КНУБА – інтернаціональний

Сьогодні я хотів би поділитись своїми думками щодо міжнародного співробітництва  в освіті та науці, і, безумовно, участі в цьому нашого Університету. Адже зараз, у глобальному світі, розвиток країн неможливо уявити без інтеграційних процесів, обмінів  інформацією, відкритості та готовності постійно навчатись. Процес інтернаціоналізації у КНУБА складається з освітньої діяльності, наукового співробітництва та партнерської взаємодії.

За роки свого існування наш Університет підготував близько 6-и тисяч спеціалістів для 120-и країн! Такі цифри свідчать про якість наших освітніх програм, сучасні технології у навчанні, професійну перспективність, адже  КНУБА  залишається провідним вищим навчальним закладом у підготовці фахівців для будівельної галузі. Тож не дивно, що інтерес абітурієнтів з різних країн до КНУБА стабільно зростає. І  сьогодні, як завжди, двері Університету відкриті для іноземних студентів. Робота з ними свідчить не лише про визнання Університету осередком сучасних конкурентних знань – це водночас велика відповідальність, честь, а також можливість збагачення культурою інших країн та народів. Якщо в 2011/2012 навчальному році контингент іноземних студентів і слухачів становив лише 300 осіб, то починаючи з 2015 року він стабільно перевищує 500 осіб. І зацікавленість іноземних громадян в здобутті вищої освіти в КНУБА постійно зростає. Якість університетської освіти підтверджується і на світовому рівні шляхом визнання дипломів наших фахівців майже усіма державами світу.

Втім, крім освітніх програм, ми активно освоюємо світовий науковий простір. Університет має 36 діючих договорів про співробітництво з зарубіжними партнерами. Щороку завдяки професіоналізму співробітників університету проводяться 16 всеукраїнських та міжнародних конференцій. Вони збирають провідних фахівців та науковців світового рівня. Світовому рівню мають відповідати й   періодичні  наукові журнали та інші університетські  видання, тож їхні  редакційні колективи  активно залучають до публікацій, наукових дискусій відомих іноземних авторів. Але таке широке коло міжнародних контактів потребує відповідного рівня знань іноземних мов, тому наш університет кожного року проводить для наукових співробітників навчання на спеціальних  мовних курсах. Що ж стосується студентів, приємно, що вони виявляють ініціативу і вивчають англійську у форматі  EnglishSpeakingClub.

Ще одним прикладом міжнародної співпраці є участь у грантових програмах. Робота над підготовкою грантових заявок є відповідальним та складним процесом, це вимагає залучення потужних ресурсів. І поки що статистика є невтішною: з десяти поданих на розгляд заявок, успіху та фінансування  досягає лише одна, і це  в кращому випадку.

Втім,  ми намагаємось розвивати цей напрямок, всіляко підтримуємо наших талановитих науковців. Так у минулому році було сформовано Сектор міжнародних проектів та програм, керівник сектора – молодий кандидат наук Анна Гегер. Конкретна  мета цього напрямку роботи – сприяти  отриманню Університетом грантів та стипендій. Напрямків роботи багато, зокрема  на сайті  КНУБА з’явились нові інформаційні сторінки: “Гранти” та “Гранти для студентів”, де публікується актуальна інформація про відповідні конкурси, міжнародні проекти, стипендії тощо.

Незважаючи на складність таких проектів, завдяки наполегливості співробітників КНУБА, ми повільно, але впевнено на цьому шляху  досягаємо успіху та визнання.  І я пишаюся тим, що наш Університет,  один з небагатьох в Україні,  отримав  можливість реалізувати  три грантові проекти в рамках програм Horizon2020. З 2015 року КНУБА приєднався до проекту «Підготовка спеціалістів з проектування та зведення будівель з близьким до нульового енергоспоживанням: Інформаційні центри будівельної галузі» (англійською: «Train-to-NZEB: BuildingKnowledgeHubs»). Це дало поштовх до подальших кроків: так  під керівництвом проректора університету, професора Віталія Плоского був заснований  Науково-освітній центр проектування та дослідження будівель з близьким до нульового енергоспоживання КНУБА. Центр став осередком науково-практичної та освітньої роботи  з енергоресурсозбереження  в будівництві  та архітектурі.

Не менш активно працює над грантовими дослідженнями колектив Науково-дослідного інституту в’яжучих речовин і матеріалів. Тут, під керівництвом професора Павла Кривенка, успішно виконуються проекти  Horizon2020, COST Action, SUPMAT, Європейського банку реконструкції та розвитку тощо.

Є й інші позитивні  результати у напрямку міжнародної наукової співпраці. Зокрема – в реалізації партнерських міжнародних грантових проектів Erasmus+.

Тож, враховуючи наш потужний науково-освітній потенціал, певні успіхи та прагнення відповідати світовому рівню, вважаю, що міжнародна діяльність КНУБА наближається до форматів,  за якими діють провідні університети світу. Спадають на думку слова Тараса Шевченка: “І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь”. Вони і  сьогодні звучать дуже сучасно.

 

 

 

Ректор                                                          П.Куліков

ЗВЕРНЕННЯ РЕКТОРА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ПЕТРА МУСІЙОВИЧА КУЛІКОВА ДО ВИПУСКНИКІВ 2018 РОКУ