на зайняття посади директора відокремленого структурного підрозділу
МИКОЛАЇВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ  КОЛЕДЖ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І
АРХІТЕКТУРИ”

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають повну вищу освіту з однієї із спеціальностей, за якою ведеться підготовка фахівців у зазначеному навчальному закладі, науковий ступінь,досвід керівної та педагогічної роботи у вищих навчальних закладах відповідного профілю не менше п’яти років.

Термін подання заяв – місяць з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву, особовий листок з обліку кадрів, фотокартку, автобіографію, копії документів про повну вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, копію трудової книжки, довідку про наявність педагогічного стажу та копію паспорту, де вказано громадянство України, завірені у встановленому порядку.

Документи надсилати на адресу:

03680, м.Київ, проспект Повітрофлотський, 31,
Київський національний університет будівництва і архітектури,
конкурсна комісія