06.12.2019 – Міжнародна наукова конференція «Будівельне право: проблеми теорії і практики»

Захід відкрили ректор Петро Куліков і декан факультету урбаністики та просторового планування Алірза Мамедов. У конференції взяли участь доктори політичних наук Роман Майданик (КНУ імені Тараса Шевченка) та Юрій Рябченко (Університет ДФС України). Р.Майданик, чий виступ був присвячений цивільно-правовим аспектам будівельного права, висловився на користь виокремлення такого феномену як будівельне право на основі комплексного підходу, а також про тісний зв’язок правових норм з тими явищами, які вивчаються політологією, економічною теорією, соціологією тощо. Свій погляд на стан та перспективи правового регулювання в будівельній галузі висловили представники Національної спілки адвокатів, у якій нещодавно створили комітет з будівельного права, Українського товариства будівельного права, а також представники авіаційного, харчового та ін. університетів, МАУП.

Різні аспекти правового регулювання будівельної галузі містилися у доповідях представників нашого університету Ігоря Мамонтова (компоненти кодифікації будівельного законодавства), Олега Халабуденко (право власності на землю в контексті політики просторового планування), Марини Климчук (правове регулювання цифровізації енергоефективного будівництва), Ірини Похиленко (надання адмінпослуг у сфері будівництва), Олени Щербакової (відповідальність за самочинне будівництво), Євгена Перегуди (оцінка впровадження параметричного методу нормування у будівництві).

Виданий збірник наукових праць містить також статті голови Комітету Верховної Ради України Андрія Клочка, відомих юристів, дослідників правового регулювання будівельної галузі докторів наук Ольги Гаран (ОНУ ім. І.Мечникова), Євгенія, Олени та Тетяни Харитонових, Ольги Квасніцької (Одеська юридична академія), Романа Кіріна (Інститут економіко-правових досліджень НАН України), Ігоря Мартиненка (Гродненський держун-т ім. Янки Купали), Володимира Ткаченка (КНУБА), представників Запорізького національного університету, Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, Дніпропетровського держуніверситету внутрішніх справ тощо.

Особливістю конференції стало й те, що вперше сили на науковому шляху спробували студенти КНУБА, які вчаться за спеціальністю «Право», Софія Зубань, Дар’я Циганкова, Анастасія Матвійчук, Юлія Фасоля, Альона Дзюнь, а також деякі студенти з інших факультетів КНУБА.

Оргкомітет конференції

Фотозвіт:

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram