СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ, ЯКІ РЕАЛІЗУЄ КАФЕДРА ДИЗАЙНУ НА ОСВІТНЬОМУ РІВНІ МАГІСТР 022 “ДИЗАЙН” (ОПП “Середовищний і промисловий дизайн”) – 2022-2023

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ МАГІСТР 022 “ДИЗАЙН” (ОПП “Середовищний і промисловий дизайн”)

Навчальний план підготовки магістрів 022 “Дизайн” 2022-2024 н.р.


ОК.05 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИЗАЙНУ
д.арх., проф. Третяк Ю.В.

ОК.06 РИСУНОК (ФАХОВИЙ)
ст.викл. Чепенко Н.Г.

ОК.07 ЖИВОПИС (ФАХОВИЙ)
к.т.н., доц. Пилипчук О.Д.

ОК.08 СКУЛЬПТУРА (ФАХОВА)
к.т.н., доц. Полубок А.П.

ОК.09 ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ (КОНЦЕПТУАЛЬНЕ)
д.арх., проф. Третяк Ю.В.

ОК.10 ВИРОБНИЧА ДИЗАЙН-ПРАКТИКА
д.арх., проф. Третяк Ю.В.

ОК.11 НАВЧАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА
ст.викл. Алексеєнко Л.В.

ОК.12 ВИПУСКНА АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА
викладачі кафедри дизайну

ВК МЕТОДИКА ПРОЄКТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ
д.арх, проф. Третяк Ю.В.

ВК МЕТОДИКА КОНСТРУЮВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБІВ ТА ОБ’ЄКТІВ ДИЗАЙНУ
ст.викл. Шапаренко О.М.

ВК КОЛІР І СВІТЛО В ІНТЕР’ЄРІ
к.т.н., доц. Пилипчук О.Д.

ВК МЕДІАТЕХНОЛОГІЇ В ДИЗАЙНІ
ст.викл. Шапаренко О.М.

ВК СЕМІОТИКА ДИЗАЙНУ, МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
к.арх., доц. Косаревська Р.О.

ВК ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН
доц. Прокопов О.В.

ВК КОНСТРУЮВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБІВ
ст.викл. Шапаренко О.М.

ВК КОНСТРУЮВАННЯ МЕБЛІВ
доц. Щеглов С.П.

ВК ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ
д.арх., проф. Третяк Ю.В.

ВК КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ
д.арх., проф. Третяк Ю.В.

Вибір освітньої компоненти (дисципліни) вільного вибору регламентується Положенням про порядок реалізації здобувачами вільного вибору дисциплін.

Загальноуніверситетський каталог вибіркових освітніх компонент

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram