Інформація про міжнародні заходи університету

21 травня 2013 року, у Київському національному університеті будівництва та архітектури відбувся запланований одноденний візит керівництва METNET в Україні. Мета зустрічі – обговорення напрямків сумісної діяльності в мережі METNET.

METNET – європейська мережа науково-дослідних та освітніх організацій в галузі металобудівництва. Основною метою діяльності мережі METNET  є зібрати разом різні європейські науково-дослідні та освітні організації з метою розвитку нової продукції та послуг для підтримки інноваційних процесів у компаніях, що працюють у галузі металевих конструкцій та промисловості.

Основні питання, які розглядалися на зустрічі:

–  Відносини університету з державними та приватними організаціями у сфері виконання замовлень, розробки нової продукції та наукових напрямків, їх практичне  впровадження;

– стан регіональної інноваційної сфери;

– обмін студентами та аспірантами;

– обмін ресурсними можливостями;

– розрахунки та експериментальні дослідження;

– наукові дослідження студентів;

-кооперація з компанією RUUKKI.

На зустрічі були присутні: ректор КНУБА  П.М. Куліков, проректор з навчально-виховної роботи та міжнародних зв’язків О.О. Горова, проректор з наукової роботи П.П. Лізунов, представники фінської компанії METNET Лорі Таунен, Арто-Ранта Есколе, представник компанії RUUKKI в Україні Андрій Дячук. Доповідачами виступили: Бєлов І.Д., Юрченко В.В.,Гайдайчук В.В., Білик С.І.

Завдяки цій зустрічі перед науковим співробітникам та студентам нашого університету відкриваються в подальшому чудові можливості налагодження співпраці у середовищі METNET, зокрема: щорічні семінари, зустрічі за робочими столами, гнучка кооперація та підтримка, планування, підготовка та адміністрування великих міжнародних проектів, поширення різноманітних «ноу-хау».

Проректор

Е.А.Горовая