Проценко Світлана Миколаївна

Проценко Світлана Миколаївна

Проценко Світлана Миколаївна,

кандидат географічних наук, доцент

Контактна інформація:

e-mail protsenko.sm@knuba.edu.ua
ORCID0000-0002-4192-8724 https://orcid.org/0000-0002-4192-8724

В 1966 році закінчила Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка. Спеціальність «Географія».

1974 – 1977 роки аспірант Науково-дослідного проектного інституту містобудування.

В 1980 році захистила дисертацію на тему: «Производственные святи городских агломерацый».

(кандидат географічних наук, 11.00.02 «економічна та соціальна географія»).

Педагогічний стаж: з 2011 року.

Викладає дисципліни:

 • «Ландшафтне планування»;
 • «Наукові дослідження в ландшафтній архітектурі»;
 • «Географія туризму»;
 • «Географія краєзнавства»;
 • Проектна практика на ІV і V курсах.

Загальна кількість публікацій: 228. Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Містобудування. Довідник проектувальника (за редакцією Т.Панченко): розділ «Екологічна оцінка території», К.: Укрархбудінформ, 2006.
 2. ДБН 360-92** «Містобудування, планування та забудова міських і сільських поселень. Додаток 1; 2; (Районування) К., Укрархбудінформ; 2002. (в складі авторського колективу).
 3. Градостроительство. Планировка и настройка городских и сельских поселений. Госстрой УССР; К., 1991, Приложение 1 (обязательное) – в составе авторов.
 4. ДСТУ – НББ.1.1-2010 Настанова з використання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації. Склад та вимоги» К., Укрархбудінформ 2011.
 5. Типологія об’єктів ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури. – К.: КНУБА, 2013 (співавтори: С.Проценко, Л. Рубан, О. Пантюхіна, С. Шешукова);
 6. Словник екологічних та ландшафтних термінів.КНУБА, К., 2014.
 7. Проценко С.М. Особливості ландшафтного планування: вітчизняний та зарубіжний досвід.  Архітектурний вісник КНУБА: наук.-вироб. збірник, 2020 р. – Вип.17-18 – с.348-367 – 708 с.
 8. Панченко Т.Ф., Яценко В.О., Проценко С.М. Звіт про науково-дослідну роботу: «Архітектурно-ландшафтна організація прибережних територій».     НДР (№держ. реєстр. 0116U005643) КУБА, 2021 – 7.0 д.а.
 9. Проценко С.М.  Наукові та прикладні дослідження ландшафтного планування в навчальному курсі архітекторів.  Архітектурний вісник, К.: КНУБА, 2019, с. 368-377.
 10. Проценко С.М., Чеботарева Л.В.  Особливості ландшафтного планування: вітчизняний та зарубіжний досвід.  Архітектурний вісник, К.: КНУБА, 2019, с. 348-366. 5. Проценко С.М. Ландшафтне планування в системі знань Ландшафтне планування в системі знань.  Зб.наук.праць. Досвід та перспективи розвитку міст України.  Вип.32. – К.: ДП УДНДІПМ “Діпромісто”, 2018.

Наукові інтереси:

 • Територіальне планування;
 • Ландшафтне планування;
 • Екологічні аспекти планувальної організації території;
 • Нормативно-правова база планувальної документації;
 • Географія туризму;
 • Географія краєзнавства;
 • Туризмологія.

Підвищення кваліфікації

Український державний науково-дослідний інститут «ДІПРОМІСТО» з 24.03.2021 р №12-1.9/524

Програма стажування. Звіт

Тема: нормативно методичне забезпечення: генеральні плани, туристично-рекреаційні комплекси, ландшафтне планування.

Протокол 10.02.2021.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram