Про відділ ліцензування та акредитації

Відділ є структурним підрозділом Центру з питань забезпечення якості освіти Київського національного університету будівництва і архітектури (скорочена назва Центр якості), що створений наказом ректора від 15.11.2021 р. №445 «Про реорганізацію підрозділів університету» та підпорядковується начальнику Центра якості.

Відділ ліцензування та акредитації здійснює контроль, координацію, організацію, супровід і проведення дій з підготовки процедури ліцензування спеціальностей та акредитації освітньо-професійних, освітньо-наукових програм (за якими в університеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти).

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram