будівель” (Methods of “revitalization” of abandoned historical buildings) керівник д.арх., проф. Лещенко Н.А.
 3. ЧУДІНОВА Алісія Іванівна “Принципи та прийоми формування інфраструктури нічного життя в місті” (Principles and methods of forming the infrastructure of night life in the city) керівник к.арх., доц. Фадєєва К.К.
 4. ЧУДІНОВ Денис Іванович “Прийоми адаптації недобудованих архітектурних об’єктів” (Methods of adaptation of unfinished architectural objects) керівник к.арх., доц. Фадєєва К.К.
п.пПрізвище, ім’я, по батьковіТема кваліфікаційної роботиТема кваліфікаційної роботи англійськоюКерівники
1БЕССАРАБ
Олександр
Андрійович
Прийоми формування типово-традиційного міського житла. Архітектура співучастіMethods of formation of typical and traditional urban housing. Architecture of participationк.арх., проф. Яблонська Г.Д.
2КУДІНА
Ірина
Володимирівна
Прийоми «оживлення» занедбаних історичних будівельMethods of “revitalization” of abandoned historical buildingsд.арх., проф. Лещенко Н.А.
3ЧУДІНОВА
Алісія
Іванівна
Принципи та прийоми формування інфраструктури нічного життя в містіPrinciples and methods of forming the infrastructure of night life in the cityк.арх., доц. Фадєєва К.К.
4ЧУДІНОВ
Денис
Іванович
Прийоми адаптації недобудованих архітектурних об’єктівMethods of adaptation of unfinished architectural objectsк.арх., доц. Фадєєва К.К.
2022-KNUBA-kITA-мaster
2022-KNUBA-kITA-мaster

2021 Магістр ІТА. Теми кваліфікаційних робіт освітньо – кваліфікаційного рівня

Кращі кваліфікаційні роботи освітньо – кваліфікаційного рівня „магістр” 2021 р.

 1. ВИШНЕВЕЦЬКА Анна Василівна “Прийоми трансформації сучасних музейних просторів з урахуванням соціокультурного чинника” (Methods of transformation of modern museum spaces taking into account the socio-cultural factor) керівник к.арх., проф. Яблонська Г.Д.
 2. КОВАЛЬ Олександра Валентинівна “Прийоми архітектурної організації будівель – вставок в історичній забудові міст” (Techniques of architectural organization of buildings – inserts in the historical development of cities) керівник д.арх., проф. Лещенко Н.А.
 3. МАРТИНЕНКО Євгеній Михайлович “Модульна архітектура як засіб формування адаптивного житла” (Principles and methods of forming the infrastructure of night life in the city) керівник д.арх., проф. Товбич В.В.
 4. ХАЛЯВИЦЬКА Наталія Юріївна “Принципи підвищення атрактивності міських площ” (Principles of increasing the attractiveness of urban areas) керівник к.арх., доц. Фадєєва К.К., к.арх., доц. Стецюк І.І.
п.пПрізвище, ім’я, по батьковіТема кваліфікаційної роботиТема кваліфікаційної роботи англійськоюКерівники
1ВИШНЕВЕЦЬКА
Анна
Василівна
Прийоми трансформації сучасних музейних просторів з урахуванням соціокультурного чинникаMethods of transformation of modern museum spaces taking into account the socio-cultural factorк.арх., проф. Яблонська Г.Д.
2КОВАЛЬ
Олександра
Валентинівна
Прийоми архітектурної організації будівель – вставок в історичній забудові містTechniques of architectural organization of buildings – inserts in the historical development of citiesд.арх., проф. Лещенко Н.А.
3МАРТИНЕНКО
Євгеній
Михайлович
Модульна архітектура як засіб формування адаптивного житлаModular architecture as a means of forming adaptive housingд.арх., проф. Товбич В.В.
4ХАЛЯВИЦЬКА
Наталія
Юріївна
Принципи підвищення атрактивності міських площPrinciples of increasing the attractiveness of urban areasк.арх., доц. Фадєєва К.К.,
к.арх., доц. Стецюк І.І.
2021-KNUBA-kITA-мaster
2021-KNUBA-kITA-мaster

2020 Магістр ІТА. Теми кваліфікаційних робіт освітньо – кваліфікаційного рівня

Кращі кваліфікаційні роботи освітньо – кваліфікаційного рівня „магістр” 2020 р.

 1. БАРАНОВ Владислав В’ячеславович “Прийоми ревіталізації деградуючих промислових територій та будівель” (Methods of revitalization of deteriorating industrial areas and buildings) керівник к.арх., доц. Лещенко Н.А.
 2. ДЕНЬГА Олена Леонідівна “Прийоми рефункціоналізації промислових об’єктів під арт-кластери” (Methods of refunctionalization of industrial objects for art clusters) керівник к.арх., доц. Козакова О.М.
 3. МОНАСТИРЕЦЬКА Анна Олександрівна “Архітектурно-соціологічні засади формування студентського житла” (Architectural and sociological foundations of the formation of student housing) керівник к.арх., проф. Яблонська Г.Д.
 4. ОСЬКІНА Марія Олександрівна “Принципи формування архітектурного середовища залежно від підвищення рівня води в океані” (The principles of the formation of the architectural environment depending on the rise of the water level in the ocean) керівник к.арх., доц. Ковальчук К.К.
п.пПрізвище, ім’я, по батьковіТема кваліфікаційної роботиТема кваліфікаційної роботи англійськоюКерівники
1БАРАНОВ
Владислав
В’ячеславович
Прийоми ревіталізації деградуючих промислових територій та будівельMethods of revitalization of deteriorating industrial areas and buildingsд.арх., проф. Лещенко Н.А.
2ДЕНЬГА
Олена
Леонідівна
Прийоми рефункціоналізації промислових об’єктів під арт-кластериMethods of refunctionalization of industrial objects for art clustersк.арх., доц. Козакова О.М.
3МОНАСТИРЕЦЬКА
Анна
Олександрівна
Архітектурно-соціологічні засади формування студентського житлаArchitectural and sociological foundations of the formation of student housingк.арх., проф. Яблонська Г.Д.
4ОСЬКІНА
Марія
Олександрівна
Принципи формування архітектурного середовища залежно від підвищення рівня води в океаніThe principles of the formation of the architectural environment depending on the rise of the water level in the oceanк.арх., доц. Ковальчук К.К.

БАРАНОВ Владислав В’ячеславович

ДЕНЬГА Олена Леонідівна

ОСЬКІНА Марія Олександрівна


2019 Магістр ІТА. Теми кваліфікаційних робіт освітньо – кваліфікаційного рівня

Кращі кваліфікаційні роботи освітньо – кваліфікаційного рівня „магістр” 2019 р.

 1. ГУЛЕЙ Дарина Володимирівна “Прийоми 3-D регенерації історичної міської забудови” (Techniques of 3-D regeneration of historical urban buildings) керівник к.арх., доц. Лещенко Н.А.
 2. ОЛЬХОВЕЦЬ Олександр Дмитрович “ВІМ-Моделювання PREFAB-архітектури” (BIM-Modeling of PREFAB-architecture) керівник к.арх., проф. Яблонська Г.Д.
 3. ОНИЩЕНКО Олексій Русланович “Прийоми ревіталізації деградуючого міського середовища” (Methods of revitalization of the degrading urban environment) керівник д.арх., проф. Лещенко Н.А.
 4. РОМАНОК Аліна Богданівна “Функціональна гнучкість та полівалентність архітектурних структур” (Functional flexibility and polyvalence of architectural structures) керівник к.арх., проф. Яблонська Г.Д.
п.пПрізвище, ім’я, по батьковіТема кваліфікаційної роботиТема кваліфікаційної роботи англійськоюКерівники
1ГУЛЕЙ
Дарина
Володимирівна
Прийоми 3-D регенерації історичної міської забудовиTechniques of 3-D regeneration of historical urban buildingsд.арх., проф. Лещенко Н.А.
2ОЛЬХОВЕЦЬ
Олександр
Дмитрович
ВІМ-Моделювання PREFAB-архітектуриBIM-Modeling of PREFAB-architectureк.арх., проф. Яблонська Г.Д.
3ОНИЩЕНКО
Олексій
Русланович
Прийоми ревіталізації деградуючого міського середовищаMethods of revitalization of the degrading urban environmentд.арх., проф. Лещенко Н.А.
4РОМАНОК
Аліна
Богданівна
Функціональна гнучкість та полівалентність архітектурних структурFunctional flexibility and polyvalence of architectural structuresк.арх., проф. Яблонська Г.Д.

ГУЛЕЙ Дарина Володимирівна

ОНИЩЕНКО Олексій Русланович

РОМАНОК Аліна Богданівна


2018 Магістр ІТА. Теми кваліфікаційних робіт освітньо – кваліфікаційного рівня

Кращі кваліфікаційні роботи освітньо – кваліфікаційного рівня „магістр” 2018 р.

 1. БАРАНЕЦЬКА Анна Степанівна “Оновлення забудови в смт. Макарів” (Renovation of buildings in the village Makariv) керівник к.арх. доц. Лещенко Н.А.
 2. КУТЕПОВА Анна Миколаївна “Біогенез міського середовища. Методи відновлення вуличного та рекреаційного простору на прикладі вулиць Велика Васильківська та Антоновича” (Biogenesis of the urban environment. Methods of restoration of street and recreational space on the example of Velyka Vasylkivska and Antonovycha streets) керівник к.арх. проф. Яблонська Г.Д., к.арх. доц. Ковальчук К.К., к.арх. доц. Стецюк І.І.
 3. ЛУКАЧ Олександра Вікторівна “Реновація багатоквартирної житлової забудови по вул. Велика Васильківська та Антоновича” (Renovation of a multi-apartment residential building on the street. Velyka Vasylkivska and Antonovycha) керівник к.арх. проф. Яблонська Г.Д., к.арх. доц. Ковальчук К.К., к.арх. доц. Стецюк І.І.
п.пПрізвище, ім’я, по батьковіТема кваліфікаційної роботиТема кваліфікаційної роботи англійськоюКерівники
1БАРАНЕЦЬКА
Анна
Степанівна
Оновлення забудови в смт. МакарівRenovation of buildings in the village Makarivк.арх. доц. Лещенко Н.А.
2КУТЕПОВА
Анна
Миколаївна
Біогенез міського середовища.
Методи відновлення вуличного та рекреаційного простору на прикладі
вулиць Велика Васильківська та Антоновича
Biogenesis of the urban environment.
Methods of restoration of street and recreational space on the example of
Velyka Vasylkivska and Antonovycha streets
к.арх. проф. Яблонська Г.Д.,
к.арх. доц. Ковальчук К.К.,
к.арх. доц. Стецюк І.І.
3ЛУКАЧ
Олександра
Вікторівна
Реновація багатоквартирної житлової забудови по
вул. Велика Васильківська та Антоновича
Renovation of a multi-apartment residential building on the
street. Velyka Vasylkivska and Antonovycha
к.арх. проф. Яблонська Г.Д.,
к.арх. доц. Ковальчук К.К.,
к.арх. доц. Стецюк І.І.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram