БЕРЕЗНИЦЬКА Ю.О.

Березницька Юлія Олегівна – доцент кафедри “Охорони праці та навколишнього середовища” Київського національного університету будівництва і архітектури, кандидат технічних наук.

https://orcid.org/0000-0001-7953-3974

E-mail: Juli_mmm@ukr.net

Тел.: +38 (044) 241-55-98, внутр. 5-98, кімната 241

Освіта

У 2005 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію еколог.

У 2015 році захистила дисертацію на збодуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Пройшла стажування в м. Софія (VUZF Finance, insurance, business, entrepreneurship and innovation, University of Finance, Business and entrepreneurship, Certificate “Modern teaching methods and innovate technologies in higher education: European experience and global trend”. Training period: June 01, 2019 – August 31, 2019 (150 hours).

Підтвердила сертифікатом рівень володіння іноземною мовою (англійська) В2 у 2018 р. (Certificate the Exzemination Body of Wyzsza Szkola Lingwistyczna in Czestochowa certifies that: Bereznytska Yuliia born on 24.09.1983 obtained a positive result from the B2 level English test).

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності.

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 14 років. Науково-педагогічний стаж 14 років.

У 2001 року працювала лаборантом на кафедрі охорони праці та навколишнього середовища, з 2005 – завідуючою лабораторії.
З 2007 р. працює в асистентом, доцентом (2015 р.) кафедри “Охорони праці та навколишнього середовища” Київського національного університету будівництва і архітектури.
Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Перелік навчальних дисциплін

 1. Загальна екологія (242 «Туризм», 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”)
 2. Біогеохімія (101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища»)
 3. Заповідна справа (101 «Екологія)
 4. Технології збереження природних комплексів (183 «Технології захисту навколишнього середовища»)
 5. Фоновий моніторинг (101 «Екологія»)

Навчально-методична література

Має 34 публікації, з 27 наукових (в тому числі одна монографія, 15 наукових праць опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 1 публікація у періодичному виданні, яке включено до науко метричної бази Scopus) та 7 начально-методичного характеру.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 12 праць, з них 10 наукових (в тому числі 5 публікацій у рецензованих фахових виданнях, 1 публікація у міжнародному рецензованому періодичному виданні, яке включено до науко метричної бази Scopus) та 2 навчально-методичного характеру.

Наукова робота

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему Оцінка впливу підтоплення на екологічну безпеку територій : дис. … канд. техн. наук : 21.06.01 / Ю. О. Березницька; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 163 c. – укp. 

Напрями наукової діяльності

Приймає участь у науковій роботі кафедри охорони праці та навколишнього середовища за напрямом оцінки впливу підтоплення на рівень екологічної безпеки територій.

Публікації

Публікації 2020

 1. Modeling of the riverside groundwater intakes exploitation taking into account of the stream flow changes. Telyma S.V., Voloshkina O.S., Efimenko V.M., Bereznytska Yu.O. Geoinformatics 2020- XIXth International Conference “Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects”, Geoinformatics 2020; Kiev; Ukraine; 11 May through 14 May 2020

SCOPUS

Публікації 2019

 1. Methodology for assessment and management of industrial risks. Hunchenko O., Bereznytska Yu., Chernyshev D. XV International May Conference on Strategic  Management – IMCSM 19, May 24 – 26, 2019, Bor, Serbia. P. 311-319

Публікації 2018

 1. Дослідження забруднення формальдегідом атмосферного повітря м. Києва на автомобільних автопроводах. Волошкіна О.С., Жукова О.Г., Сіпаков Р.В., Березницька Ю.О. Регіональні проблеми охорони довкілля. Матеріали Міжнародної наукової конференції молодих вчених. – Одеса : ТЕС, 2018. – C. 46-51.
 2. Оцінка та прогноз утворення фотохімічного смогу над транспортними шляхопроводами в м. Києві. Волошкуіна О.С., Трофімович В.В., Сіпаков Р.В., Березницька Ю.О. Екологічна безпека та природокористування. Збірник наукових праці, Випуск 25, 2018 44-51
 3. Impact of weather factors on the Speed of the reaction of formaldehyde formation above motorway Overpasses. Voloshkina O.S., Trofimovich V.V., Sipakov R.V., Bereznytska Yu.O. Environmental problems, Vol.3, No. 2, 2018, p. 97-102.
 4. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи для  студентів спеціальності 101 „Екологія», галузь знань – 10 «Природничі науки» уклад. Волошкіна О.С., Трофімович В.В., Котовенко О.А., Василенко Л.О., Клімова І.В., Сергейчук О.В., Кривомаз Т.І., Мірошніченко О.Ю., Березницька Ю.О. – К.: КНУБА, 2018. – 61 с.

Публікації 2017

 1. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів спеціальності 101 «Екологія» / уклад. Волошкіна О.С., Трофімович В.В., Котовенко О.А., Василенко Л.О., Клімова І.В., Березницька Ю.О. – К.: КНУБА, 2017. – 33 с. 
 2. Вплив змін клімату на екологічний стан поверхневих вод. Василенко Л.О., Березницька Ю.О., Жукова О.Г. VI-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2017) 21-22 вересня 2017 р. – ВНТУ, 2017.
 3. Оцінка ризику для здоров’я населення від викидів автомобільного транспорту у м Києві. Волошкіна О.С., Клімова І.В., Сіпаков Р.В., Березницька Ю.О. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, 1(17), 14-20
 4. Розвиток екологічного менеджменту на підприємстві в умовах глобалізації економіки. Василенко Л.О., Жукова О.Г., Березницька Ю.О. Економіка та держава, № 8, серпень 2017, с. 62-65

Публікації 2016

 1. Інженерний розрахунок фільтрації в підтопленому схилі. Волошкіна О.С., Василенко Л.О., Березницька Ю.О. Збірник матеріалів ІV міжн. конгресу «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування», Львів, 21-23 вересня 2016 року. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Львів, 2016
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram