ITA KNUBA kITA Master

Силабуси освітніх компонент ІІ рівня (МАГІСТРАТУРА), які реалізує кафедра Інформаційних Технологій в Архітектурі

***

СИЛАБУСИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТ,
які викладає кафедра Інформаційних Технологій в Архітектурі для освітньо-наукових програм другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Шифр Назва дисципліниКредити, ETSC
1ОК 13Виробнича практика (проєктна)6
2ОК 14Переддипломна практика6

СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ,
запропоновані кафедрою Інформаційних Технологій в Архітектурі для освітньо-наукових програм другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Шифр Назва дисципліниКредити, ETSC
1ВК 06.01BIM-технології в проектуванні дизайн-об’єктів3
2ВК 06.02Інформаційні процеси в архітектурі3
3ВК 06.03Інформаційно-правові аспекти в архітектурі3
4ВК 06.04Інформаційні технології у формуванні громадських споруд3
5ВК 06.05Організаційна складова архітектурної діяльності3
6ВК 06.06Методологія проєктування: філософсько-інформаційна складова3
7ВК 06.07Будівельно-інформаційне моделювання – технологія ВІМ3
8ВК 06.08Сучасні методи та засоби проєктування архітектурних об’єктів3
9ВК 06.09Інформаційне моделювання процесів реконструкції архітектурного середовища3

***


Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram