Косаревська Раддаміла Олександрівна

КОСАРЕВСЬКА РАДДАМІЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

Контактна інформація:

kosarevska.ro@knuba.edu.ua

Освіта:

У 2004 році закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури за спеціальністю «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво», кваліфікація мистецтвознавець з образотворчого мистецтва, критик, дослідник, викладач (магістр).
У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Семіотика архітектурно-пейзажних формоутворень доби класицизму в Україні на прикладі білоцерківського парку “Олександрія”» (кандидат архітектури, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам‘яток архітектури»).
У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри рисунка і живопису.
У 2019 році отримала Посвідчення про проходження атестації в атестаційній комісії при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка щодо володіння державною мовою.

У 2023 році отримала ДЕРЖАВНИЙ СЕРТИФІКАТ ПРО РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

Додаткове навантаження:

2016 – по теперішній час – вчений секретар кафедри дизайну (кафедри рисунка і живопису) КНУБА.
2016 – по теперішній час – відповідальна за інформаційне супроводження кафедральної сторінки сайту КНУБА та сторінок у соцмережах (Facebook, Instagram, Telegram).
2018 – по теперішній час – адміністрування сторінки у Facebook «Сучасні Проблеми Архітектури Та Містобудування».
2020 – по теперішній час – заступник відповідального секретаря збірника наукових праць “Сучасні проблеми архітектури і містобудування”.
2021 – по теперішній час – член АЕК №7 спеціальності 022 “Дизайн”, освітньо-професійна програма “Інтер’єр та обладнання” та освітньо-професійна програма “Середовищний і промисловий дизайн” при КНУБА.
2021 – по теперішній час – гарант освітньо-професійної програми «Середовищний і промисловий дизайн» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 022 «Дизайн».
2022 – по теперішній час – заступник голови науково-методичної комісії спеціальності 022 “Дизайн” КНУБА.

Відзнаки:

У 2019 році увійшла за рейтингом до 100 кращих науково-педагогічних працівників Київського національного університету будівництва і архітектури за 2018/2019 н.р.
У 2021 році увійшла за рейтингом до 100 кращих науково-педагогічних працівників Київського національного університету будівництва і архітектури за 2017/2020 н.р.

У 2020 році нагороджена ГРАМОТОЮ за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, активну участь у науково-дослідній роботі і громадському житті університету та з нагоди відзначення 90-річчя від дня заснування Київського національного університету будівництва і архітектури.

Членство:

Член Спілки дизайнерів України (2019).

Дійсний член наукової організації “Центр українсько-європейського наукового співробітництва” (2022), основною метою якого є вивчення досвіду діяльності закладів вищої освіти та суб’єктів публічного адміністрування у сфері освіти і науки держав Європейського Союзу, а також створення спільного сприятливого наукового середовища України та держав Європейського Союзу.

Педагогічний стаж з 2005 року.

Викладає дисципліни:

СЕМІОТИКА ДИЗАЙНУ, МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ОПП МАГІСТР “СЕРЕДОВИЩНИЙ І ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН”)
ІСТОРІЯ ДИЗАЙНУ, МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ОПП БАКАЛАВР “ІНТЕР’ЄР ТА ОБЛАДНАННЯ”)
ІСТОРІЯ ДИЗАЙНУ, МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ОПП БАКАЛАВР “ІНТЕР’ЄР ТА ОБЛАДНАННЯ”, скорочена форма навчання)
ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ (ОПП БАКАЛАВР “ІНТЕР’ЄР ТА ОБЛАДНАННЯ”)

Принцип викладання:

Інформативність та новітність матеріалу.

Навчально-методичні праці:

  1. Косаревська Р.О. Історія мистецтв: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 7.020208 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». К.: КНУБА, 2009. 24 с.
  2. Косаревська Р.О. Історія мистецтв: Методичні рекомендації до вивчення теоретичного курсу для студентів спеціальності 7.020208 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». К.: КНУБА, 2009. 24 с.
  3. Косаревська Р.О. Історія мистецтв: Методичні рекомендації до самоконтролю знань для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво». К.: КНУБА, 2010. 24 с.
  4. Косаревська Р.О. Робоча програма навчальної дисципліни «Історія дизайну, мистецтва і архітектури» (бакалавр, 022 “Дизайн”). К.: КНУБА, 2022. 23 с.
  5. Косаревська Р.О. Робоча програма навчальної дисципліни «Історія дизайну, мистецтва і архітектури» (бакалавр за скороченою формою навчання, 022 “Дизайн”). К.: КНУБА, 2022. 20 с.
  6. Косаревська Р.О. Робоча програма навчальної дисципліни «Семіотика дизайну, мистецтва і архітектури» (магістр, 022 “Дизайн”). К.: КНУБА, 2022. 14 с.
  7. Косаревська Р.О. Силабус «Історія дизайну, мистецтва і архітектури» (бакалавр, 022 “Дизайн”). К.: КНУБА, 2022. 11 с.
  8. Косаревська Р.О. Силабус «Історія дизайну, мистецтва і архітектури» (бакалавр за скороченою формою навчання, 022 “Дизайн”). К.: КНУБА, 2022. 10 с.
  9. Косаревська Р.О. Силабус «Семіотика дизайну, мистецтва і архітектури» (магістр, 022 “Дизайн”). К.: КНУБА, 2022. 7 с.

Наукова діяльність:

З 2001 року почала цикл досліджень в галузі теорії та історії садово-паркового мистецтва, семіотики архітектури та мистецтва, з 2020 – семіотики дизайну.

Профіль науковця на порталі Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського – ID:0079525 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0079525

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1076-0364

Web of Science ResearcherID: AAT-7391-2020

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=_Xq6sr4AAAAJ

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Raddamila-Kosarevska

Досягнення у професійній діяльності відповідно до п.38 постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187

Сертифікати учасника конференцій:

Косаревська Р.О.

Карпюк А.Г., Косаревська Р.О. УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНІЧНИЙ ДИЗАЙН: СПЕЦИФІКА ТА РОЗВИТОК У СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ. Програма доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта: відбудова та розвиток в європейському контексті». (23 листопада 2023 року), Київ, 2023.

Косаревська

Левченко О., Антоненко Н., Косаревська Р., Смирнов Ю. ВІМ в проєктах відбудови України. Всеукраїнська науково-практична конференція «Технічне обстеження будівель і споруд із застосуванням прогресивних методів. Неруйнівний контроль у будівництві». 16 серпня 2023 р.

НАОМА Косаревська Р.О.

Косаревська Р.О., Левченко О.В. ЗАСТОСУВАННЯ КВАНТОВО-СЕМІОТИЧНОГО МЕТОДУ В ДИЗАЙНІ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (травень 2023 р.), Київ: НАОМА, 2023. С.226-228. URL: https://drive.google.com/file/d/1GLQl-MBU-f0m8jnN_LEzXUSecBJj9Gj9/view

Левченко О.В., Косаревська Р.О. BIM as a method of implementing innovations in architecture and construction to restore the country / ВІМ ЯК МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В АРХІТЕКТУРІ ТА БУДІВНИЦТВІ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ. First International Conference “Open Science and Innovation in Ukraine 2022” / І Міжнародна конференція “Відкрита наука та інновації в Україні” (27-28 жовтня 2022 р.). С.131-133. URL: http://doi.org/10.35668/978-966-479-129-5-7-7 https://conference.dntb.gov.ua/eng.html http://www.uintei.kiev.ua/en/page/bim-method-implementing-innovations-architecture-and-construction-restore-country

Косаревська Р.О., Левченко О.В. 110 років з дня народження Івана Олександровича Косаревського. Інновації в архітектурі та дизайні: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 травня 2022 р. Київ: НАОМА, 2022. С.180-182. URL: https://drive.google.com/file/d/1RC4jhisKEsVsHHrR-ZpUgthaX8dHc_GZ/view?usp=sharing

Косаревська Р.О., Левченко О.В. HBIM для збереження архітектури історичного Києва // Програма та тези доповідей. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум, 26–27 жовтня, 2021 р. Київ: Ліра-К, 2021. С.275-276. URL: https://drive.google.com/file/d/1BzpFoCB6Gq7bC2Td5gJMmHJrGuB3h3KO/view

Усеїнова А.А., Третяк Ю.В., Косаревська Р.О. Історичний аспект розвитку середовища дошкільних виховних установ в Україні // XIII Всеукраїнська наукова конференція “Сучасна архітектурна освіта. Етнологічні засади української архітектури” 25 листопада 2021 р., м.Київ. Київ: КНУБА, 2021.

Лазарєв М.П., Косаревська Р.О. ФУТУРИСТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІСТОРИЗМУ В ДИЗАЙНІ. VI міжнародна науково-практична конференція АРХІТЕКТУРА ІСТОРИЧНОГО КИЄВА. ІСТОРІЯ – ТЕОРІЯ – ПРАКТИКА. К., 20.11.2020. С.91-92. URL: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2017/06/КНУБА_ІТА_VI_Конференція_2020_11_20_Тези.pdf

Kosarevska R., Kysil O., Levchenko O. Możliwości ВIM do poziomu 4D w rozwiązywaniu problemów wizualizacji obiektów historycznych z myślą o stworzeniu interaktywnych atlasów historycznych i architektonicznych miast historycznych // ХІ International Conference on Problems of Research, Preservation and Restoration of Historical Fortifications.- Medzhybizh, Lviv (Ukraine) & Chełm (Poland), 02-06.06.2019.- (Презентація, 25 слайдів).- Режим доступу: http://science.lpnu.ua/historic-fortifications

Підвищення кваліфікації:

Косаревська Р.О.

Сертифікат про участь в Міжнародному науково-технічному форумі “Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології” №KNUCA-23-11-037 від 16.11.2023 із зазначенням годин підвищення кваліфікації (15-16.11.2023, Київ, Україна), 15 годин.


Сертифікат Косаревська Р.О., Любек, Німеччина

Сертифікат про участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації №UDB22/41 від 21.12.2022 на тему «Створення сучасного електронного курсу на платформі MOODLE», термін навчання: 14.11.2022-21.12.2022 (TECHNISCHE HOCHSCHULE LÜBECK, GERMANY), 60 годин.


Сертифікат про участь в Міжнародному науково-технічному форумі “Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика” №KNUCA-22-11-052 від 18.11.2022 із зазначенням годин підвищення кваліфікації (17-18.11.2022, Київ, Україна), 15 годин.


Сертифікат про участь в International scientific conference «Interaction between science and technology in modern conditions» №TSC-03004024-ISMA від 04.11.2022 із зазначенням годин підвищення кваліфікації (November 3–4, Riga, the Republic of Latvia), 15 годин.


СЕРТИФІКАТ від 23.08.2022 №GDTfE-ВКЗ-00080 про успішну участь у вебінарі «Цифрові інструменти Google для освіти» (для керівників закладів освіти) (МОН і Google Україна), 2 години.
СЕРТИФІКАТ від 22.08.2022 №GDTfE-ВПП-00636 про успішну участь у вебінарі «Цифрові інструменти Google для освіти» (для освітян) (МОН і Google Україна), 2 години.

СЕРТИФІКАТ від 22.08.2022 №GDTfE-01-П-03264 про успішне завершення курсу «Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти» (поглиблений рівень), у період з 15 до 21 серпня 2022 року (МОН і Google Україна), 15 годин.
СЕРТИФІКАТ від 15.08.2022 №GDTfE-01-С-03897 про успішне завершення курсу «Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти» (середній рівень), у період з 08 до 14 серпня 2022 року (МОН і Google Україна),
15 годин.
СЕРТИФІКАТ від 08.08.2022 №GDTfE-01-12855 про успішне завершення курсу «Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий рівень), у період з 25 липня 2022 року до 07 серпня 2022 року (МОН і Google Україна), 30 годин.


Свідоцтво про підвищення кваліфікації №ADV-030586-OLA від 13.06.2022 за програмою «Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні», термін навчання: 03.05.2022-13.06.2022 (Національний університет «Одеська юридична академія», Центр українсько-європейського наукового співробітництва, Україна), 180 годин.


Участь у вебінарі компанії Clarivate «Clarivate для науковців», який відбувся 14.06.2022 року (Україна), 1 година.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Як обрати видання для публікації та не помилитися з вибором», який відбувся 09.06.2022 року (Україна), 1 година.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Research Smarter: SWOT-аналіз в InCites: справжній коректний аналіз за спеціалізаціями», який відбувся 26.05.2022 року (Україна), 1 година.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Research Smarter: Огляд літератури на відмінно», який відбувся 24.05.2022 року (Україна), 1 година.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Можливості аналітичного інструменту InCites для науковця та адміністратора», який відбувся 12.05.2022 року (Україна), 1 година.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Профіль установи: створення, корегування, використання», який відбувся 10.05.2022 року (Україна), 1 година.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Web of Science Core Collection для ефективної наукової діяльності», який відбувся 05.05.2022 року (Україна), 1 година.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 38639433/000741-22 від 23.02.2022 за програмою «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації», термін навчання: 14.01.2022-23.02.2022 (ВСП “ІІНО КНУБА”, Україна), 180 годин.


Участь у вебінарі компанії Clarivate «Авторські ідентифікатори: Publons|ResearcherID, ORCID та інші», який відбувся 06.07.2021 року (Україна), 1 година.


Участь у вебінарі компанії Clarivate «Journal Citation Reports», який відбувся 12.03.2021 року (Україна), 1 година.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Оцінка здобутків і співпраці установ за даними Web of Science Core Collection та InCites», який відбувся 11.03.2021 року (Україна), 1 година.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки», який відбувся 10.03.2021 року (Україна), 1 година.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Можливості ресурсів Clarivate для успішної грантової заявки», який відбувся 09.03.2021 року (Україна), 1 година.

Certificate №9903, 27.10.2020, «Allplan CAD: Architecture & Engineering & Design» (Allbau Software GmbH, Berlin, Germany), 180 hours.


Участь у вебінарі компанії Clarivate «Профілі автора: створення, корегування, можливості», який відбувся 16.10.2020 року (Україна), 1 година.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Можливості ресурсів Clarivate для успішної грантової заявки», який відбувся 15.10.2020 року (Україна), 1 година.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Вступ до наукометрії», який відбувся 12.10.2020 року (Україна), 1 година.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Можливості аналітичного інструменту InCites», який відбувся 11.09.2020 року (Україна), 1 година.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Публікаційна стратегія науковця», який відбувся 10.09.2020 року (Україна), 1 година.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Web of Science Core Collection для наукової роботи», який відбувся 09.09.2020 року (Україна), 1 година.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Відбір видань до Web of Science Core Collection: критерії якості, процедура оцінювання», який відбувся 08.09.2020 року (Україна), 1 година.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Наукова комунікація в цифрову епоху», який відбувся 07.09.2020 року (Україна), 1 година.

Участь у циклі вебінарів науково-навчального центру компанії “Наукові публікації – Publ.Science”: “Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science”, які відбулися з 17 по 21.08.2020 року (Україна), 8 годин.


Участь у вебінарі компанії Elsevier “Профіль автора у Scopus”, який відбувся 24.07.2020 року (Україна).
Участь у вебінарі компанії Elsevier “ScienceDirect – можливості у відкритому доступі”, який відбувся 17.07.2020 року (Україна).
Участь у вебінарі компанії Elsevier “Indeksowanie czasopism naukowych i zwiększanie ich wpływu oraz rozpoznawalności”, який відбувся 14.07.2020 року (Польща).
Участь у вебінарі компанії Elsevier “Пошук інформації у Scopus”, який відбувся 10.07.2020 року (Україна).
Участь у вебінарі компанії Elsevier “Знайомство зі Scopus”, який відбувся 02.07.2020 року (Україна).

Участь у вебінарі компанії Clarivate «Аналітичний інструмент InCites для установи та науковця», який відбувся 10.07.2020 року (Україна), 1 година.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця», який відбувся 09.07.2020 року (Україна), 1 година.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Оновлений Journal Citation Reports», який відбувся 08.07.2020 року (Україна), 1 година.
Участь у спільному вебінарі компанії Clarivate, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного університету “Києво-Могилянська Академія”, НТУ “Харківський політехнічний університет” «Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави», який відбувся 08.07.2020 року (Україна), 2 години.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Пошук і аналіз літератури у Web of Science Core Collection», який відбувся 07.07.2020 року (Україна), 1 година.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Публікації в міжнародних виданнях», який відбувся 06.07.2020 року (Україна), 1 година.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Можливості аналітичного інструменту InCites», який відбувся 05.06.2020 року (Україна), 1 година.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection», який відбувся 03.06.2020 року (Україна), 1 година.
Участь у вебінарі компанії Clarivate «Що нам готує новий інтерфейс Web of Science Core Collection», який відбувся 02.06.2020 року (Україна), 1 година.

Certificate №9811, 22.06.2018, «Allplan CAD: Architecture & Engineering» (Allbau Software GmbH, Berlin, Germany), 90 hours.

Творча діяльність:

Виставка творчих робіт співробітників КНУБА “Весна іде, весні дорогу” (було представлено 8 творчих робіт Косаревської Р.О.) / читальна зала бібліотеки головного корпусу КНУБА. – Березень-квітень, 2016.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram