Кафедра управління проектами

Про кафедру

Кафедра Управління проектами здійснює підготовку Магістрів зі спеціальностями :

  • -073.Менеджмент. Управління проектами ;
  • -122. Комп`ютерні науки  та  інформаційні технології. Управління проектами.

(ліцензія Міністерства освіти України  АВ № 552263,сертифікат про акредитацію НД-ІV № 118544).

Після закінчення випускники отримують кваліфікацію: Керівник проектів та програм.

На навчання приймаються особи, які мають вищу освіту рівня Бакалавра ,  Спеціаліста  або Магістра за будь яким фахом.

  Завідувач кафедри – доктор технічних наук,  професор   Бушуєв Сергій  Дмитрович.

Академік Української Академії Наук, академік Академії будівництва України, заслужений діяч науки і техніки України, професор Сіднейського університету, засновник та президент Української асоціації Управління Проектами, член Ради Директорів Всесвітньої Асоціації Управління Проектами, академік Нью-Йоркської академії наук, Лауреат Державної премії в галузі науки та техніки, автор та співавтор більш ніж 200 наукових праць та книг. Тел. 044 244 96 90, e-mail : sbushuyev@ukr.net

 

читати далі

Новини та події

стаття в стадії створення

Наукова діяльність

В 2009 році за роботу «Системи прогнозованого активного управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку України в сферах освіти, науки і виробництва» колективу співробітників у складі: д.т.н., професор Бушуєв С.Д., д.т.н., професор Бушуєва Н.С., д.т.н., професор Тесля Ю.М., к.е.н., доцент Ярошенко Ю.Ф. Указом президента України № 979/2009 присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

Наукові дослідження ведуться за напрямами:

  • розвиток компаній на основі формування моделі технологічної зрілості з управління проектами (д.т.н., проф.Бушуєв С.Д.; д.т.н., проф. Бушуєва Н.С.);
  • морфологічні аспекти управління інноваційними проектами розвитку організацій (д.т.н.,проф. Бушуєв С.Д.; к.т.н., доц. Тімінський А.Г.;  к.т.н.,доц. Оберемок І.І.;
  • економіко-математичне моделювання бізнес-систем (д.т.н.,проф. Яковенко В.Б., к.т.н.,доц. Веренич О.В.);
  • розвиток підсистем управління закупівлями і логістики в проектах (к.т.н.,проф. Морозов В.В.).

 

читати далі

Спеціалізовані курси

стаття в стадії створення

Навчальна та методична діяльність підрозділу

На кафедрі здобувають освіту рівня магістра  з Управління проектами групи денної  (термін навчання 1рік та 6 місяців) та заочної (термін 2 роки) форм навчання.

Навчальні дисципліни, які викладаються:

читати далі

Викладацький та допоміжний склад

читати далі

Контактні дані

Тел. 044 244 96 90, 044 245-48 .57. Ауд.

Головного корпуса:  ауд.127, 144,146,

кабінет зав.каф.139, викладацька кімната 141,148,

адреса : distance_pm@knuba.edu.ua

Матеріальна база

В складі кафедри – лабораторія дистанційного навчання

Співпраця

стаття в стадії створення

Адміністрування розділу

стаття в стадії створення