Обери професію

015.31 Професійна освіта

(Будівництво та зварювання)

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Фахівці в галузі освіти та навчання
 • Педагог у сфері різноманітного професійного навчання з будівництва та зварювання матеріалів
 • Технік-будівельник
 • Конструктор (будівництво, зварювання)
 • Менеджер з підбору персоналу (HR менеджер)
 • Майстер виробничого навчання
 • Головний інженер (технічний директор)

 
 

015.34 Професійна освіта. Машинобудування

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Технік-технолог (механіка)
 • Педагог у сфері різноманітного професійного навчання з механіки
 • Майстер виробничого навчання
 • Механік з ремонту устаткування
 • Механік цеху
 • Менеджер з підбору персоналу (HR менеджер)
 • Головний інженер (технічний директор)
 • Оператор – налагоджувальник верстатів з ЧПК
 • Інженер з 3D – моделювання


 

015.39 Професійна освіта. Цифрові технології

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Педагог професійного навчання у сфері цифрових технологій
 • Педагог – програміст
 • Системний адміністратор
 • Фахівець з інформаційних технологій
 • Менеджер з підбору персоналу (HR менеджер)
 • Головний інженер (технічний директор)

 

017 Фізична культура і спорт

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ ПРОФЕСІЇ:

 • Тренер з обраного виду спорту
 • Викладач з фізичного виховання
 • Вчитель з фізичної культури
 • Інструктор-методист спортивної школи
 • Психолог-консультатнт з фізичного виховання і здоровогго способу життя
 • Фітнес-тренер

 
 

022 Дизайн

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Дизайнер (художник-конструктор)
 • Дизайнер інтер’єру
 • Дизайнер меблів


 
 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво
 • Керівник самодіяльного об’єднання прикладного та декоративного мистецтва
 • Художник-конструктор (дизайнер)


 
 
 

051 Економіка

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Фінансовий аналітик
 • Бізнес-аналітик
 • Системний аналітик
 • Економіст з планування
 • Економіст з фінансової роботи


 
 
 

052 Політологія

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Інспектор із соціальної допомоги
 • Соціальний працівник
 • Організатор діловодства
 • Фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері
 • Консультант (в апараті органів державної влади)
 • Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях)
 • Політичний оглядач


 
 
 

071 Облік і оподаткування

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Аудитор, консультант з податків і зборів
 • Бухгалтер
 • Аналітик з інвестицій, з кредитування, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
 • Агент податковий, ревізор комерційний
 • Начальник контрольно-ревізійного відділу, каси, бухгалтерії, бюро, підрозділу.
 • Помічник керівника підприємства (установи, організації)
 • Ревізор, інспектор з інвентаризації, інспектор з основної діяльності


 
 
 

073 Менеджмент

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Менеджер управитель
 • Менеджер
 • Керівники та головні фахівці виробничих підрозділів підприємств 
 • Начальники виробничих дільниць 
 • Керівники основних підрозділів організацій  
 • Керівники підрозділів маркетингу 
 • Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних та адміністративних підрозділів 
 • Project Manager з управління будівельними проєктами 
 • Менеджери з дослідження ринку та вивчення суспільної думки 
 • Менеджери з підбору персоналу
 • Менеджери зі стратегічного управління


 
 
 

075 Маркетинг

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Помічник керівника підприємства
 • Комерційний агент
 • Фахівець з маркетингової діяльності
 • Керівник маркетингових відділів
 • Керівник посередницьких організацій


 
 
 

076 Підприємництво та торгівля

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Інспектор – товарознавець
 • Інспектор з контролю якості продукції
 • Торговельний брокер
 • Директор малої торговельної фірми
 • Директор та комерційний директор великих супермаркетів
 • Експерт та керівник центрів стандартизації та метрології


 
 
 

081 Право

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Технічний фахівець в галузі управління
 • Секретар адміністративних органів
 • Державний інспектор
 • Начальник юридичного відділу
 • Юрист
 • Адвокат
 • Державний виконавець
 • Нотаріус
 • Нотаріус державний


 
 
 

101 Екологія

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 •  Інспектор з охорони природи та/або з охорони природно-заповідного фонду
 •  Організатор природокористування
 •  Експерт з екології
 •  Інженер з охорони та/або відтворення природних екосистем
 •  Лаборант, технік, інженер в сферах наукових досліджень
 •  Environmental Engineerіng Technicians


 
 
 

122 “Комп’ютерні науки”

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Адміністратор бази даних
 • Програміст (база даних)
 • Фахівець з інформаційних технологій


 
 
 

123 Комп’ютерна інженерія

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Фахівець з інформаційних технологій
 • Аналітик з комп`ютерних комунікацій та комп`ютерних систем


 
 
 

125 Кібербезпека та захист інформації

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Фахівець з організації інформаційної безпеки
 • Аналітик з технічного захисту інформації


 
 
 

126 Інформаційні системи та технології

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Аналітик комп’ютерних систем
 • Адміністратор бази даних
 • Фахівець з інформаційних систем та технологій


 
 
 

131 Прикладна механіка

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Технік-конструктор (механіка)
 • Помічник керівника підприємств, установ та організацій


 
 
 

133 Галузеве машинобудування

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Інженер-конструктор (механіка)
 • Технік-проектувальник
 • Механік дільниці
 • Менеджер (управитель) на автомобільному транспорті


 
 
 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Інженер-електромеханік
 • Інженер з автоматизації


 
 
 

144 Теплоенергетика

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Майстер, виконавець робіт, начальник (інші керівники підрозділів) у теплоенергетиці (будівництво, монтаж, експлуатація)
 • Менеджер (управитель) з теплоенергетики, технічного контролю, аналізу і реклами та  у житлово-комунальному господарстві
 • Інженер-енергетик, інженер-проектувальник,  інженер-лаборант
 • Лаборант, технік, інженер в сферах наукових досліджень
 • Electrical Engineering Technicians


 
 
 

145 Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Інженер з експлуатації традиційних і нетрадиційних відновлюваних джерел енергії
 • Виробництво, ремонт, обслуговування та проєктування систем вітрових генерацій енергії
 • Проєктування, виготовлення, налагодження сонячних електростанцій та їх обладнання
 • Інженер сонячної енергетики
 • Інженер – технолог
 • Інженер – конструктор
 • Інженер – проєктувальник
 • Інженер вітрової енергетики
 • Інженер відновлювальної енергетики


 
 
 

161 Хімічні технології та інженерія

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Комп’ютерне моделювання в технології композиційних будівельних матеріалів
 • Нанотехнології оздоблювальних та захисних матеріалів
 • Новітні технології та дизайн сучасних стінових та оздоблювальних матеріалів


 
 
 

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом
 • Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів
 • Технік з автоматизації виробничих процесів
 • Технічні фахівці в галузі прикладних наук і техніки
 • Фахівці у проєктних відділах та організаціях


 
 
 

183 Технології захисту навколишнього середовища

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Фахівець в галузі технологій захисту навколишнього середовища
 • Лаборант, інженер в галузі біологічних досліджень
 • Консультант, інженер в сільському, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі
 • Технічний фахівець в галузі управління
 • Лаборант, технік, інженер в сферах наукових досліджень
 • Environmental Engineers Technicians


 
 
 

185 Нафтогазова інженерія та технології

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Інженер з видобутку нафти й газу
 • Інженер із підготовки, транспортування, зберігання та розподілу нафти і газу
 • Інженер з експлуатації нафтогазопроводів, устаткування газорозподільних станцій споруд та устаткування газокомпресорної служби
 • Технік з підготовки та транспортування нафти і газу
 • Технік з експлуатації устаткування газових об’єктів, нафтопроводів
 • Лаборант, технік, інженер в сферах наукових досліджень
 • Civil Engineering Technicians


 
 
 

191 Архітектура та містобудування

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Архітектор
 • Архітектор і планувальник міст


 
 
 

192 Будівництво та цивільна інженерія

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Інженер-будівельник
 • Інженер з проєктно-кошторисної роботи
 • Інженер – проектувальник (планування міст)
 • Інженер – проєктувальник з обстеження будівель і споруд
 • Інженер – будівельник проєктування в частині забезпечення механічного опору та стійкості споруд
 • Інженер з технічного нагляду (будівництво)
 • Інженер – консультант (будівництво)
 • Виконроб будівельних та монтажних робіт
 • Фахівець служби замовника в будівництві
 • Майстер – технолог з виробництва (будівельні конструкції, вироби і матеріали)
 • Інженер в галузі цивільного будівництва
 • Майстер будівельних та монтажних робіт
 • Начальник житлово – комунального господарства
 • Інженер з проєктно – кошторисної роботи
 • Фахівець  в галузі архітектури та інженерної справи
 • Фахівець в галузі архітектури та планування міст
 • Інженер з використання водних ресурсів
 • Інженер з охорони праці
 • Менеджер (управитель) з використання водних ресурсів
 • Майстер, виконавець робіт, начальник (іншого керівника) у будівництві та цивільній інженерії (монтаж та експлуатація інженерних систем життєзабезпечення опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, газо – та теплопостачання)
 • Інспектор з будівництва та пожежної безпеки, з контролю за технічним утриманням будинків
 • Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно – каналізаційного господарства
 • Технік – проектувальник санітарно – технічних систем
 • Технік – лаборант, технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства
 • Civil Engineering Technicians


 
  

193 Геодезія та землеустрій

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Інженер-геодезист
 • Інженер-геоінформатик
 • Інженер-землевпорядник
 • Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища
 • Фахівець з дистанційного зондування Землі та аерокосмічного моніторингу
 • Адміністратор бази геоданих
 • Інженер з інвентаризації нерухомого майна
 • Менеджер (управитель) у сфері операцій з нерухомістю
 • Оцінювач (експертна оцінка майна)

 
 

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Технік,  інженер-проектувальник, кошторисник в галузі водної інженерії та будівництва
 • Майстер, виконавець робіт, начальник (іншого керівника) у будівництві
 • Менеджер (управитель) в галузі водного господарства та будівництва
 • Фахівець з експлуатації споруд водної та цивільної інженерії
 • Інспектор з екологічного нагляду та охорони водних ресурсів
 • Лаборант, технік, інженер в сферах наукових досліджень
 • Civil Engineering Technicians


 
 
 

281 Публічне управління та адміністрування

Отримай  ПЕРСПЕКТИВНІ професії:

 • Начальник управління в державному органі влади
 • Начальник відділення
 • Начальник відділу
 • Голова органу місцевого самоврядування (міський, сільський, селищний)
 • Керівник органу самоорганізації населення
 • Керівник регіонального структурного підрозділу
 • Головний державний інспектор
 • Директор департаменту
 • Державний уповноважений (органи державної влади)
 • Завідувач відділу
 • Завідувач сектору
 • Заступник начальника відділу
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram