ПОЛУБОК АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ

Контактна інформація:

polubok.ap@knuba.edu.ua

Освіта:

У 1995 році закінчив Одеське державне художнє училище ім. Грекова за спеціальністю «Скульптура», кваліфікація скульптор-виконавець (з відзнакою).
У 2001 році закінчив Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури за спеціальністю «Скульптура», кваліфікація художник-скульптор.
У 2021 році захистив кандидатську дисертацію за темою: “Принципи та методи впровадження скульптурної пластики в предметно-просторовому середовищі» (кандидат технічних наук, спеціальність “Технічна естетика”).

Додаткове навантаження:

2021 – по теперішній час – відповідальний з плагіату та академічної доброчесності на кафедрі дизайну КНУБА.
2022 – по теперішній час – член АЕК №7 спеціальності 022 “Дизайн”, освітньо-професійна програма “Інтер’єр та обладнання” та освітньо-професійна програма “Середовищний і промисловий дизайн” при КНУБА.

Членство:

Член Національної спілки художників України (2008).

Педагогічний стаж з 2004 року.

Викладає дисципліни:

Скульптура.
Синтез мистецтв в інтер’єрі.
Пластичне моделювання.

Навчально-методичні праці:

  1. Полубок А.П. Методичні вказівки по скульптурі для 3 курсу архітектурного факультету. Київ: КНУБА, 2012. 28 с.
  2. Полубок А.П. Методичні вказівки по скульптурі для 2 курсу архітектурного факультету. Київ: КНУБА, 2011. 35 с.
  3. Полубок А.П. Методичні вказівки по скульптурі для 1 курсу архітектурного факультету. Київ: КНУБА, 2008. 28 с.

Наукова діяльність:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6759-4470

Web of Science ResearcherID: CAF-6514-2022

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=jThdZy0AAAAJ

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Polubok-Andrii

Сертифікати учасника конференцій:

Pylypchuk O.D., Polubok A.P., Avdieieva N.Yu. (2022). Using artificial intelligence to create a practical tool for interior design incorporating artwork. International scientific conference «Features of innovative development in the field of technology: the comparative experience of Ukraine and the European Union»: conference proceedings, August 5–6, 2022. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022, 10–13. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-230-2-2.

Pylypchuk O.D., Polubok A.P., Avdieieva N.Yu. (2022). Determination of modern methods of formation of creative abilities in the training of future designers 022 «Culture and art». International scientific conference «The role of psychology and pedagogy in the spiritual development of modern society : conference proceedings, July 30–31, 2022. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. 308–310. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-228-9-83.

Кацан І.В., Полубок А.П. Вирішення проблеми житла на прикладі будинків з морських контейнерів // Програма та тези доповідей. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум, 26–27 жовтня, 2021 р. Київ: Ліра-К, 2021. С. 163–164. URL: https://drive.google.com/file/d/1BzpFoCB6Gq7bC2Td5gJMmHJrGuB3h3KO/view

Корень О.В., Пилипчук О.Д., Полубок А.П. Відображення духовних вірувань Трипільської культури у сучасній українській орнаментиці // International scientific conference «Interaction of culture, science and art in terms of moral development of modern European society»: conference proceedings, December 28–29, 2021. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021, 68–71. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-178-7-16.

Пилипчук О.Д., Полубок А.П. (2021). Значение выразительности силуэта для восприятия образа монументально-декоративной скульптуры. International scientific and practical conference Cultural studies and art: European development direction: conference proceedings, July 16–17, 2021. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021, 117–120. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-117-6-30.

Пилипчук О.Д., Полубок А.П. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ У ФОРМУВАННІ ЕСТЕТИКИ ПРОСТОРУ. АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОЛОГІЯ: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16–18 листопада 2020 року). – К.: НАУ, 2020. С.108-109. URL: http://iap.nau.edu.ua/images/05_02_20/%20_2020.pdf

Свідоцтва про депонування результату інтелектуальної діяльності:

Полубок А.П. Свідоцтво про депонування результату інтелектуальної діяльності № 230–РІД/Ук 2021. Дисертація «Принципи та методи впровадження скульптурної пластики в предметно-просторовому середовищі». Державна науково-технічна бібліотека України. Київ, 24.11.2021.

Полубок А.П. Свідоцтво про депонування результату інтелектуальної діяльності № 229–РІД/Ук 2021. «Інтерактивний алгоритм “Perception”». Державна науково-технічна бібліотека України. Київ, 24.11.2021

Підвищення кваліфікації:

Сертифікат №TSC-0506040-KSW від 06.08.2022 учасника Міжнародної наукової конференції “Особливості інноваційного розвитку у сфері техніки: порівняльний досвід України та Європейського Союзу”, 05-06 серпня 2022 року (Cuiavian University in Wloclawek, the Republic of Poland; Центр українсько-європейського наукового співробітництва, Україна), 15 годин.

Сертифікат №PSI-3007089-BSA від 31.07.2022 учасника Міжнародної наукової конференції “Роль психології та педагогіки в духовному розвитку сучасного суспільства”, 30-31 липня 2022 року (Baltic International Academy, Riga, the Republic of Latvia; Центр українсько-європейського наукового співробітництва, Україна), 15 годин.

СВІДОЦТВО від 18.04.2019 №СС02070909281-18 про проходження курсу підвищення кваліфікації «Іноземна мова (англійська)», у період з 18 лютого до 18 квітня 2019 року (КНУБА, Україна), 140 годин.

Творча діяльність:

Активний учасник міжнародних, всеукраїнських та міських виставок, в тому числі персональних (Київ, Одеса, Україна). Роботи відмічені в спеціальних та періодичних виданнях.

Постійна експозиція у міському середовищі скульптурного комплексу «Алея дитинства», м.Київ.
Декоративні маски на фасаді м. Київ.
Персональна виставка скульптури у Будинку художників, м.Одеса (представлено ___ робіт), 1995.

Творчі роботи:

Статуя «Правосуддя» (“Феміда”), м. Київ, 2007.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram