192 “БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ” ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ВИРОБІВ І МАТЕРІАЛІВ» (МАГІСТР)

ОПП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Гарант ОПП – к.т.н., доцент кафедри технології будівельних конструкцій і виробів Майстренко Алла Анатоліївна

Навчальний план

Офіційні документи:

Перелік обов’язкових компонент:

Перелік вибіркових компонент кафедри ТБКВ:

Каталог вибіркових освітніх компонент КНУБА на 2022_2023 н.р.

Співпраця з зовнішніми стейкхолдерами (договори, відгуки, рецензії тощо)

Договора

Якісний склад кафедри

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram