ПОЛУБОК АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ

ПОЛУБОК АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ

Контактна інформація:

polubok.ap@knuba.edu.ua

Освіта:

У 1995 році закінчив Одеське державне художнє училище ім. Грекова за спеціальністю «Скульптура», кваліфікація скульптор-виконавець (з відзнакою).
У 2001 році закінчив Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури за спеціальністю «Скульптура», кваліфікація художник-скульптор.
У 2021 році захистив кандидатську дисертацію за темою: “Принципи та методи впровадження скульптурної пластики в предметно-просторовому середовищі» (кандидат технічних наук, спеціальність “Технічна естетика”).
У 2023 році отримав вчене звання доцента кафедри дизайну.

Додаткове навантаження:

2021 – по теперішній час – відповідальний з плагіату та академічної доброчесності на кафедрі дизайну КНУБА.
2022 – по теперішній час – член АЕК №7 спеціальності 022 “Дизайн”, освітньо-професійна програма “Інтер’єр та обладнання” та освітньо-професійна програма “Середовищний і промисловий дизайн” при КНУБА.
2023 – по теперішній час – гарант освітньо-професійної програми «Інтер’єр та обладнання» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 022 «Дизайн».
2023 – по теперішній час – секретар науково-методичної комісії спеціальності 022 “Дизайн” КНУБА.

Членство:

Член Національної спілки художників України (2008).

Педагогічний стаж з 2004 року.

Викладає дисципліни:

ПРОБЛЕМИ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ В ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ (ОНП ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ 022 “ДИЗАЙН”)
СКУЛЬПТУРА (ФАХОВА) (ОПП МАГІСТР “СЕРЕДОВИЩНИЙ І ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН”)
СКУЛЬПТУРА (ОПП БАКАЛАВР “ІНТЕР’ЄР ТА ОБЛАДНАННЯ”)
ПЛАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ (ОПП БАКАЛАВР “ІНТЕР’ЄР ТА ОБЛАДНАННЯ”)
СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ В ІНТЕР’ЄРІ (ОПП БАКАЛАВР “ІНТЕР’ЄР ТА ОБЛАДНАННЯ”)

Навчально-методичні праці:

  1. Полубок А.П. Скульптура: Методичні вказівки та завдання до виконання практичних завдань для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 022 «Дизайн» / уклад.: А.П. Полубок. Київ: КНУБА, 2023. 20 с.
  2. Полубок А.П. Методичні вказівки по скульптурі для 3 курсу архітектурного факультету. Київ: КНУБА, 2012. 28 с.
  3. Полубок А.П. Методичні вказівки по скульптурі для 2 курсу архітектурного факультету. Київ: КНУБА, 2011. 35 с.
  4. Полубок А.П. Методичні вказівки по скульптурі для 1 курсу архітектурного факультету. Київ: КНУБА, 2008. 28 с.

Наукова діяльність:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6759-4470

Web of Science ResearcherID: CAF-6514-2022

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=jThdZy0AAAAJ

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Polubok-Andrii

Досягнення у професійній діяльності відповідно до п.38 постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187

Сертифікати учасника конференцій:

Кацан І.В., Полубок А.П. Вирішення проблеми житла на прикладі будинків з морських контейнерів // Програма та тези доповідей. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум, 26–27 жовтня, 2021 р. Київ: Ліра-К, 2021. С. 163–164. URL: https://drive.google.com/file/d/1BzpFoCB6Gq7bC2Td5gJMmHJrGuB3h3KO/view

Пилипчук О.Д., Полубок А.П. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ У ФОРМУВАННІ ЕСТЕТИКИ ПРОСТОРУ. АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОЛОГІЯ: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16–18 листопада 2020 року). – К.: НАУ, 2020. С.108-109. URL: http://iap.nau.edu.ua/images/05_02_20/%20_2020.pdf

Свідоцтва про депонування результату інтелектуальної діяльності:

Полубок А.П. Свідоцтво про депонування результату інтелектуальної діяльності № 230–РІД/Ук 2021. Дисертація «Принципи та методи впровадження скульптурної пластики в предметно-просторовому середовищі». Державна науково-технічна бібліотека України. Київ, 24.11.2021.

Полубок А.П. Свідоцтво про депонування результату інтелектуальної діяльності № 229–РІД/Ук 2021. «Інтерактивний алгоритм “Perception”». Державна науково-технічна бібліотека України. Київ, 24.11.2021

Підвищення кваліфікації:

Полубок Конференція 2023

Certificate № PSI-050451-APC dated 06.04.2023 for Participation to the International scientific conference «Research activities and achievements in pedagogy and psychology», April 5–6, 2023, Częstochowa, the Republic of Poland, 15 hours.


Сертифікат про підвищення кваліфікації № CSI-270215-BSA від 09.04.2023 на тему «Цифровізація освітнього процесу в галузі культури та мистецтва», термін навчання: 27.02.2023-09.04.2023 (Балтійська міжнародна академія, м.Рига, Латвійська Республіка), 180 годин.


Сертифікат про участь в Міжнародному науково-технічному форумі “Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика” №KNUCA-22-11-114 від 18.11.2022 із зазначенням годин підвищення кваліфікації (17-18.11.2022, Київ, Україна), 15 годин.

Сертифікат № PSI-031108-APC від 04.11.2022 учасника Міжнародної наукової конференції «Сучасні наукові розробки в галузі педагогіки та психології» 3–4 листопада 2022 року (м.Ченстохова, Республіка Польща), 15 годин.

Сертифікат №TSC-0506040-KSW від 06.08.2022 учасника Міжнародної наукової конференції “Особливості інноваційного розвитку у сфері техніки: порівняльний досвід України та Європейського Союзу”, 05-06 серпня 2022 року (Cuiavian University in Wloclawek, the Republic of Poland; Центр українсько-європейського наукового співробітництва, Україна), 15 годин.

Сертифікат №PSI-3007089-BSA від 31.07.2022 учасника Міжнародної наукової конференції “Роль психології та педагогіки в духовному розвитку сучасного суспільства”, 30-31 липня 2022 року (Baltic International Academy, Riga, the Republic of Latvia; Центр українсько-європейського наукового співробітництва, Україна), 15 годин.

Сертифікат №CSI-281223-BSA від 29.12.2021 учасника Міжнародної наукової конференції “Interaction of culture, science and art in terms of moral development of modern European society”, 28-29 грудня 2021 року (Baltic International Academy, Riga, the Republic of Latvia), 15 годин.

Сертифікат №CC-161736-ISMA від 17.07.2021 учасника Міжнародної наукової конференції “Cultural studies and art: European development direction”, 16-17 липня 2021 року (ISMA University of Applied Sciences, Riga, the Republic of Latvia), 15 годин.

СВІДОЦТВО від 18.04.2019 №СС02070909281-18 про проходження курсу підвищення кваліфікації «Іноземна мова (англійська)», у період з 18 лютого до 18 квітня 2019 року (КНУБА, Україна), 140 годин.

Творча діяльність:

Активний учасник міжнародних, всеукраїнських та міських виставок, в тому числі персональних (Київ, Одеса, Україна). Роботи відмічені в спеціальних та періодичних виданнях.

Постійна експозиція у міському середовищі скульптурного комплексу «Алея дитинства», м.Київ.
Декоративні маски на фасаді м. Київ.
Персональна виставка скульптури у Будинку художників, м.Одеса (представлено ___ робіт), 1995.

Творчі роботи:

Статуя «Правосуддя» (“Феміда”), м. Київ, 2007.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram