Пилипчук Оксана Дмитрівна

ПИЛИПЧУК ОКСАНА ДМИТРІВНА

Контактна інформація:

pylypchuk.od@knuba.edu.ua
Особиста сторінка: oksana-pilipchuk.com.ua

Освіта:

У 2000 році закінчила Харківський художньо-промисловий інститут за спеціальністю “Живопис”, кваліфікація художник-живописець (з відзнакою).
2000–2003 рр. – аспірант та асистент-стажер Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.
У 2003 році закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури за спеціальністю “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво”, кваліфікація художник-живописець, викладач (магістр).
У 2020 році захистила кандидатську дисертацію за темою: “Художньо-декоративні форми як інструмент гармонізації колористики інтер’єрного середовища» (кандидат технічних наук, спеціальність: 05.01.03 – Технічна естетика).
У 2023 році отримала вчене звання доцента кафедри дизайну.

Додаткове навантаження:

2021 – по теперішній час – відповідальна за наукометричну та наукову роботу кафедри дизайну КНУБА.
2021 – по теперішній час – член АЕК №7 спеціальності 022 “Дизайн”, освітньо-професійна програма “Інтер’єр та обладнання” та освітньо-професійна програма “Середовищний і промисловий дизайн” при КНУБА.

Відзнаки:

У 2021 році увійшла за рейтингом до 100 кращих науково-педагогічних працівників Київського національного університету будівництва і архітектури за 2017/2020 н.р.

У 2020 році отримала Диплом переможця відкритого міського конкурсу “Краща книга року – 2020” в рамках Десятого фестивалю – “Книга і преса Маріуполя” в номінації “Краєзнавство. Мистецтво” за книгу “Альбом художественных работ”.

Членство:

Член Національної спілки художників України (2000).

Педагогічний стаж з 2004 року.

Викладає дисципліни:

ЖИВОПИС (ФАХОВИЙ) (ОПП МАГІСТР “СЕРЕДОВИЩНИЙ І ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН”)
КОЛІР І СВІТЛО В ІНТЕР’ЄРІ (ОПП МАГІСТР “СЕРЕДОВИЩНИЙ І ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН”)
КОЛОРИСТИКА В ІНТЕР’ЄРІ (ОПП БАКАЛАВР “ІНТЕР’ЄР ТА ОБЛАДНАННЯ”)
НАВЧАЛЬНА ЖИВОПИСНА ПРАКТИКА (ОПП БАКАЛАВР “ІНТЕР’ЄР ТА ОБЛАДНАННЯ”)
ЖИВОПИС В ІНТЕР’ЄРІ (ОПП БАКАЛАВР “ІНТЕР’ЄР ТА ОБЛАДНАННЯ”)

Навчально-методичні праці:

 1. Пилипчук О.Д. Композиція як перша складова навчальних дисциплін з рисунку та живопису. Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.020208 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». Київ: КНУБА, 2007.
 2. Пилипчук О.Д. Навчальний рисунок. Зображення голови людини з натури. Методичні вказівки для студентів спеціальностей 7.120102. «Архітектура будівель і споруд». 7.120.105 «Дизайн архітектурного середовища», 7.120103. «Містобудування». Київ: КНУБА, 2008. 36 с.
 3. Пилипчук О.Д. Колористика інтер’єра. Конспект лекцій, для студентів факультету спеціальності 6.020208 «Образотворче мистецтво». Київ: КНУБА, 2014. 40 с.
 4. Пилипчук О.Д., Чепенко Н.Г., Шапаренко О.М., Коломієць Ю.Д.. Акварельний живопис. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету спеціальності 6.020208 «Образотворче мистецтво», «Дизайн» 6.020207 для студентів спеціальностей «Архітектура» 1201. Київ: КНУБА, 2016. 40 с.
 5. Пилипчук О.Д. Колористика в інтер’єрі: методичні вказівки до виконання практичних робіт / укладач Пилипчук О.Д. Київ: КНУБА, 2023. 28 с.

Наукова діяльність:

Профіль науковця на порталі Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського – ID:1473810 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1473810

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1306-6071

Web of Science ResearcherID: CAF-6355-2022

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=wzCCEaQAAAAJ

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Oksana-Pylypchuk

Досягнення у професійній діяльності відповідно до п.38 постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187

Сертифікати учасника конференцій:

Кисла Т.О., Пилипчук О.Д. Роль ревіталізації промислових приміщень під коворкінг у сучасному дизайні. Інновації в архітектурі та дизайні: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 травня 2022 р. Київ: НАОМА, 2022. С.257-259. URL: https://drive.google.com/file/d/1RC4jhisKEsVsHHrR-ZpUgthaX8dHc_GZ/view?usp=sharing

Пилипчук О., Бабич А. Визначення засобів формування дизайну інтер’єрів садибного будинку на екологічних засадах // Taras Shevchenko: Мaterials in the collection 7th International congress on social: sciencesh eld on November 24-25, 2021. Ankara. Turkey: ISPEC Publishing House, 2021, 1–2.

Пилипчук О.Д., Сідлецький О.С. Застосування колористичного рішення в дизайні сучасного українського житла заснованого на принципах психології кольору // Програма та тези доповідей. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум, 26–27 жовтня, 2021 р. Київ: Ліра-К, 2021. С. 202–203. URL: https://drive.google.com/file/d/1BzpFoCB6Gq7bC2Td5gJMmHJrGuB3h3KO/view

Pylypchuk O.D. Application of Methods of Forming the Color Environment of the Interior in the Educational Process of Training Designers and Artists // Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє: матеріали у збірнику міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16–17 листопада 2020 р. Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. С.206–207. ISBN 978-966-695-537-4.

Пилипчук О.Д., Полубок А.П. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ У ФОРМУВАННІ ЕСТЕТИКИ ПРОСТОРУ. АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОЛОГІЯ: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16–18 листопада 2020 року). – К.: НАУ, 2020. С.108-109. URL: http://iap.nau.edu.ua/images/05_02_20/%20_2020.pdf

Pylypchuk, O.D., Krivenkо, O.V., Polubok, A.P. (2020). INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL ASPECTS OF DESIGN ON THE AESTHETICS OF ARCHITECTURAL SPACE. Materials of the International Scientific and Practical Conference: «Science, engineering and technology: global trends, problems and solutions», Part 2, September, 25–26, Prague, Czech Republic, ISBN 978-9934-588-79-2. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-79-2-2.29.

Свідоцтва про депонування результату інтелектуальної діяльності:

Пилипчук О.Д. Свідоцтво про депонування результату інтелектуальної діяльності № 234–РІД/Ук 2021. Твір образотворчого мистецтва, банер «ALTIUS FORTIUS CITIUS». Державна науково-технічна бібліотека України. Київ, 29.11.2021.
Пилипчук О.Д. Свідоцтво про депонування результату інтелектуальної діяльності № 233–РІД/Ук 2021. Твір образотворчого мистецтва, картина «Сонячний день на озері Комо». Державна науково-технічна бібліотека України. Київ, 29.11.2021.
Пилипчук О.Д. Свідоцтво про депонування результату інтелектуальної діяльності № 232–РІД/Ук 2021. Твір образотворчого мистецтва, картина «Політ над землею». Державна науково-технічна бібліотека України. Київ, 29.11.2021.
Пилипчук О.Д. Свідоцтво про депонування результату інтелектуальної діяльності № 231–РІД/Ук 2021. Твір образотворчого мистецтва, настінний розпис «Дерево життя». Державна науково-технічна бібліотека України. Київ, 29.11.2021.
Пилипчук О.Д. Свідоцтво про депонування результату інтелектуальної діяльності № 192–РІД/Ук–2020. Твір образотворчого мистецтва картина «Трубний глас». Державна науково-технічна бібліотека України. Київ, 12.10.2020.
Пилипчук О.Д. Свідоцтво про депонування результату інтелектуальної діяльності № 191–РІД/Ук–2020. Твір образотворчого мистецтва картина «Едіп». Державна науково-технічна бібліотека України. Київ, 12.10.2020.
Pylypchuk, O. Certificate of depositing the result of intellectual activity № 190–РІД/Ук–2020. Algorithm for the computer program “CONCORDIA” harmonization of the colour of the interior environment and works of fine art. State Scientific and Technical Library of Ukraine. Kyiv,12.10.2020.
Pylypchuk, O. Certificate of depositing the result of intellectual activity № 189–РІД/Ук–2020. Images of the “COLOR CONCORDIA” layout of the instrumental-physical model of harmonization of the colour of the interior environment and the works of fine art that are in it. . State Scientific and Technical Library of Ukraine. Kyiv,12.10.2020.
Пилипчук О.Д. Свідоцтво про депонування результату інтелектуальної діяльності № 160–РІД/Ук–2019. Учбові завдання з дисципліни «Кольорознавство» для підготовки фахівців спеціальності 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, реставрація» та навчальні програми з цієї дисципліни. Державна науково-технічна бібліотека України. Київ, 04.10.2019.

Пилипчук О.Д. Свідоцтво про депонування результату інтелектуальної діяльності № 159–РІД/Ук–2019. Дисертація: «Художньо-декоративні форми як інструмент гармонізації колористики інтер’єрного середовища». Державна науково-технічна бібліотека України. Київ, 04.10.2019.

Підвищення кваліфікації:

Пилипчук Конференція 2023

Certificate № PSI-050450-APC dated 06.04.2023 for Participation to the International scientific conference «Research activities and achievements in pedagogy and psychology», April 5–6, 2023, Częstochowa, the Republic of Poland, 15 hours.


Сертифікат про підвищення кваліфікації № CSI-270214-BSA від 09.04.2023 на тему «Цифровізація освітнього процесу в галузі культури та мистецтва», термін навчання: 27.02.2023-09.04.2023 (Балтійська міжнародна академія, м.Рига, Латвійська Республіка), 180 годин.


Сертифікат про участь в Міжнародному науково-технічному форумі “Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика” №KNUCA-22-11-113 від 18.11.2022 із зазначенням годин підвищення кваліфікації (17-18.11.2022, Київ, Україна), 15 годин.

Сертифікат № PSI-031107-APC від 04.11.2022. учасника Міжнародної наукової конференції «Сучасні наукові розробки в галузі педагогіки та психології» 3–4 листопада 2022 року (м.Ченстохова, Республіка Польща), 15 годин.

Сертифікат №SSI-300812-ISMA від 31.08.2022 учасника Міжнародної наукової конференції “The study of topical issues of modern society from the perspective of history, political science, sociology and philosophy”, 30-31 серпня 2022 року (ISMA University of Applied Sciences, Riga, the Republic of Latvia), 15 годин.

Сертифікат №CSI-300829-ISMA від 31.08.2022 учасника Міжнародної наукової конференції “The influence of culture and art on the value orientations of civilization in war and post-war times”, 30-31 серпня 2022 року (ISMA University of Applied Sciences, Riga, the Republic of Latvia), 15 годин.

Сертифікат №TSC-0506039-KSW від 06.08.2022 учасника Міжнародної наукової конференції “Особливості інноваційного розвитку у сфері техніки: порівняльний досвід України та Європейського Союзу”, 05-06 серпня 2022 року (Cuiavian University in Wloclawek, the Republic of Poland), 15 годин.

Сертифікат №PSI-3007088-BSA від 31.07.2022 учасника Міжнародної наукової конференції “Роль психології та педагогіки в духовному розвитку сучасного суспільства”, 30-31 липня 2022 року (Baltic International Academy, Riga, the Republic of Latvia), 15 годин.

Сертифікат №CSI-281222-BSA від 29.12.2021 учасника Міжнародної наукової конференції “Interaction of culture, science and art in terms of moral development of modern European society”, 28-29 грудня 2021 року (Baltic International Academy, Riga, the Republic of Latvia), 15 годин.

Сертифікат №PS-85634-WSBW від 09.10.2021 учасника Міжнародної наукової конференції “Modern European psychological and pedagogical education. The development of a creative learning environment”, 08-09 жовтня 2021 року (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi, the Republic of Poland), 15 годин.

Сертифікат №CC-161735-ISMA від 17.07.2021 учасника Міжнародної наукової конференції “Cultural studies and art: European development direction”, 16-17 липня 2021 року (ISMA University of Applied Sciences, Riga, the Republic of Latvia), 15 годин.

Oksana Pylypchuk взяла участь у тренінгу Управління проєктами ОТГ з 15.07.21 – 15. 08.21
СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ – 30 год. (1 кред.), 
ГРАНТОВИЙ БЛОК – 30 год. (1 кред.),
ПРАКТИЧНА РОБОТА – 30 год. (1 кред.). 
Загальні: 90 год. (3 кред.)

Участь у вебінарі компанії Clarivate «Оновлений Journal Citation Reports», який відбувся 08.07.2021 року (Україна), 1 година.

Участь у вебінарі компанії Clarivate «Авторські ідентифікатори: Publons|ResearcherID, ORCID та інші», який відбувся 06.07.2021 року (Україна), 1 година.

Сертифікат №CC272920-CAF від 28.11.2020 учасника International scientific and practical conference «Cultural studies and art criticism: things in common and development prospects»: conference proceedings, 27–28 November 2020 (Venice, Italy), 15 годин.

CERTIFICATE B2 level English, 07.07.2020

Творча діяльність:

Учасник близько 110 міських, обласних, всеукраїнських, зарубіжних, міжнародних виставок. Має 32 персональних виставок (м.Київ, м.Маріуполь). Загальна кількість робіт – близько 1000 (живопис, графіка, монументальне мистецтво). Творчі роботи відмічені в пресі спеціальних та періодичних видань.

Роботи зберігаються в: Музеї сучасного образотворчого мистецтва України (м.Київ), Донецькому обласному художньому музеї, Музеї ім.А.Куїнджі (м.Маріуполь, Донецька обл.), Музей міського центру сучасного мистецтва і культури ім.А.Куїнджі (м.Маріуполь, Донецька обл.), Бердянському художньому музеї ім.І.Бродського (Запорізька обл.), Херсонський художній музей; державних установах України: МЗС, міській раді Києва, міській раді Маріуполя, міській раді Харкова, міській раді Львова, міській раді Чернігова, ХАДМ, НАОМА; Міжнародний інститут глибинної психології, Головному управлінні архітектури Києва; Міністерстві у справах родини, молоді та спорту; Міністерстві культури і туризму; виставкових залах; міських галереях; виставковій галереї садиби Потоцьких м.Немирів; приватних колекціях України, Білорусії, Росії, Голландії, США, Японії, Словаччини, Чехії, Польщі, Німеччини, Ізраїлю, Франції.Постійна експозиція Зимового саду КНУБА (представлено 14 портретів Почесних докторів і професорів КНУБА) / Головний корпус Київського національного університету будівництва і архітектури (адреса: м.Київ, просп.Повітрофлотський, 31) – з 2016 по теперішній час.

 • Портрет почесного доктора, професора КНУБА Танакі Хелоші (Токійський технологічний університет). 2016, полотно/олія, 45х55
 • Портрет почесного доктора, професора КНУБА Хансона Матсона (Стокгольмській королівський університет). 2016, полотно/олія, 45х55
 • Портрет почесного доктора, професора КНУБА Лисова І.В. 2016, полотно/олія, 45х55
 • Портрет почесного доктора, професора КНУБА Омельченка  О.О. 2016, полотно/олія, 45х55

 • Портрет почесного доктора, професора КНУБА Пелиха Ю.К. 2016, полотно/олія, 45х55
 • Портрет почесного доктора, професора КНУБА Бабаєва І.А. (Бакинський Національний університет). 2016, полотно/олія, 45х55
 • Портрет почесного доктора, професора КНУБА, президента Туркменістану, Гурбангули Бердимухамедова. 2016, полотно/олія, 45х55
 • Портрет почесного доктора, професора КНУБА Шелюка П.С. 2016, полотно/олія, 45х55
 • Портрет почесного доктора, професора КНУБА Томаса Люмана, директору Інституту прикладної фотограмметрії та геоінформатики Університету прикладних наук (Німеччина). 2017. полотно/олія, 45х55
 • Портрет почесного доктора, професора КНУБА Красовського Євгеніуша, доктора технічних наук, керівник комісії Люблінського відділення Польської Академії Наук. 2017, полотно/олія, 45х55
 • Портрет почесного доктора, професора КНУБА, доктора технічних наук КНУБА Собчука Генрика, директора представництва Польської Академії Наук у Києві. 2018, полотно/олія, 45х55
 • Портрет почесного доктора, професора КНУБА, Бориса А.Д. 2018, полотно/олія, 45х55
 • Портрет почесного професора КНУБА Хенріка Джвигола. 2019, полотно/олія, 45х55
 • Портрет почесного доктора КНУБА, академіка, президента Національної академії наук України Патона Б.Є. 2019, полотно/олія, 45х55.

 • Портрет почесного доктора КНУБА, академіка, президента Національної академії наук України Патона Б.Є. 2020, полотно/олія, 45х55

Пилипчук О.Д. Портрет Діленяна М.О., Заслуженого тренера України, Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, професора кафедри фізичного виховання і спорту КНУБА. 2015. Полотно/олія, 60х70. 
Портрет розміщено на постійній основі в Спорткомплексі КНУБА – з 2015 по теперішній час.

Пилипчук О.Д. Портрет професора Михайленка В.Є., Заслуженого діяча науки України, доктора технічних наук. 2020. Полотно/олія, 55х45.
Портрет розміщено на постійній основі в Головному корпусі КНУБА, ауд. 419 – з 2020 по теперішній час.


17 листопада 2021 року в університеті відбулося відкриття Студентського центру олімпійської підготовки КНУБА, приурочене до Міжнародного дня студента.
Доцент кафедри дизайну Пилипчук Оксана Дмитрівна разом зі студентами 5 курсу спеціальності 022 «Дизайн» Пісьмак Мариною та Кислою Тетяною розробили художнє та дизайнерське рішення величезного банера для оздоблення будівлі спорткомплексу КНУБА, загальний розмір якого складає 9х102 м.

Творчі роботи:

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram