8 червня – Міжнародна науково-дидактична конференція «Когнітивні технології»

8 червня відбулася Міжнародна науково-дидактична конференція «Когнітивні технології», яка була організована Сілезькою політехнікою та Київським національним університетом будівництва і архітектури у рамках виконання спільного міжнародного проєкту KATAMARAN за ключовим напрямом Cognitive technologiessecondcycle studies in English.

Свої доповіді на конференції представили учасники проєкту від КНУБА. Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Ткаченко В.В. презентував основні напрями впровадження когнітивних технологій в систему вищої освіти з урахуванням досвіду Польщі та України. Завідувач кафедри організації та управління будівництвом професор Тугай О.А. представив доповідь про «Технологічні системи в когнітивних технологіях». Професор кафедри організації та управління будівництвом Климчук М.М. доповіла про результати використання когнітивних технологій у розвитку соціальних комунікацій.

Участь у конференції взяли низка викладачів, аспірантів та студентів, оскільки у КНУБА проводяться грунтовні наукові дослідження впровадження когнітивних технологій та штучного інтелекту в різні галузі національної економіки. Завдяки співпраці з польськимим колегами наші викладачі, аспіранти, студенти мають можливість безкоштовних спільних публікацій у провідних європейських виданнях, проходження стажувань, участь у міжнародних проєктах, форумах, конференціях.

У жовтні 2019 року викладачі Київського національного університету будівництва і архітектури розпочали реалізацію спільного польсько-українського науково-дослідного проєкту «KATAMARAN». Над проєктом працюють науковці КНУБА під керівництвом д.іст.н., професора, проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Володимира Володимировича Ткаченка спільно з фахівцями Сілезького технологічного університету. Робочу групу у рамках проєкту в Сілезькій політехніці очолює професор Олександра Кужіор. Для КНУБА участь у проєкті дає можливість реалізувати свій потенціал у сфері когнітивістики та штучного інтелекту, що дозволить створити на базі університету наукову школу з когнітивних технологій в освіті.

У рамках проєкту розроблено курс за освітньою програмою «Когнітивні технології» за підтримки Польської національної агенції з академічних обмінів (NAWA). Запропонований напрям – це поєднання традиційної когнітивної науки з інформаційними технологіями, що відповідає сучасним потребам ринку праці.

Відповідно до умов міжнародного проєкту студенти будуть мати можливість навчатися в обох університетах за програмою подвійного диплому. Зазначена освітня програма передбачає такі модулі навчання: когнітивні технології в сучасних бізнес-послугах; когнітивні технології та індустрія 4.0; когнітивні технології в послугах Smart City.

Створення курсу «Когнітивні технології» обумовлено потребою ринку праці у фахівцях, які зможуть використовувати новітні технології у своїй професійній діяльності, особливо у сфері сучасних бізнес-послуг (BSS), що протягом кількох останніх років динамічно розвивається в Польщі та Україні.

Заступник декана будівельного факультету

з наукової роботи та міжнародних звязків

Климчук М.М.

Фотозвіт:

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram