АБРАШКЕВИЧ Юрій Давидович

Абрашкевич Юрій Давидович (Yurii Abrashkevych) – професор кафедри будівельних машин, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії будівництва України, Академії інженерних наук України та Української академії наук. Нагороджений подякою Міністерства освіти і науки України.

 

 

abrashkevych.iud@knuba.edu.ua

 

Освіта
У 1961 році закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Машини, апарати та установки легкої промисловості» та здобув кваліфікацію інженер-механік. У 1971 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1989 році – докторську дисертацію.
Рівень володіння англійською мовою – B2.
Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності
Загальна інформація
Загальний стаж роботи 63 роки. Науково-педагогічний стаж 25 років.
З 1994 року працює в КНУБА на посаді професора кафедри будівельних машин. Член редакційних колегій науково-технічних збірників «Гірничі, будівельні, дорожні і меліоративні машини», «Промислове будівництво і інженерні споруди», «Інженерні мережі із полімерних матеріалів» та «Техніка будівництва».
У 1989 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.172 «Горные машины». Тема дисертації «Обоснование параметров и создание абразивного инструмента для монтажа и ремонта горного оборудования». У 2003 році присвоєно вчене звання професора.
Підготував 2 кандидатів технічних наук.
Перелік навчальних дисциплін
1. Будівельні машини і обладнання (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
2. Обладнання для монтажних робіт (133 «Галузеве машинобудування», 131 «Прикладна механіка»).
3. Теорія різання та ріжучий інструмент (015.11 «Професійна освіта. Машинобудування»).
4. Процеси гнучких виробництв (015.11 «Професійна освіта. Машинобудування»).
Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування», 131 “Прикладна механіка”.
Науково-методична робота
Автором опубліковано понад 300 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 13 підручників та навчальних посібників, 2 монографії, більше 40 авторських свідоцтв на винаходи і патентів України та РФ. Основні праці: конспект лекцій «Гнучкі виробничі системи» (2017), навчальний посібник «Процеси гнучких виробництв» (2018), конспект лекцій «Теорія різання та ріжучий інструмент» (2018), методичні вказівки до практичних занять «Обладнання для монтажних робіт» (2018).
Напрями наукової діяльності
Дослідження експлуатаційних показників відрізного абразивного інструменту.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram